NN 78/2024 (1.7.2024.), Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih potrošačkih i ostalih potrošačkih kredita

Hrvatska narodna banka

1333

Na temelju članka 11.b stavka 3. i članka 11.c stavka 3. Zakona o potrošačkom kreditiranju (»Narodne novine«, br. 75/2009., 112/2012., 143/2013., 147/2013., 9/2015., 78/2015., 102/2015., 52/2016., 128/2022. i 156/2023.), članka 25. stavka 3. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju (»Narodne novine«, br. 101/2017., 128/2022. i 156/2023.) i članka 63. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine« br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) Hrvatska narodna banka objavljuje

PROSJEČNE PONDERIRANE KAMATNE STOPE

NA STANJA STAMBENIH POTROŠAČKIH I OSTALIH POTROŠAČKIH KREDITA

1. Prosječna ponderirana kamatna stopa na stanja stambenih potrošačkih kredita odobrenih u Republici Hrvatskoj s ugovorenom promjenjivom kamatnom stopom u eurima 30. travnja 2024. iznosi 2,80 %.

2. Prosječna ponderirana kamatna stopa na stanja stambenih potrošačkih kredita odobrenih u Republici Hrvatskoj s ugovorenom promjenjivom kamatnom stopom u švicarskim francima i u eurima s valutnom klauzulom u švicarskim francima 30. travnja 2024. iznosi 3,26 %.

3. Prosječna ponderirana kamatna stopa na stanja ostalih potrošačkih kredita odobrenih u Republici Hrvatskoj s ugovorenom promjenjivom kamatnom stopom (osim stambenih) u eurima 30. travnja 2024. iznosi 5,64 %.

4. Prosječna ponderirana kamatna stopa na stanja ostalih potrošačkih kredita odobrenih u Republici Hrvatskoj s ugovorenom promjenjivom kamatnom stopom (osim stambenih) u švicarskim francima i u eurima s valutnom klauzulom u švicarskim francima 30. travnja 2024. iznosi 4,49 %.

O. br: 230-091/06-24/BV

Zagreb, 13. lipnja 2024.

Guverner Boris Vujčić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić