Baza je ažurirana 18.09.2021. 

zaključno sa NN 101/21

Rezultati pretrage - zakoni

Zakon o radu Zakon o zaštiti na radu Zakon o prestanku važenja Zakona o radu organa koji postupaju po predstavkama i prijedlozima Zakon o kazalištima Zakon o prosvjetnoj inspekciji Zakon o kulturnim vijećima Zakon o zadrugama Zakon o financijskoj policiji Zakon o Financijskoj agenciji Zakon o državnim službenicima Zakon o prestanku važenja Zakona o poticanju zapošljavanja Zakon o državnim službenicima i namještenicima Zakon o kemikalijama Zakon o trgovini Zakon o osnivanju Sveučilišta u Dubrovniku Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine Zakon o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji Zakon o pučkom pravobranitelju Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o Jadroliniji, Rijeka Zakon o upravnoj inspekciji Zakon o žičarama Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost Zakon o policiji Zakon o plaćama u javnim službama Zakon o istražnim povjerenstvima Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor Zakon o utvrđivanju ratne štete Zakon o savjetima mladih Zakon o Pravosudnoj akademiji Zakon o zakladi 'Hrvatska za djecu' Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori Zakon o listi profesionalnih bolesti Zakon o sudovima Zakon o pomilovanju Zakon o poreznoj upravi Zakon o udrugama Zakon o medijima Zakon o Zakladi policijske solidarnosti Zakon o sestrinstvu Zakon o psihološkoj djelatnosti Zakon o političkim strankama Zakon o normizaciji Zakon o Zakladi vojne solidarnosti Zakon o Muzejima Ivana Meštrovića Zakon o zakladama Zakon o minimalnoj plaći Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike Zakon o akreditaciji

Copyright © Ante Borić