Baza je ažurirana 18.09.2021. 

zaključno sa NN 101/21

Rezultati pretrage - vijesti

Novosti u Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima iz NN 61/18 Vijesti o Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara NN 125/2020 (13.11.2020.), Odluka o uspostavi prekogranične interoperabilnosti mobilne aplikacije za obavještavanje korisnika o izloženosti COVID-19 u svrhu javnozdravstvenog interesa praćenja i suzbijanja zaraznih bolesti 14. Novosti u izmjenama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja objavljenim u NN 41/21 Novosti u Zakonu o platnom prometu iz NN 66/18 6. Novosti u izmjenama Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka objavljenim u NN 30/21 Vijesti o Zakonu o zaštiti prirode NN 65/2021 (11.6.2021.), Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja NN 14/2021 (12.2.2021.), Odluka o donošenju Programa dodjele potpora male vrijednosti za sanaciju šteta od potresa poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke župan NN 60/2021 (31.5.2021.), Odluka o uspostavi nacionalnog sustava za izdavanje EU digitalne COVID potvrde Vijesti o Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma NN 58/2021 (27.5.2021.), Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja NN 21/2021 (1.3.2021.), Izvješće o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku uređenoj člancima 63. - 70. Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 28/13., 33/15., 82/15. i 67/18.) 1. Plan zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske za 2021 Novosti u izmjenama Zakona o sudovima iz NN 67/18 Novosti u izmjenama Zakona o poljoprivredi objavljenim u NN 52/21 NN 3/2021 (13.1.2021.), Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske - pročišćeni tekst NN 74/2020 (30.6.2020.), Odluka o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske NN 32/2021 (31.3.2021.), Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske NN 61/2021 (1.6.2021.), Odluka o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove u školskoj godini 2021./2022. NN 65/2021 (11.6.2021.), Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske Odluka o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske - pročišćeni tekst Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske - pročišćeni tekst Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske - pročišćeni tekst 2021 NN 73/2021 (30.6.2021.), Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske NN 86/2021 (30.7.2021.), Odluka o donošenju Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030. Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske - pročišćeni tekst NN 132/2020 (30.11.2020.), Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske NN 20/2021 (26.2.2021.), Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2021. godinu Novi Zakon o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu objavljen u NN 52/21 8. Novi Zakon o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti objavljen u NN 34/21 NN 105/2020 (25.9.2020.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-2379/2020 od 14. rujna 2019. i tri izdvojena mišljenja sudaca Vijesti o Zakonu o sudovima 4. Novosti u izmjenama Zakona o sustavu civilne zaštite objavljenim u NN 20/21 Vijesti o Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima Novosti u izmjenama Zakona o deviznom poslovanju objavljenim u NN 52/21 21. Novi Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja objavljen u NN 52/21 Vijesti o Zakonu o stambenom potrošačkom kreditiranju 9. Novi Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 objavljen u NN 3 5. Novosti u izmjenama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu objavljenim u NN 30/21 7. Novosti u izmjenama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika objavljenim u NN 30/21 Odluka o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske - pročišćeni tekst NN 139/2020 (14.12.2020.), Odluka o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske NN 8/2021 (29.1.2021.), Odluka o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske NN 14/2021 (12.2.2021.), Odluka o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske NN 80/2021 (14.7.2021.), Odluka o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske NN 90/2021 (13.8.2021.), Odluka o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske NN 26/2021 (12.3.2021.), Odluka o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske NN 58/2021 (27.5.2021.), Odluka o izmjenama Odluke o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske

Copyright © Ante Borić