Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

Objavljeno u NN 90/08 od 01.08.2008.:

 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Nakon usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Odluci o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača koja je objavljena u »Narodnim novinama« broj 21 od 18. veljače 2008. godine te se daje

 

ISPRAVAK ODLUKE O OSNIVANJU NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA

U točki II. podstavku 17. riječi: »Agencija za nadzor tržišnog natjecanja«, zamjenjuju se riječima: »Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja«. Klasa: 330-01/07-01/156 Urbroj: 526-05-02-02/1-08-102 Zagreb, 24. srpnja 2008.

Državna tajnica za gospodarstvo Tamara Obradović Mazal, v. r.

Copyright © Ante Borić