Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

NN 83/2023 (21.7.2023.), Zaključak o mjeri potpore za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1314

Na temelju članka 3l. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. srpnja 2023. donijela

ZAKLJUČAK

1. U cilju zaštite poljoprivredne proizvodnje od prirodnih nepogoda koje su pogodile Republiku Hrvatsku, a naročito od tuče i mraza, zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede za objavu natječaja kojim se omogućava sufinanciranje ulaganja u nabavu neophodne preventivne opreme za zaštitu od tuče i mraza u iznosu od 5.000.000,00 eura.

2. S ciljem obnove uništenog poljoprivrednog potencijala stradalog uslijed prirodnih nepogoda koje su pogodile Republiku Hrvatsku od početka 2023. godine, zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede za objavu natječaja kojim se omogućava financiranje ulaganja za obnovu poljoprivrednog potencijala stradalog uslijed prirodnih nepogoda u 2023. godini u iznosu od 2.000.000,00 eura.

3. Ovaj Zaključak objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-07/317 Urbroj: 50301-05/27-23-2 Zagreb, 20. srpnja 2023.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić