Baza je ažurirana 22.062024. 

zaključno sa NN 74/24

Objavljeno u NN 03/14 od 10.01.2014.:

 

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (»Narodne novine«, broj 25/2013) ministra zdravlja donosi

 

PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU OBRASCA ZA PRIJAVU DJELATNOSTI UVOZA, PROIZVODNJE I DISTRIBUCIJE MATERIJALA I PREDMETA KOJI DOLAZE U NEPOSREDNI DODIR S HRANOM

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i oblik obrasca za prijavu djelatnosti uvoza, proizvodnje i distribucije materijala i predmeta koji dolaze u neposredni dodiru s hranom.

Članak 2.

(1) Pravna i fizička osoba koja obavlja djelatnost uvoza, proizvodnje i distribucije, materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom, obvezna je Ministarstvu zdravlja prijaviti djelatnost uvoza, proizvodnje i distribucije materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom putem obrasca koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

(2) Obveza prijave iz stavka 1. ovoga članka odnosi se i na one proizvode (materijale i predmete koji dolaze u neposredan dodir s hranom) koji su uvezeni, proizvedeni i distribuirani prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-02/187

Urbroj: 534-09-1-1-1/5-13-02

Zagreb, 17. prosinca 2013.

Ministar prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.

OBRAZAC ZA PRIJAVU DJELATNOSTI PROIZVODNJE, DISTRIBUCIJE I UVOZA MATERIJALA I PREDMETA KOJI DOLAZE U NEPOSREDAN DODIR S HRANOM sukladno članku 5. Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (»Narodne novine« broj 25/2013)

1. VRSTA PRIJAVE (označiti):

o Prva prijava

o Prijava promjene i dopune podataka

o Prijava brisanja odnosno okončanja djelatnosti

2. PODACI O SUBJEKTU:

Naziv subjekta

 

Adresa (ulica i kućni broj)            

    

Mjesto i poštanski broj

 

OIB

 

Matični broj (MB)

                                                               

Telefon

 

Fax

 

E-mail

                                                                      

Kontakt osoba:

                                                                                                                           

3. DJELATNOST KOJU OBAVLJA SUBJEKT (označiti):

o Proizvodi materijale i predmete koji dolaze u neposredan dodir s hranom

o Uvozi materijale i predmete koji dolaze u neposredan dodir s hranom iz trećih zemalja

o Distribuira materijale i predmete koji dolaze u neposredan dodir s hranom iz Europske unije

4. VRSTE MATERIJALA KOJE SUBJEKT PROIZVODI/UVOZI/DISTRIBUIRA (označiti):

Aktivni i inteligentni materijali

(Uredba 450/2009 o aktivnim i inteligentnim materijalima)

                  

Ljepila

(Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (»Narodne novine«, br. 125/09 i 31/11)

 

Keramika

(Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta izrađenim od keramike koji dolaze u neposredan dodir s hranom (»Narodne novine«, br. 62/13)

 

Pluto

(Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (»Narodne novine«, br. 125/09 i 31/11)

 

Guma

(Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (»Narodne novine«, br. 125/09 i 31/11)

 

Staklo

(Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (»Narodne novine«, br. 125/09 i 31/11)

 

Metali i slitine

(Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (»Narodne novine«, br. 125/09 i 31/11)

 

Papir i karton

(Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (»Narodne novine«, br. 125/09 i 31/11)

 

Plastika

(Uredba 10/2011 o plastičnim materijalima)

 

Reciklirana plastika

(Uredba 282/2008 o recikliranoj plastici)

 

Tiskarske boje

(Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (»Narodne novine«, br. 125/09 i 31/11)

 

Regenerirana celuloza

(Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta izrađenim od regenerirane celuloze koji dolaze u neposredan dodir s hranom (»Narodne novine«, br. 62/13)

 

Silikoni

(Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (»Narodne novine«, br. 125/09 i 31/11)

 

Tekstil

(Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (»Narodne novine«, br. 125/09 i 31/11)

 

Lakovi i premazi

(Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (»Narodne novine«, br. 125/09 i 31/11)

 

Vosak

(Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (»Narodne novine«, br. 125/09 i 31/11)

 

Drvo

(Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (»Narodne novine«, br. 125/09 i 31/11)

 

Drugo (navesti)

 

5. VRSTA PROIZVODA KOJU SUBJEKT PROIZVODI/UVOZI/ DISTRIBUIRA (označiti):

Kuhinjsko posuđe

 

Kuhinjski pribor i pomagala

 

Dječje posuđe

 

Dječji pribor

                     

Posuđe i pribor za jednokratnu uporabu

 

Filmovi i folije

 

Vrećice

 

Kartonska ambalaža (kutije za dostavu hrane….)                                

 

Spremnici, cisterne, galoni i ostala veća oprema

 

Drugo (navesti)

 

6. PRODAJA PUTEM INTERNETA (označiti):

 

DA            

NE     

Internet prodaja                                                                           

 

 

Ukoliko je odgovor da, molimo da u nastavku upišete traženo:

Internet adresa                                                                              

                            

Prilog:

o Izvod iz sudskog registra ili obrtničkog registra

o Upravna pristojba po Zakon o upravnim pristojbama

Datum: _______________________

Obrazac ispunio (ime i prezime):                                                

Potpis:                 

Pečat

 

Copyright © Ante Borić