Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

NN 59/2024 (18.5.2024.), Katalog radnih proba za naučnički ispit

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

1004

Na temelju članka 62. stavka 5. Zakona o obrtu (»Narodne novine« br. 143/13, 127/19 i 41/20 – ispravak) ministar nadležan za obrt, na prijedlog Hrvatske obrtničke komore, a uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za obrazovanje, donosi

KATALOG RADNIH PROBA ZA NAUČNIČKI ISPIT

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Katalog radnih proba sadrži opise radnih proba i načine njihova vrednovanja.

(2) Radnim probama se na naučničkom ispitu u okviru složenijeg ispitnog zadatka provjeravaju praktične vještine te razina samostalnosti i odgovornosti za potrebe obavljanja poslova određenog obrta u skladu s programom obrazovanja za stjecanje kvalifikacije za vezane obrte/standardom kvalifikacije.

II. POPIS RADNIH PROBA S LISTAMA VREDNOVANJA

Članak 2.

Klikni ovdje

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

Ovaj Katalog stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 311-01/22-01/85 Urbroj: 517-06-03-23-5 Zagreb, 26. travnja 2024.

Ministar Damir Habijan, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić