Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

NN 70/2024 (12.6.2024.), Popis prirodnih mineralnih voda i izvorskih voda priznatih u Republici Hrvatskoj

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

1204

Na temelju članka 80. stavka 1. podstavka 2. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22.) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva objavljuje

POPIS

PRIRODNIH MINERALNIH VODA I IZVORSKIH VODA PRIZNATIH U REPUBLICI HRVATSKOJ

I. PRIRODNE MINERALNE VODE

 

Trgovački naziv proizvoda

Naziv izvora

Mjesto korištenja izvora

Zemlja podrijetla

JAMNICA

Janino vrelo

Pisarovina, lokalitet Jamnička kiselica

Republika Hrvatska

JANA

Sveta Jana

Gorica Svetojanska

Republika Hrvatska

KALA

Kala

Apatovec

Republika Hrvatska

KALNIČKA

Kalnička

Apatovec

Republika Hrvatska

LIPIČKI STUDENAC GROFOVA VRELA

Grofova vrela

Lipik

Republika Hrvatska

LIPKA

Izvorište Jagma BJ1, BJ2

Lipik

Republika Hrvatska

MIVELA-Mg

Mivela-1

Veluće

Republika Srbija

PROLOM VODA

Prolom Banja

Kuršumlija

Republika Srbija

SARAJEVSKI KISELJAK

Vrelo Park (B4)

Kiseljak

Republika Bosna i Hercegovina

 

 

II. IZVORSKE VODE

 

Trgovački naziv proizvoda

Naziv izvora

Mjesto korištenja izvora

Zemlja podrijetla

AQUA SANA

Vodohvat – bušotina BU-1

Kosore, Vrlika

Republika Hrvatska

CETINA

Cetina

Civljane

Republika Hrvatska

DIVONA

KOS-2

Kosore

Republika Hrvatska

GACKA

Bobinac

Sinac

Republika Hrvatska

GODA

Goda

Ličko Lešće

Republika Hrvatska

SANTA

Krupa

Krupa

Republika Hrvatska

STUDENA

Studena

Lipik

Republika Hrvatska

SVETI ROK

Sveti Rok

Lovinac, Sveti Rok

Republika Hrvatska

VIVA

Ljuta

Gruda, Konavle

Republika Hrvatska

LEDA

Vrelo Borak

Široki Brijeg

Republika Bosna i Hercegovina

NEVRA

Nevra

Deževice

Republika Bosna i Hercegovina

 

 

III.

Popis prirodnih mineralnih voda iz točke I. ovoga Popisa Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva dostavlja Europskoj komisiji koja ga objavljuje u »Popisu prirodnih mineralnih voda priz­natih u državama članicama«, u Službenom listu Europske unije (List of natural mineral waters recognised by Member States, Text with European Economic Area relevance, Official Journal of the European Union).

IV.

Objavom ovoga Popisa prestaje važiti Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i izvorskih voda koje se crpe iz tla Republike Hrvat­ske ili države koja nije članica Europske unije (»Narodne novine«, broj 146/22.).

V.

Ovaj Popis stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-27/2-01/8 Urbroj: 525-13/898-24-1 Zagreb, 24. svibnja 2024.

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Josip Dabro, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić