Baza je ažurirana 18.09.2021. 

zaključno sa NN 101/21

Rezultati pretrage - sudska praksa

Kž-518/17 Županijski sud u Varaždinu Gž R-1099/2017 Županijski sud u Splitu Kr 27/17 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kž-1114/16 Županijski sud u Zagrebu Kž 353/2018 Vrhovni sud Republike Hrvatske Gž Ovr-432/2019.-2 Županijski sud u Rijeci K-937/12 Općinski sud u Splitu Gž Ovr Ob-67/2019-2 Županijski sud u Splitu NN 105/2020 (25.9.2020.), Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1372/2020 i dr. od 14. rujna 2020. i pet izdvojenih mišljenja sudaca Kir-651/17 Županijski sud u Varaždinu Kž-197/17 Županijski sud u Zagrebu Gž-1368/15 Županijski sud u Splitu K-239/15 Općinski sud u Splitu Kž-213/17 Županijski sud u Splitu Kž-eu 7/2017 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kž 173/17-4 Vrhovni sud Republike Hrvatske Gž-5818/13-2 Županijski sud u Varaždinu NN 70/2021 (25.6.2021.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-263/2021 od 8. lipnja 2021. i Izdvojeno mišljenje sudaca Rev 2405/11 Vrhovni sud Republike Hrvatske Gž-404/2015 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske Kž-Us 147/2017 Vrhovni sud Republike Hrvatske Gž-295/2017 Županijski sud u Splitu Kž-rz 4/2018 Vrhovni sud Republike Hrvatske Rev 995/09 Vrhovni sud Republike Hrvatske Rev 909/09 Vrhovni sud Republike Hrvatske Rev 1165/09 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kž 482/2015 Vrhovni sud Republike Hrvatske Gž-1303/17 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske Gž Zk-13/2015 Županijski sud u Velikoj Gorici Kž 387/17 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kž 2/16 Vrhovni sud Republike Hrvatske NN 129/2020 (23.11.2020.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-2466/2015 od 20. listopada 2020. i Izdvojeno podupiruće mišljenje suca Kž-Us 123/16 Vrhovni sud Republike Hrvatske Gž R-420/2017 Županijski sud u Splitu Kž-487/16 Županijski sud u Zagrebu Gž-2459/2017 Županijski sud u Splitu Kžm 13/2018 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kž 331/2018 Vrhovni sud Republike Hrvatske Gž-1449/2013-2 Županijski sud u Bjelovaru Kž 134/17-4 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kž 6/2014 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kž 586/16 Vrhovni sud Republike Hrvatske Revt 249/14-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kž 578/16 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kž 120/2018 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kž-123/2016 Županijski sud u Bjelovaru Kž 597/2017 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kž 367/2017 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kž 591/2017 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kž-Us 97/2018 Vrhovni sud Republike Hrvatske

Copyright © Ante Borić