Baza je ažurirana 17.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

NN 81/2023 (19.7.2023.), Odluka o iznosu pomoći za pojedinu općinu, grad i županiju kojoj su zbog pada broja stanovnika smanjena sredstva fiskalnog izravnanja za 2023. godinu

Ministarstvo financija

1279

Na temelju članka 33.a Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu (»Narodne novine«, br. 145/22 i 63/23) ministar financija donosi

ODLUKU

O IZNOSU POMOĆI ZA POJEDINU OPĆINU, GRAD I ŽUPANIJU KOJOJ SU ZBOG PADA BROJA STANOVNIKA SMANJENA SREDSTVA FISKALNOG IZRAVNANJA ZA 2023. GODINU

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se iznos pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su zbog pada broja stanovnika, prema posljednjem popisu iz 2021. godine, ostvarile manji iznos sredstava fiskalnog izravnanja u iznosu većem od 25 % u odnosu na iznos koji bi dobili da nije bilo primjene novog popisa stanovništva.

Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje na temelju izračuna ispunjavaju kriterij iz stavka 1. ove točke dodijelit će se pomoć u 2023. godini u visini od 50 % manjka iznosa sredstava fiskalnog izravnanja, a koji je u izračunu rezultat isključivo promjene broja stanovnika prema popisu 2021. u odnosu na popis iz 2011. godine.

II.

Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje na temelju izračuna ispunjavaju kriterije iz stavka 1. točke I. isplatit će se jednokratna pomoć za 2023. godinu u iznosu iz stupca 3 tablice kako slijedi:

 

Naziv jedinice

Iznos manjka sredstava fiskalnog izravnanja na temelju izračuna za 2023. godinu (eura)

Pomoć u iznosu od 50 % manjka sredstava fiskalnog izravnanja za isplatu u 2023. godini (eura)

1

2

3 (2*0,50)

Općina Brod Moravice

26.593,61

13.296,81

Općina Dubravica

17.088,22

8.544,11

Općina Dubrovačko Primorje

25.550,78

12.775,39

Općina Dvor

505.803,88

252.901,94

Općina Gradac

117.187,77

58.593,89

Općina Kijevo

25.625,35

12.812,68

Općina Majur

69.287,47

34.643,73

Općina Mrkopalj

36.881,78

18.440,89

Općina Petrovsko

11.243,48

5.621,74

Općina Skrad

10.568,59

5.284,30

Općina Vrhovine

155.000,77

77.500,39

Općina Žumberak

41.161,04

20.580,52

Grad Buje

62.327,74

31.163,87

Grad Hrvatska Kostajnica

174.831,79

87.415,89

Grad Pag

87.750,53

43.875,26

Grad Sisak

897.300,73

448.650,36

Grad Vrbovsko

202.720,29

101.360,15

Grad Županja

512.896,96

256.448,48

Karlovačka županija

29.679,89

14.839,94

UKUPNO

3.009.500,67

1.504.750,34

 

 

 

III.

Sredstva za isplatu pomoći osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu na razdjelu 025 – Ministarstvo financija, Glava 02506 Ministarstvo financija – ostali izdaci države, 2205 Pomoći lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, T767074 Jednokratna pomoć jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, a isplatit će se na račune jedinica iz točke II. ove Odluke najkasnije do 31. kolovoza 2023.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-01/23-01/27 Urbroj: 513-05-06-23-1 Zagreb, 6. srpnja 2023.

Ministar financija dr. sc. Marko Primorac, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić