Baza je ažurirana 28.02.2024. 

zaključno sa NN 22/24

Objavljeno u NN 82/14 od 09.07.2014.:

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

U Pravilniku o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na poljoprivrednom gospodarstvu objavljenom u »Narodnim novinama« broj 76/2014. od 24. lipnja 2014. godine, uočena je pogreška te se daje

 

ISPRAVAK PRAVILNIKA O PRODAJI VLASTITIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA PROIZVEDENIH NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU

U Pravilniku o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na poljoprivrednom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 76/2014), u članku 3. i 4. riječi: »članku 5. stavku 2.« ispravljaju se u riječi: »članku 6. stavku 1.«.

Klasa: 011-01/14-01/38 Urbroj: 525-07/0539-14-31 Zagreb, 1. srpnja 2014.

Ministar Tihomir Jakovina, v. r.

 

Copyright © Ante Borić