NN 75/2024 (21.6.2024.), Odluka o iznosu osnovice za određivanje prava iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji za 2025. godinu

Vlada Republike Hrvatske

1249

Na temelju članka 163. stavka 2. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17., 98/19., 84/21. i 156/23.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. lipnja 2024. donijela

ODLUKU

O IZNOSU OSNOVICE ZA ODREĐIVANJE PRAVA IZ ZAKONA O HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI ZA 2025. GODINU

I.

Osnovica za određivanje prava iz članaka 59. i 109. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17., 98/19., 84/21. i 156/23.) za 2025. godinu iznosi 520,00 eura.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/24-04/231

Urbroj: 50301-29/09-24-2

Zagreb, 21. lipnja 2024.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić