Baza je ažurirana 04.12.2023. 

zaključno sa NN 141/23

PRESTAO VAŽITI ALI VIDI OVDJE!
Objavljeno u NN 88/11 od 14.07.2011.:

 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 123. stavaka 1., 2., 5. i 10. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, br. 79/2007, 125/2007, 75/2009, 79/2009, 89/2009 i 133/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. srpnja 2011. godine donijela

 

ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA

I.

U Odluci o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača (»Narodne novine«, br. 21/2008, 81/2008, 90/2008, 92/2008, 43/2009, 96/2009, 150/2009, 27/2010 i 124/2010), u točki II. podstavak 10. mijenja se i glasi:

»– Mirna Maržić, sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske – članica,

Gorana Aralica Martinović, sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske – zamjenska članica;«

II.

Točka IV. mijenja se i glasi:

»Za tajnicu se imenuje Tina Markuš, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva.«.

III.

Točka V. mijenja se i glasi:

»Za rad članova Vijeća koji nisu zaposlenici u središnjim tijelima državne uprave utvrđuje se naknada u iznosu od 150,00 kuna po prisustvu na sjednici.«.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 330-01/11-02/01

Urbroj: 5030116-11-1

Zagreb, 7. srpnja 2011.

Copyright © Ante Borić