Baza je ažurirana 14.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

Objavljeno u NN 17/13 od 13.02.2013.:

 

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Na temelju članka 5. stavka 2. Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (»Narodne novine«, br. 41/2010), te na temelju dostavljenog popisa hrvatskih norma u području niskonaponske opreme od Hrvatskog zavoda za norme, ministar gospodarstva objavljuje

 

POPIS HRVATSKIH NORMA U PODRUČJU NISKONAPONSKE OPREME

TABELA

Objavom ovoga Popisa stavlja se izvan snage Popis hrvatskih norma u području niskonaponske opreme 2009-10-01 (»Narodne novine«, broj 123/09).

Klasa: 383-01/12-01/22

Urbroj: 526-03-01-01-01/2-13-5

Zagreb, 30. siječnja 2013.

Ministar Ivan Vrdoljak, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić