NN 87/2023 (28.7.2023.), Odluka o sufinanciranju troškova režija za korisnike privremenog stambenog zbrinjavanja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1352

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. srpnja 2023. donijela

ODLUKU

O SUFINANCIRANJU TROŠKOVA REŽIJA ZA KORISNIKE PRIVREMENOG STAMBENOG ZBRINJAVANJA

I.

Troškovi režija za stanovanje sufinancirat će se osobama kojima je rješenjem odobreno financiranje najamnine za privremeno stambeno zbrinjavanje temeljem Odluke o financiranju najamnine za privremeno stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine oštećene odnosno uništene u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. (»Narodne novine«, broj 51/23.), počevši od dana stupanja na snagu ove Odluke odnosno od dana donošenja rješenja o privremenom stambenom zbrinjavanju.

Troškovi režija za stanovanje sufinancirat će se osobama koje će biti privremeno stambeno zbrinute na drugi način predviđen Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine«, broj 21/23.), počevši od dana stupanja na snagu ove Odluke odnosno od dana donošenja rješenja o privremenom stambenom zbrinjavanju.

II.

Osobama iz točke I. ove Odluke sufinancirat će se troškovi režija za stanovanje, za vrijeme privremenog stambenog zbrinjavanja prema broju članova kućanstva, a u iznosu do najviše 160,00 eura mjesečno, i to:

– za 1 člana kućanstva u iznosu od 100,00 eura mjesečno

– za 2 člana kućanstva u iznosu od 120,00 eura mjesečno

– za 3 člana kućanstva u iznosu od 140,00 eura mjesečno

– za 4 i više članova kućanstva u iznosu od 160,00 eura mjesečno.

III.

Sredstva za provedbu ove Odluke osigurat će se iz državnog proračuna Republike Hrvatske na poziciji Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

IV.

Osobe kojima je rješenjem odobreno financiranje najamnine za privremeno stambeno zbrinjavanje temeljem Odluke o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine«, br. 17/21., 65/21., 51/22. i 13/23.), a koje ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova režija temeljem Odluke o sufinanciranju troškova režija za privremeno stambeno zbrinjavanje prema Programu zbrinjavanja korisnika mobilnih stambenih jedinica na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine«, broj 26/23.), nastavljaju ostvarivati to pravo sukladno odredbama ove Odluke.

V.

Postupci pokrenuti na temelju Odluke o sufinanciranju troškova režija za privremeno stambeno zbrinjavanje prema Programu zbrinjavanja korisnika mobilnih stambenih jedinica na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine«, broj 26/23.) dovršit će se prema odredbama ove Odluke, ako je povoljnija za stranku.

VI.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o sufinanciranju troškova režija za privremeno stambeno zbrinjavanje prema Programu zbrinjavanja korisnika mobilnih stambenih jedinica na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine«, broj 26/23.).

VII.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-04/305

Urbroj: 50301-05/20-23-2

Zagreb, 27. srpnja 2023.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić