Baza je ažurirana 04.062024. 

zaključno sa NN 66/24

NN 55/2024 (10.5.2024.), Odluka o povjeravanju mandata za sastavljanje Vlade Republike Hrvatske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

960

Na temelju odredbe članka 98. stavka 1. podstavka 3., a u svezi s odredbom članka 109. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), donosim

ODLUKU

O POVJERAVANJU MANDATA ZA SASTAVLJANJE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

1. Na temelju raspodjele zastupničkih mjesta u Hrvatskom saboru i obavljenih konzultacija, mandat za sastavljanje Vlade Repub­like Hrvatske povjeravam Andreju Plenkoviću.

2. Odmah po sastavljanju Vlade, a najkasnije u roku od 30 dana od prihvaćanja mandata, mandatar Andrej Plenković dužan je program Vlade i Vladu predstaviti Hrvatskom saboru i zatražiti glasovanje o povjerenju.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 012-03/24-01/01 Urbroj: 71-10-01/1-24-1 Zagreb, 10. svibnja 2024.

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić