Baza je ažurirana 13.04.2024. 

zaključno sa NN 39/24

NN 83/2023 (21.7.2023.), Zaključak o nadoknadi za odstrel divljih svinja i oslobađanje od obveze plaćanja dijela godišnje naknade za pravo lova

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1313

Na temelju članka 1. i članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. srpnja 2023. donijela

ZAKLJUČAK

1. Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede da provede aktivnosti s ciljem osiguravanja provedbe mjera kontrole i suzbijanja afričke svinjske kuge kod svinja divljih u lovištima na području Republike Hrvatske u zonama zaštite, zonama nadziranja i zaraženim zonama.

2. S ciljem osiguravanja provedbe mjera kontrole i suzbijanja afričke svinjske kuge kod svinja divljih u lovištima na području Republike Hrvatske zadužuje se:

a) Ministarstvo poljoprivrede da lovovlaštenicima lovišta u zonama zaštite, zonama nadziranja i zaraženim zonama dodijeli nadoknadu za odstrel svakog pojedinačnog grla svinje divlje

b) Ministarstvo poljoprivrede kao davatelja prava lova za državna lovišta te županije i Grad Zagreb kao davatelje prava lova za zajednička lovišta da lovoovlaštenike lovišta u zonama zaštite, zonama nadziranja i zaraženim zonama oslobode od obveze plaćanja preostalih 50 % iznosa godišnje naknade za pravo lova za lovnu godinu 2023./2024.

c) Ministarstvo poljoprivrede da vlasnike privatnog lovišta u zonama zaštite, zonama nadziranja i zaraženim zonama oslobodi od obveze plaćanja preostalih 50 % iznosa naknade za korištenje prava lova za lovnu godinu 2023./2024.

3. Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede da za provedbu točke 2. podtočke a) ovoga Zaključka osigura potrebna sredstva u iznosu od 800.000,00 eura.

4. Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede da o donošenju ovoga Zaključka izvijesti Hrvatski lovački savez, županije i Grad Zagreb kao davatelje prava lova za zajednička lovišta i vlasnike privatnih lovišta.

5. Ovaj Zaključak objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-07/318 Urbroj: 50301-05/27-23-2 Zagreb, 20. srpnja 2023.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić