Baza je ažurirana 18.09.2021. 

zaključno sa NN 101/21

Rezultati pretrage - podzakonski propisi

NN 62/2020 (27.5.2020.), Obvezatne upute broj Z IV – o zaštiti osobnih podataka NN 112/2019 (20.11.2019.), Obvezatne upute broj P IV o zaštiti osobnih podataka NN 12/2021 (10.2.2021.), OBVEZATNE UPUTE BROJ L II o zaštiti osobnih podataka NN 30/2019 (26.3.2019.), Obvezatne upute broj EP IV, O zaštiti osobnih podataka NN 30/2019 (26.3.2019.), Obvezatne upute broj EP IV, O zaštiti osobnih podataka NN 61/2021 (1.6.2021.), Pravilnik o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka NN 105/2004 (28.07.2004.) Uredba o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama osobnih podataka NN 5/2020 (15.1.2020.), Kriterij za obročnu otplatu i uvjeti za raskid obročne otplate upravne novčane kazne Agencije za zaštitu osobnih podataka NN 139/2004 (06.10.2004.) Uredba o načinu pohranjivanja i posebnim mjerama tehničke zaštite posebnih kategorija osobnih podataka NN 120/07 od 21.11.2007. Pravilnik o dostupnosti podataka o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisiji CO2 novih osobnih automobila NN 07/15 od 21.01.2015. Pravilnik o dostupnosti podataka potrošačima o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisijama CO2 novih osobnih vozila NN 80/2021 (14.7.2021.), Područje primjene i korištenje informacijskog sustava Hrvatske vatrogasne zajednice, prava, dužnosti i odgovornosti korisnika te sadržaj i zaštita osobnih podataka NN 14/10 od 29.01.2010. Pravilnik o uporabi i zaštiti podataka iz medicinske dokumentacije pacijenata u Centralnom informacijskom sustavu zdravstva Republike Hrvatske NN 141/05 od 30.11.2005. Pravilnik o načinu čuvanja osobnih podataka darivatelja i primatelja dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja NN 141/05 od 30.11.2005. Pravilnik o načinu čuvanja osobnih podataka darivatelja i primatelja dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja NN 80/2021 (14.7.2021.), Pravilnik o sadržaju osobnih podataka, svrsi prikupljanja, roku čuvanja evidencije i načinu ovlašćivanja za korištenje podataka dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasaca u računalnim aplikacijama Hrvatske vatrogasne zajednice NN 86/2021 (30.7.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima i evidenciji osobnih iskaznica te organizacijskim, tehničkim i sigurnosnim mjerama u postupku izdavanja osobnih iskaznica NN 112/1997 (24.10.1997.) Pravilnik o zaštiti tajnosti podataka obrane NN 123/15 od 11.11.2015. Pravilnik o mjerama zaštite osobnih prava i dobrobiti djeteta NN 112/97 od 24.10.1997. Pravilnik o zaštiti tajnosti podataka obrane NN 106/14 od 02.09.2014. Pravilnik o mjerama zaštite osobnih prava i dobrobiti djeteta NN 32/15 od 20.03.2015. Pravilnik o elektroničkom zapisu podataka iz područja radnih odnosa NN 65/10 od 26.05.2010. Uredba o određivanju tijela za provedbu Uredbe (EZ-a) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o suradnji nacionalnih tijela odgovornih za nadzor nad provedbom propisa o zaštiti potrošača NN 78/2021 (9.7.2021.), Naputak o pravilima i metodama zaštite pri diseminaciji službenih statističkih podataka Državnog zavoda za statistiku NN 63/15 od 06.06.2015. Pravilnik o obrascima i evidenciji osobnih iskaznica te organizacijskim, tehničkim i sigurnosnim mjerama u postupku izdavanja osobnih iskaznica Pravilnik o načinu prikupljanja, obrade i dostave statističkih podataka i izvješća iz područja primjene Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji NN 53/2019 (24.5.2019.), Pravilnik o načinu prikupljanja izvještaja, obavijesti i podataka od subjekata nadzora NN 39/06 od 10.04.2006. Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava NN 55/2019 (31.5.2019.), Odluka kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz Evidencije o dohocima i primicima Pravilnik o cijeni osobnih iskaznica NN 30/16 od 06.04.2016. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o obrascima i evidenciji osobnih iskaznica te organizacijskim, tehničkim i sigurnosnim mjerama u postupku izdavanja osobnih iskaznica NN 105/2011 (14.09.2011.) Pravilnik o sadržaju obvezne evidencije i izvješća, načina prikupljanja, obrade i pohrane statističkih podataka iz područja primjene Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji NN 78/2021 (9.7.2021.), Naputak o načinu zaštite povjerljivih statističkih podataka u Državnom zavodu za statistiku NN 73/10 od 14.06.2010. Pravilnik o načinu čuvanja dokumentacije i podataka državne izmjere i katastra nekretnina NN 101/2018 (16.11.2018.), Pravilnik o sadržaju podataka o stanovima i osobama koje plaćaju zaštićenu najamninu NN 113/06 od 18.10.2006. Uredba o sadržaju i načinu vođenja osobnih očevid­nika i središnjeg popisa državnih službenika i namještenika NN 122/2020 (9.11.2020.), Pravilnik o obradi biometrijskih podataka NN 125/15 od 18.11.2015. Pravilnik o sadržaju, načinu i roku dostave statističkih podataka o privremenom obavljanju poslova NN 14/2019 (7.2.2019.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača NN 106/2015 od 02.09.2014. Pravilnik o provođenju nadzora nad ostvarivanjem osobnih odnosa djeteta i roditelja NN 95/2020 (26.8.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu prikupljanja podataka, tehničkim uređajima za prikupljanje podataka, sadržaju i korisnicima operativnih zbirki podataka koje vodi granična policija te rokovima čuvanja NN 86/2021 (30.7.2021.), Pravilnik o cijeni osobnih iskaznica NN 02/17 od 04.01.2017. Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe NN 82/05 od 06.07.2005. Pravilnik o izdavanju putnih listova, viza i posebnih osobnih iskaznica NN 1/2019 (2.1.2019.), Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima koje moraju ispunjavati sredstva videoelektroničke identifikacije Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva – pročišćeni tekst NN 63/15 od 06.06.2015. Pravilnik o cijeni osobnih iskaznica NN 137/12 od 12.12.2012. Pravilnik o sveobuhvatnom javnom imeniku i službi davanja obavijesti o pretplatnicima NN 60/2019 (19.6.2019.), Pravilnik o pružanju i korištenju usluga povjerenja NN 15/2018 (14.2.2018.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj

Copyright © Ante Borić