Baza je ažurirana 18.09.2021. 

zaključno sa NN 101/21

Rezultati pretrage - vijesti

Obavijest trgovačkim društvima o postupku prijave štete od elementarne nepogode NN 1/2021 (4.1.2021.), Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima NN 20/2021 (26.2.2021.), Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2021. godinu NN 138/2020 (11.12.2020.), Odluka o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima NN 8/2021 (29.1.2021.), Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima NN 14/2021 (12.2.2021.), Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima NN 20/2021 (26.2.2021.), Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima NN 26/2021 (12.3.2021.), Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima NN 32/2021 (31.3.2021.), Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima NN 40/2021 (15.4.2021.), Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima NN 46/2021 (30.4.2021.), Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima NN 52/2021 (14.5.2021.), Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima NN 58/2021 (27.5.2021.), Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima NN 65/2021 (11.6.2021.), Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima NN 80/2021 (14.7.2021.), Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima NN 86/2021 (30.7.2021.), Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima NN 73/2021 (30.6.2021.), Odluka o izmjenama Odluke o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima NN 90/2021 (13.8.2021.), Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima NN 95/2021 (31.8.2021.), Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima NN 100/2021 (15.9.2021.), Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima Odluka o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima - pročišćeni tekst 1. Plan zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske za 2021 NN 43/2021 (23.4.2021.), Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu NN 86/2021 (30.7.2021.), Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava u državnom vlasništvu u Državni proračun Republike Hrvatske za 2021. godinu Vijesti o Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima Novi Zakon o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu objavljen u NN 52/21 8. Novi Zakon o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti objavljen u NN 34/21 21. Novi Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja objavljen u NN 52/21 Pravosudna suradnja EU u građanskim stvarima 9. Novi Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 objavljen u NN 3 NN 75/2021 (2.7.2021.), Odluka o donošenju programa potpora male vrijednosti za pomoć pogođenim djelatnostima iz prometnog sektora, turističkog te industrije kulturnih i umjetničkih događanja za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktual Vijesti o Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara Vijesti o Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Vijesti o Zakonu o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori Vijesti o Zakonu o audiovizualnim djelatnostima Vijesti o Zakonu o otpisu dugova fizičkim osobama Vijesti o Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Vijesti o Zakonu o održivom gospodarenju otpadom 6. Novosti u izmjenama Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka objavljenim u NN 30/21 Novosti u Zakonu o platnom prometu iz NN 66/18 3. Novosti u izmjenama Zakona o poticanju ulaganja objavljenim u NN 20/21 Vijesti o Zakonu o stambenom potrošačkom kreditiranju Novosti u Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima iz NN 61/18 18. Novosti u izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji objavljenim u NN 52/21 20. Novosti u izmjenama Zakona o uzgoju domaćih životinja objavljenim u NN 52/21 12. Novosti u izmjenama Zakona o sportskoj inspekciji objavljenim u NN 34/21 Novosti u izmjenama Zakona o deviznom poslovanju objavljenim u NN 52/21 11. Novosti u izmjenama Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine objavljenim u NN 34/21 NN 41/2021 (16.4.2021.), Obvezatne upute broj L VIII o imenovanju članova biračkih odbora 25. Novosti u izmjenama Zakona o pružanju usluga u turizmu objavljenim u NN 70/21

Copyright © Ante Borić