NN 71/2024 (14.6.2024.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu plinom za krajnje kupce koji nisu kućanstvo za razdoblje od 1. srpnja 2024. do 30. rujna 2024.

 

Hrvatska energetska regulatorna agencija

1220

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18), članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18) i članka 6. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (»Narodne novine«, broj 30/24 i 56/24), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 18. sjednici Upravnog vijeća održanoj 11. lipnja 2024. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU PLINOM ZA KRAJNJE KUPCE KOJI NISU KUĆANSTVO ZA RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA 2024. DO 30. RUJNA 2024.

I.

Ovom Odlukom određuju se elementi za izračun krajnje cijene zajamčene opskrbe za krajnje kupce koji nisu kućanstvo, odnosno trošak nabave plina i trošak opskrbe plinom za zajamčenu opskrbu, za razdoblje od 1. srpnja 2024. do 30. rujna 2024. godine.

II.

Trošak nabave plina za zajamčenu opskrbu, za sva distribucijska područja u Republici Hrvatskoj, određuje se u iznosu od 0,0311 EUR/kWh.

III.

Trošak opskrbe plinom za zajamčenu opskrbu, za sva distribucijska područja u Republici Hrvatskoj, određuje se u iznosu od 0,0071 EUR/kWh.

IV.

Trošak distribucije plina, odnosno iznos tarifne stavke za distribuiranu količinu plina i fiksna mjesečna naknada za pojedini tarifni model, za pojedino distribucijsko područje u Republici Hrvatskoj određuju se prema Odluci o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina.

V.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. srpnja 2024.

Klasa: 391-35/23-01/21

Urbroj: 371-04-24-10

Zagreb, 11. lipnja 2024.

Zamjenik predsjednika Upravnog vijeća mr. sc. Željko Vrban, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić