Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

Objavljeno u NN 150/09 od 16.12.2009.:

 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 123. stavaka 1., 2., 5. i 10. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, br. 79/2007, 125/2007, 79/2009 i 89/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. prosinca 2009. godine, donijela

 

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA

I.

U Odluci o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača (»Narodne novine«, br. 21/2008, 81/2008, 90/2008, 43/2009 i 96/2009) točka II. mijenja se i glasi:

»II.

U sastav Nacionalnog Vijeća za zaštitu potrošača imenuju se sljedeći članovi i zamjenski članovi:

– Ema Culi, ravnateljica Uprave za trgovinu i unutarnje tržište u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva – članica,

Đema Bartulović, načelnica Odjela za zaštitu potrošača u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva – zamjenska članica;

– Jelena Đugum, ravnateljica Uprave za sigurnost i kakvoću hrane u Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja – članica,

Edita Volarić Pantić, načelnica Odjela za prehrambenu industriju u Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja – zamjenska članica;

– Slavka Vuković, načelnica Odjela za nadzor financijskih institucija i financijsku pismenost u Ministarstvu financija – članica,

Maja Barberić, načelnica Odjela za bankarstvo financijske konglomerate i platne sustave u Ministarstvu financija – zamjenska članica;

– Božena Vrbanić, zamjenica glavnog inspektora u Državnom inspektoratu – članica, Andrija Mikulić, pomoćnik glavnog inspektora u Državnom inspektoratu – zamjenski član;

– Dubravka Buntić, rukovoditeljica Odjela zaštite korisnika u Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije – članica,

Marina Ljubić Karanović, stručnjakinja za zaštitu korisnika u Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije – zamjenska članica;

– Goran Šarić, pomoćnik pročelnika Gradskog ureda Grada Zagreba za gospodarstvo, rad i poduzetništvo – član,

Kristina Rudelj, stručna suradnica u Gradskom uredu Grada Zagreba za gospodarstvo, rad i poduzetništvo – zamjenska članica;

– Suzana Kolesar, tajnica suda časti i Centra za mirenja pri Hrvatskoj obrtničkoj komori – članica,

Sanja Želinski Matunec, šefica savjetodavne službe Hrvatske obrtničke komore – zamjenska članica;

– Milica Rakuša Martulaš, direktorica Sektora za trgovinu u Hrvatskoj gospodarskoj komori – članica,

Ivona Bačelić Grgić, viša stručna suradnica u Hrvatskoj gospodarskoj komori – zamjenska članica;

– Snježana Levar, glavna savjetnica u Direkciji za licenciranje i tržišno natjecanje, Hrvatska narodna banka – članica,

Tatjana Peroković, viša savjetnica u Direkciji za licenciranje i tržišno natjecanje, Hrvatska narodna banka – zamjenska članica;

– Mirna Maržić, sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu – članica,

Gorana Aralica Martinović, sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu – zamjenska članica;

– Stankica Berić, direktorica poslovnog područja pravnih i imovinskih poslova pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca – članica,

Sanja Smoljak, direktorica Udruge trgovine pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca – zamjenska članica;

– Jadranka Kolarević, predsjednica udruge »Potrošač« Zagreb – članica,

Ilija Rkman, predsjednik Hrvatskog saveza udruga za zaštitu potrošača Zagreb – zamjenski član;

– Nenad Kurtović, predsjednik Saveza udruga za zaštitu potrošača Hrvatske – član, Tomislav Lončar, tajnik udruge za zaštitu potrošača HUZP – zamjenski član;

– Mira Brumerček-Lukačević, predsjednica Udruge »Potrošački forum« Osijek – članica, Erika Popović, predsjednica Udruge za zaštitu potrošača »Plavi val« Šibenik – zamjenska članica;

– Vladimir Ivančević, predsjednik »Društva za zaštitu potrošača Istre« – član,

Ljiljana Kurteša, zamjenica predsjednika »Društva za zaštitu potrošača Istre« – zamjenska članica.«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 330-01/09-02/02

Urbroj: 5030116-09-7

Zagreb, 10. prosinca 2009.

Copyright © Ante Borić