Baza je ažurirana 18.09.2021. 

zaključno sa NN 101/21

Rezultati pretrage - vijesti

Novi Zakon o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu objavljen u NN 52/21 8. Novi Zakon o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti objavljen u NN 34/21 Vijesti o Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Vijesti o Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara 21. Novi Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja objavljen u NN 52/21 Vijesti o Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma NN 105/2020 (25.9.2020.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-2379/2020 od 14. rujna 2019. i tri izdvojena mišljenja sudaca 23. Novosti u izmjenama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom objavljenim u NN 52/21 9. Novi Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 objavljen u NN 3 Vijesti o Zakonu o sudovima Vijesti o Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima NN 134/2020 (4.12.2020.), Odluka o oslobađanju obveze plaćanja zakupnine i naknade za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske za zakupnike i korisnike kojima je obustavljen rad temeljem odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvats Vijesti o Zakonu o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori Vijesti o Zakonu o audiovizualnim djelatnostima NN 26/2021 (12.3.2021.), Odluka o osnivanju Savjeta za mlade Vijesti o Zakonu o otpisu dugova fizičkim osobama Vijesti o Zakonu o održivom gospodarenju otpadom 6. Novosti u izmjenama Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka objavljenim u NN 30/21 Novosti u Zakonu o platnom prometu iz NN 66/18 3. Novosti u izmjenama Zakona o poticanju ulaganja objavljenim u NN 20/21 1. Plan zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske za 2021 NN 20/2021 (26.2.2021.), Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2021. godinu Vijesti o Zakonu o stambenom potrošačkom kreditiranju Novosti u Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima iz NN 61/18 NN 59/2020 (20.5.2020.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 18. Novosti u izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji objavljenim u NN 52/21 20. Novosti u izmjenama Zakona o uzgoju domaćih životinja objavljenim u NN 52/21 12. Novosti u izmjenama Zakona o sportskoj inspekciji objavljenim u NN 34/21 Novosti u izmjenama Zakona o deviznom poslovanju objavljenim u NN 52/21 11. Novosti u izmjenama Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine objavljenim u NN 34/21 NN 41/2021 (16.4.2021.), Obvezatne upute broj L VIII o imenovanju članova biračkih odbora 25. Novosti u izmjenama Zakona o pružanju usluga u turizmu objavljenim u NN 70/21 5. Novosti u izmjenama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu objavljenim u NN 30/21 19. Novosti u izmjenama Zakona o veterinarstvu objavljenim u NN 52/21 4. Novosti u izmjenama Zakona o sustavu civilne zaštite objavljenim u NN 20/21 10. Novosti u izmjenama Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem objavljenim u NN 34/21 Novosti u izmjenama Zakona o biogorivima za prijevoz objavljenim u NN 52/21 NN 41/2021 (16.4.2021.), Obvezatne upute broj L VII o imenovanju članova proširenih sastava izbornih povjerenstava NN 101/2021 (17.9.2021.), Odluka o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja NN 21/2021 (1.3.2021.), Izvješće o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku uređenoj člancima 63. - 70. Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 28/13., 33/15., 82/15. i 67/18.) 14. Novosti u izmjenama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja objavljenim u NN 41/21 Novosti u izmjenama Zakona o poljoprivredi objavljenim u NN 52/21 7. Novosti u izmjenama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika objavljenim u NN 30/21 Kraj 'posebnih okolnosti' uzrokovanih pandemijom Covid-19 donosi nastavak provedbe ovrhe i stečaja Podnošenje e-prijedloga za upis u zemljišnu knjigu 15. Novosti u izmjenama Zakona o energetskoj učinkovitosti objavljenim u NN 41/21 Novosti u izmjenama Zakona o sudovima iz NN 67/18 NN 86/2021 (30.7.2021.), Odluka o donošenju Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030. IZVORI PRAVA EUROPSKE UNIJE Vijesti o Zakonu o poljoprivredi

Copyright © Ante Borić