Baza je ažurirana 18.09.2021. 

zaključno sa NN 101/21

Rezultati pretrage - podzakonski propisi

Pravilnik o radu Povjerenstva za reviziju ocjene radne sposobnosti NN 37/05 od 21.03.2005. Pravilnik o radu Povjerenstva za reviziju ocjene invalidnosti NN 138/2020 (11.12.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu u sustavu eSpis NN 119/2018 (28.12.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu u sustavu JCMS Pravilnik o radu odjela za podršku žrtvama i svjedocima – pročišćeni tekst Pravilnik o radu u sustavu JCMS – pročišćeni tekst v2 2018 NN 76/14 od 24.06.2014. Pravilnik o radu inspektora obrane NN 133/15 od 09.12.2015. Pravilnik o radu odjela za podršku žrtvama i svjedocima NN 73/2021 (30.6.2021.), Pravilnik o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima Pravilnik o radu u sustavu eSpis – pročišćeni tekst v2 2018 NN 22/15 od 25.02.2015. Statut Zavoda za unapređivanje zaštite na radu Pravilnik o radu u sustavu JCMS – pročišćeni tekst NN 112/14 od 24.09.2014. Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita NN 126/2019 (24.12.2019.), Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu Pravilnik o radu u sustavu eSpis – pročišćeni tekst NN 49/2018 (30.5.2018.) Poslovnik o radu pravobranitelja za djecu NN 112/14 od 24.09.2014. Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu NN 50/2019 (17.5.2019.), Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu NN 120/10 od 27.10.2010. Poslovnik o radu Povjerenstva za azil NN 112/14 od 24.09.2014. Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu Pravilnik o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj – pročišćeni tekst Pravilnik o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj – pročišćeni tekst NN 39/2020 (1.4.2020.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o radu u sustavu eSpis NN 99/2021 (10.9.2021.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radu u sustavu eSpis NN 125/07 od 05.12.2007. Opći uvjeti ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu NN 105/2020 (25.9.2020.), Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada NN 147/2020 (30.12.2020.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o radu u sustavu eSpis NN 91/2021 (18.8.2021.), Pravilnik o priznanjima i nagradama radi unapređivanja zaštite na radu NN 91/11 od 03.08.2011. Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu NN 28/2019 (22.3.2019.), Pravilnik o sadržaju i obliku ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi NN 61/2021 (1.6.2021.), Pravilnik o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka NN 84/2020 (21.7.2020.), Pravilnik o sadržaju godišnjeg izvješća o radu Hrvatske psihološke komore Pravilnik o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj – pročišćeni tekst v2 NN 120/14 od 10.10.2014. Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu NN 120/14 od 10.10.2014. Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu NN 71/15 od 29.06.2015. Pravilnik o radu u sustavu JCMS NN 35/15 od 27.03.2015. Pravilnik o radu u sustavu eSpis NN 29/13 od 08.03.2013. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada NN 122/16 od 28.12.2016. Pravilnik o primjeni Konvencije o radu pomoraca iz 2006. godine NN 01/11 od 03.01.2011. Pravilnik o priznanjima i nagradi za promicanje zaštite na radu NN 84/2020 (21.7.2020.), Pravilnik o sadržaju godišnjeg izvješća o radu Hrvatske komore socijalnih pedagoga NN 46/08 od 23.04.2008. Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu Poslovnik o radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske – pročišćeni tekst NN 140/15 od 30.12.2015. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu NN 43/15 od 17.04.2015. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu NN 51/08 od 05.05.2008. Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima NN 90/2019 (25.9.2019.), Pravilnik o sadržaju godišnjeg izvješća o radu Hrvatske komore socijalnih radnika NN 33/2017 (7.4.2017.), Pravilnik o radu knjižnice Državnog zavoda za statistiku NN 72/08 od 23.06.2008. Poslovnik o radu Skupštine Hrvatske odvjetničke komore

Copyright © Ante Borić