Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

NN 50/2024 (29.4.2024.), Odluka o imenovanju članova Etičkog povjerenstva

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

852

Na temelju članka 69. stavka 2. Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 92/10., 23/13. i 143/13.), Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Snježana Bagić, zamjenica predsjednika, te suci Andrej Abramović, Ingrid Antičević Marinović, Mato Arlović, Branko Brkić, Mario Jelušić, Lovorka Kušan, Josip Leko, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić, Goran Selanec i Miroslav Šumanović, na sjednici Suda održanoj 25. travnja 2024., donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU ČLANOVA ETIČKOG POVJERENSTVA

I.

Na temelju članka 70. Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske, predsjednik Etičkog povjerenstva po položaju je predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, akademik Velimir Neidhardt.

II.

Imenuju se članovi Etičkog povjerenstva:

na prijedlog većinskih političkih stranaka sukladno stranačkom sastavu 10. saziva Hrvatskog sabora:

1. prof. dr. sc. Marko Ivkošić iz Splita,

2. prof. dr. sc. Jasenka Markeljević iz Zagreba,

3. prof. dr. sc. Frane Staničić iz Zagreba;

na prijedlog oporbenih političkih stranaka sukladno stranačkom sastavu 10. saziva Hrvatskog sabora:

1. prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina iz Zagreba,

2. izv. prof. dr. sc. Antonija Petričušić iz Dugog Sela,

3. dr. sc. Jakov Žižić iz Zagreba.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Broj: SuT-A-8/2024 Zagreb, 25. travnja 2024.

Zamjenica predsjednika Suda dr. sc. Snježana Bagić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić