Baza je ažurirana 29.11.2023. 

zaključno sa NN 141/23

NN 113/2023 (29.9.2023.), Odluka o usklađivanju prosječnih koeficijenata troškova života u državama u kojima Republika Hrvatska ima predstavništva

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

1595

Na temelju članka 20. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/1996, 72/2013, 127/2013, 39/2018 i 98/2019) i članka 3. stavak 2. Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova (»Narodne novine«, broj 22/2003, 48/2003, 39/2006, 36/2007, 25/2013, 48/2018, 15/2019, 99/22 i 101/2023) donosim

ODLUKU

O USKLAĐIVANJU PROSJEČNIH KOEFICIJENATA TROŠKOVA ŽIVOTA U DRŽAVAMA U KOJIMA REPUBLIKA HRVATSKA IMA PREDSTAVNIŠTVA

I.

Ovom Odlukom, na temelju službene statistike Ujedinjenih naroda za prvo polugodište 2023. godine, usklađuju se prosječni koeficijenti troškova života u državama u kojima Republika Hrvatska ima predstavništva, utvrđeni u Prilogu II. Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova.

II.

Usklađeni prosječni koeficijenti iz točke I. ove Odluke su u Prilogu I. ove Odluke i njezin su sastavni dio.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. listopada 2023.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o usklađivanju prosječnih koeficijenata troškova života u državama u kojima Republika Hrvatska ima predstavništva od 23. ožujka 2023. godine (klasa: 011-02/23-01/120, urbroj: 521-GT-01-03-23-1).

Klasa: 011-02/23-01/387

Urbroj: 521-GT-01-01-23-01

Zagreb, 26. rujna 2023.

Ministar dr. sc. Gordan Grlić Radman, v. r.

PRILOG II.

KOEFICIJENTI TROŠKOVA ŽIVOTA

 

DMKU

Koeficijent troškova života nova vrijednost

ALŽIR – VELEPOSLANSTVO

1,06

ANKARA – VELEPOSLANSTVO

0,92

ASTANA – VELEPOSLANSTVO

1,00

ATENA – VELEPOSLANSTVO

0,96

BAGDAD – VELEPOSLANSTVO

1,11

BAKU – VELEPOSLANSTVO

1,13

BANJA LUKA – GENERALNI KONZULAT

0,96

BEČ – VELEPOSLANSTVO

1,15

BEČ – STALNA MISIJA PRI OSCE, UN

1,15

BEOGRAD – VELEPOSLANSTVO

1,01

BERLIN – VELEPOSLANSTVO

1,04

BERN – VELEPOSLANSTVO

1,27

BRATISLAVA – VELEPOSLANSTVO

1,05

BRAZILIJA – VELEPOSLANSTVO

1,05

BRUXELLES – VELEPOSLANSTVO

1,07

BRUXELLES – STALNA MISIJA PRI NATO

1,07

BRUXELLES – STALNA MISIJA PRI EU

1,07

BUDIMPEŠTA – VELEPOSLANSTVO

1,04

BUENOS AIRES – VELEPOSLANSTVO

1,10

BUKUREŠT – VELEPOSLANSTVO

0,98

CANBERRA – VELEPOSLANSTVO

1,05

CHICAGO – GENERALNI KONZULAT

1,19

COPENHAGEN – VELEPOSLANSTVO

1,16

DEN HAAG – VELEPOSLANSTVO

1,09

DOHA – VELEPOSLANSTVO

1,17

DUBAI – GENERALNI KONZULAT

1,17

DUBLIN – VELEPOSLANSTVO

1,00

DUSSELDORF – GENERALNI KONZULAT

1,04

FRANKFURT – GENERALNI KONZULAT

1,04

HAMBURG – GENERALNI KONZULAT

1,04

HELSINKI – VELEPOSLANSTVO

1,08

ISTANBUL – VELEPOSLANSTVO

0,92

JAKARTA – VELEPOSLANSTVO

1,04

KAIRO – VELEPOSLANSTVO

1,04

KIJEV – VELEPOSLANSTVO

1,03

KOTOR – GENERALNI KONZULAT

0,98

KUALA LUMPUR – VELEPOSLANSTVO

1,11

KUVAJT – VELEPOSLANSTVO

1,09

LISABON – VELEPOSLANSTO

0,97

LIVNO – KONZULAT

0,96

LONDON – VELEPOSLANSTVO

1,12

LOS ANGELES – GENERALNI KONZULAT

1,19

LJUBLJANA – VELEPOSLANSTVO

1,00

MADRID – VELEPOSLANSTVO

0,99

MELBOURNE – GENERALNI KONZULAT

1,05

MILANO- GENERALNI KONZULAT

1,06

MISSISSAUGA – GENERALNI KONZULAT

1,15

MOSKVA – VELEPOSLANSTVO

1,17

MOSTAR – GENERALNI KONZULAT

0,96

MUENCHEN – GENERALNI KONZULAT

1,04

NEW DELHI – VELEPOSLANSTVO

1,06

NEW YORK – GENERALNI KONZULAT

1,27

NEW YORK – STALNA MISIJA PRI UN

1,27

ORAŠJE – KONZULAT

0,96

OSLO – VELEPOSLANSTVO

1,11

OTTAWA – VELEPOSLANSTVO

1,15

PARIS – VELEPOSLANSTVO

1,10

PEČUH – GENERALNI KONZULAT

1,04

PEKING – VELEPOSLANSTVO

1,14

PERTH – KONZULAT

1,05

PODGORICA – VELEPOSLANSTVO

0,98

PRAG – VELEPOSLANSTVO

1,09

PRETORIJA – VELEPOSLANSTVO

1,00

PRIŠTINA – VELEPOSLANSTVO

1,01

RABAT – VELEPOSLANSTVO

1,01

RIM – VELEPOSLANSTVO

1,06

SANTIAGO DE CHILE – VELEPOSLANSTVO

1,04

SARAJEVO – VELEPOSLANSTVO

0,96

SEUOL – VELEPOSLANSTVO

1,21

SKOPJE – VELEPOSLANSTVO

1,02

SOFIJA – VELEPOSLANSTVO

1,04

STOCKHOLM – VELEPOSLANSTVO

1,12

STRASBOURG – STALNA MISIJA PRI VE

1,10

STUTTGART – GENERALNI KONZULAT

1,04

SUBOTICA – GENERALNI KONZULAT

1,01

SVETA STOLICA – VELEPOSLANSTVO

1,06

SYDNEY – GENERALNI KONZULAT

1,05

TEHERAN – VELEPOSLANSTVO

1,07

TEL AVIV – VELEPOSLANSTVO

1,22

TIRANA – VELEPOSLANSTVO

1,02

TOKYO – VELEPOSLANSTVO

1,12

TRST – GENERALNI KONZULAT

1,06

TUZLA – GENERALNI KONZULAT

0,96

VILNIUS – VELEPOSLANSTVO

1,11

VITEZ – KONZULAT

0,96

WARSZAWA – VELEPOSLANSTVO

0,94

WASHINGTON – VELEPOSLANSTVO

1,19

ZURICH – GENERALNI KONZULAT

1,27

ŽENEVA – STALNA MISIJA PRI UN

1,27

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić