Baza je ažurirana 29.11.2023. 

zaključno sa NN 141/23

Objavljeno u NN 115/12 od 18.10.2012.:

 

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Na temelju članka 18. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« broj 150/11) i članka 169. stavak 1. Zakona o javnom bilježništvu (»Narodne novine« br. 78/93, 29/94, 16/07, 75/09) donosim

 

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O PRIVREMENOJ JAVNOBILJEŽNIČKOJ TARIFI

Članak 1.

U Pravilniku o privremenoj javnobilježničkoj tarifi (»Narodne novine« broj 38/94, 82/94 i 52/95) u Tar. br. 25a. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Za sastav i ovjeru zapisnika o osnivanju jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću i za sastav i ovjeru prijave s prilozima za upis u sudski registar javnom bilježniku pripada jedinstvena nagrada od 40 bodova.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-01/66

Urbroj: 514-03-12-1

Zagreb, 18. listopada 2012.

Ministar Orsat Miljenić, v. r.

 

Copyright © Ante Borić