Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

NN 101/2023 (1.9.2023.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

Hrvatska energetska regulatorna agencija

1474

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18), članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18) i članka 112. stavka 1. podstavka 1. točke 9. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine«, broj 111/21 i 83/23), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 31. kolovoza 2023. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

I.

Tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom prema Metodologiji za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (»Narodne novine«, broj 20/22), za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, za razdoblje od 1. listopada 2023. do 31. prosinca 2023., iznose kako slijedi:

Tarifne stavke za prva dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe u eurima

 

Tarifni modeli

Tarifne stavke za radnu energiju (€/kWh)

Opskrbna naknada [€/mjes.]

ENJT

ENVT

ENNT

Visoki napon

 

0,211596

0,124468

4,645

Srednji napon

 

0,198643

0,116849

4,645

Niski napon

Crveni

 

0,194110

0,114182

4,645

Bijeli

 

0,222818

0,131070

4,645

Plavi

0,193521

 

 

4,645

Žuti

0,151451

 

 

0,000

 

 

Tarifne stavke za prva dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe u kunama

 

Tarifni modeli

Tarifne stavke za radnu energiju (kn/kWh)

Opskrbna naknada [kn/mjes.]

ENJT

ENVT

ENNT

Visoki napon

 

1,5943

0,9378

35,0

Srednji napon

 

1,4967

0,8804

35,0

Niski napon

Crveni

 

1,4625

0,8603

35,0

Bijeli

 

1,6788

0,9875

35,0

Plavi

1,4581

 

 

35,0

Žuti

1,1411

 

 

0,0

 

 

Tarifne stavke nakon dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe u eurima

 

Tarifni modeli

Tarifne stavke za radnu energiju (€/kWh)

Opskrbna naknada [€/mjes.]

ENJT

ENVT

ENNT

Visoki napon

 

0,240454

0,141443

4,645

Srednji napon

 

0,225735

0,132789

4,645

Niski napon

Crveni

 

0,220585

0,129750

4,645

Bijeli

 

0,253209

0,148942

4,645

Plavi

0,219908

 

 

4,645

Žuti

0,172102

 

 

0,000

 

 

Tarifne stavke nakon dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe u kunama

 

Tarifni modeli

Tarifne stavke za radnu energiju (kn/kWh)

Opskrbna naknada [kn/mjes.]

ENJT

ENVT

ENNT

Visoki napon

 

1,8117

1,0657

35,0

Srednji napon

 

1,7008

1,0005

35,0

Niski napon

Crveni

 

1,6620

0,9776

35,0

Bijeli

 

1,9078

1,1222

35,0

Plavi

1,6569

 

 

35,0

Žuti

1,2967

 

 

0,0

 

 

 

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. listopada 2023.

Klasa: 391-35/23-01/2 Urbroj: 371-06-23-16 Zagreb, 31. kolovoza 2023.

Zamjenik predsjednika Upravnog vijeća mr. sc. Željko Vrban, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić