Baza je ažurirana 13.062024. 

zaključno sa NN 66/24

NN 77/2023 (12.7.2023.), Odluka o dodjeli sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija - profitnim pružateljima elektroničkih publikacija za 2023. godinu

Agencija za elektroničke medije

1241

Vijeće za elektroničke medije, u sastavu Josip Popovac, predsjednik Vijeća te Damir Bučević, Katija Kušec, Anita Malenica, Davor Marić i Željko Topić, kao članovi Vijeća, na temelju odredbe članka 71. stavka 7. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine« broj 111/21 i 114/22), članka 12. stavka 1. Pravilnika o Fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija (»Narodne novine« broj 84/22) i članka 18. stavka 4. Statuta Agencije za elektroničke medije (»Narodne novine« broj 85/22), u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti, radi poticanja proizvodnje i objavljivanja programa profitnih pružatelja elektroničkih publikacija u 2023., na 23-23 sjednici održanoj 6. srpnja 2023., donosi

ODLUKU

I. Na temelju provedenog Javnog natječaja broj 01/23 za raspodjelu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija – profitnim pružateljima elektroničkih publikacija iz članka 71., stavak (1) ZEM-a za 2023. godinu (»Narodne novine« broj 30/23 od 15. ožujka 2023., dalje u tekstu: Javni natječaj) dodijeljena su ukupna sredstva za:

– 21 profitnog pružatelja elektroničkih publikacija u iznosu od 181.500,00 eura.

Profitnim pružateljima elektroničkih publikacija dodijeljena su sredstva Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija kako slijedi:

 

Profitni pružatelji elektroničkih publikacija

Broj planiranih članaka

Broj kartica

Tražena sredstva u eurima

Bodovi

Dodijeljena sredstva u eurima

BJELOVAR-INFO MEDIJ, obrt za medijske usluge, vl. Branka Sobodić

17

35

8.000,00

357

5.117,25

Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj

 

 

 

 

 

BBŽ s najvećim brojem nacionalnih manjina koje čine bogatstvo kulture, tradicije i običaja

17

35

8.000,00

357

5.117,25

Boje zemlje, obrt za proizvodnju multimedijskog sadržaja, vl. Kristina Macuka

65

180

23.500,00

826

11.839,91

Poticanje kulturne raznolikosti i njegovanje baštine

 

 

 

 

 

Istarske kartuline

35

90

13.000,00

413

5.919,95

Zaštita okoliša

 

 

 

 

 

Čuvari okoliša

30

90

10.500,00

413

5.919,95

Cantus d.o.o.

44

122

14.950,00

924

12.475,37

Poticanje kulturne raznolikosti i njegovanje baštine

 

 

 

 

 

Glazbeno središte

8

32

4.950,00

399

4.950,00

Poticanje posebnih kulturnih projekata i manifestacija

 

 

 

 

 

Suvremeni skladatelji u fokusu

36

90

10.000,00

525

7.525,37

Dalmacija Danas d.o.o.

60

180

10.600,00

819

9.922,32

Ostvarivanje prava građana na javno informiranje

 

 

 

 

 

DD INFO

40

120

7.300,00

462

6.622,32

Razvoj odgoja i obrazovanja

 

 

 

 

 

EX CATHEDRA

20

60

3.300,00

357

3.300,00

DIGITALITY d.o.o.

12

36

8.220,00

357

5.117,25

Razvoj umjetnosti

 

 

 

 

 

Serija članaka o Željeznom Francu

12

36

8.220,00

357

5.117,25

Fikro d.o.o.

200

290

27.500,00

1190

17.057,50

Ostvarivanje prava građana na javno informiranje

 

 

 

 

 

Kaštelanske novitade

100

140

15.000,00

595

8.528,75

Poticanje posebnih kulturnih projekata i manifestacija

 

 

 

 

 

Kaštelansko kulturno ljeto

100

150

12.500,00

595

8.528,75

Geromar d.o.o.

12

60

5.787,54

462

5.787,54

Poticanje kulturne raznolikosti i njegovanje baštine

 

 

 

 

 

Hrvatska maritimna baština

12

60

5.787,54

462

5.787,54

KlikWin d.o.o.

60

120

15.920,00

826

11.839,91

Ostvarivanje prava građana na javno informiranje

 

 

 

 

 

POSLOVNI PLAN

30

60

7.060,00

413

5.919,95

Poticanje posebnih kulturnih projekata i manifestacija

 

 

 

 

 

KOMPAS

30

60

8.860,00

413

5.919,95

KLIX d.o.o.

60

90

19.820,00

714

10.234,50

Ostvarivanje prava građana na javno informiranje

 

 

 

 

 

ŽIVOT NA SELU

30

45

5.390,00

357

5.117,25

Povijesno vjerodostojno prikazivanje Domovinskoga rata

 

 

 

 

 

DANI PONOSA I SLAVE

30

45

14.430,00

357

5.117,25

Ključna točka d.o.o.

43

208

8.034,30

714

8.034,30

Ostvarivanje prava građana na javno informiranje

 

 

 

 

 

Projekt »Jesmo li sigurni da smo sigurni?”

18

108

4.052,62

357

4.052,62

Poticanje posebnih kulturnih projekata i manifestacija

 

 

 

 

 

Praćenje manifestacija »Sigurnost prije svega”

25

100

3.981,68

357

3.981,68

KRUG ŠIBENIK d.o.o.

14

14

2.100,00

357

2.100,00

Promociju zdravlja i poticanje zdravstvene kulture

 

 

 

 

 

Budi zdraviji

14

14

2.100,00

357

2.100,00

MM Plus Grupa d.o.o.

32

96

16.784,00

714

10.234,50

Promociju zdravlja i poticanje zdravstvene kulture

 

 

 

 

 

Klikom do zdravlja

16

48

9.073,00

357

5.117,25

Zaštita okoliša

 

 

 

 

 

Klikaj za zaštitu okoliša

16

48

7.711,00

357

5.117,25

Moderna vremena Info d.o.o.

20

100

4.100,00

357

4.100,00

Poticanje kvalitetnih programa za djecu i mlade kojima je cilj promicanje njihove dobrobiti

 

 

 

 

 

Važnost knjige i čitanja u razvoju djece i mladih

20

100

4.100,00

357

4.100,00

OG MEDIA j.d.o.o.

32

64

6.068,00

714

6.068,00

Ostvarivanje prava građana na javno informiranje

 

 

 

 

 

Moja mirovina

12

24

2.610,00

357

2.610,00

Promociju zdravlja i poticanje zdravstvene kulture

 

 

 

 

 

Psihopomoć

20

40

3.458,00

357

3.458,00

Oglašavanje d.o.o.

20

40

1.000,00

357

1.000,00

Poticanje kulturne raznolikosti i njegovanje baštine

 

 

 

 

 

Kulturni mozaik

20

40

1.000,00

357

1.000,00

ONE.easy, obrt za računalno programiranje, vl. Marinko Nikolić

20

40

5.000,00

714

5.000,00

Poticanje kvalitetnih programa za djecu i mlade kojima je cilj promicanje njihove dobrobiti

 

 

 

 

 

Članak (tekst + foto)

10

20

2.500,00

357

2.500,00

Razvoj odgoja i obrazovanja

 

 

 

 

 

Članak (tekst + foto)

10

20

2.500,00

357

2.500,00

Planmedia d.o.o.

170

360

15.377,10

1029

13.961,75

Ostvarivanje prava građana na javno informiranje

 

 

 

 

 

Tu, među nama

90

190

9.944,10

595

8.528,75

Promociju zdravlja i poticanje zdravstvene kulture

 

 

 

 

 

Misli na zdravlje

80

170

5.433,00

434

5.433,00

Ross media consulting d.o.o.

36

72

9.000,00

728

9.000,00

Razvoj znanosti

 

 

 

 

 

057 Znanost

18

36

4.500,00

364

4.500,00

Zaštita okoliša

 

 

 

 

 

057 Ekologija

18

36

4.500,00

364

4.500,00

VIP Digital d.o.o.

28

78

17.820,00

714

10.234,50

Eivanec.com

 

 

 

 

 

Poticanje kulturne raznolikosti i njegovanje baštine

 

 

 

 

 

Baština života

16

48

7.300,00

357

5.117,25

Promociju zdravlja i poticanje zdravstvene kulture

 

 

 

 

 

Vodič zdravlja

12

30

10.520,00

357

5.117,25

VIP Digital d.o.o.

48

112

17.100,00

777

11.137,54,

Sjeverni.info

 

 

 

 

 

Poticanje kulturne raznolikosti i njegovanje baštine

 

 

 

 

 

Varaždinskim ulicama

32

64

7.300,00

420

6.020,29

Poticanje razvoja svijesti o ravnopravnosti spolova i drugih najviših vrednota ustavnoga poretka

 

 

 

 

 

Bez etikete

16

48

9.800,00

357

5.117,25

Vrelo informacija d.o.o.

33

114

37.349,04

784

11.237,88

Poticanje razvoja svijesti o ravnopravnosti spolova i drugih najviših vrednota ustavnoga poretka

 

 

 

 

 

Svijet ravnopravnosti

15

60

24.058,56

413

5.919,95

Promociju zdravlja i poticanje zdravstvene kulture

 

 

 

 

 

Svijet zdravlja

18

54

13.290,48

371

5.317,93

Ukupno

1026

2411

274.029,98

14434

181.500,00

 

 

 

II. Pružatelji medijskih usluga iz točke I. izreke ove Odluke dužni su s Agencijom za elektroničke medije potpisati Ugovor o dodjeli sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija u roku od 60 dana od dana izvršnosti ove Odluke.

S ponuditeljem se ne može sklopiti ugovor o dodjeli sredstava Fonda ako najkasnije na dan potpisa ugovora:

– Ponuditelj ne dostavi sredstvo osiguranja dodijeljenih sredstava i

– Ponuditelj ne dostavi obrazac o bonitetu BON 2 ili potvrdu o solventnosti, obrazac SOL2, kojim se dokazuje sposobnost za plaćanje.

III. Pružatelji medijskih usluga iz točke I. izreke ove Odluke dužni su dodijeljena sredstva upotrijebiti prema ovoj Odluci i prijavi na Javni natječaj broj 01/23 za raspodjelu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija – profitnih pružatelja elektroničkih publikacija za 2023. godinu.

IV. Agencija za elektroničke medije će ukupno dodijeljena sredstva isplatiti na žiro-račun pružatelja medijskih usluga iz točke I. izreke ove Odluke i to na način:

– 80 % ukupno dodijeljenih sredstava isplaćuje u roku od 20 dana od dana potpisivanja Ugovora o dodjeli sredstava,

– 20 % ukupno dodijeljenih sredstava u roku od 20 dana od dana prihvaćanja pravdanja dodijeljenih sredstava.

Isplata iz prethodnog stavka uvjetuje se time da su podmirene financijske obveze prema državnom proračunu (koncesijske naknade) i/ili Agenciji za elektroničke medije, da Pružatelj medijske usluge mora imati opravdana sva dodijeljena sredstva iz ranije realiziranih natječaja dodijeljenih sredstava Fonda i ne može biti u postupku povrata ranije dodijeljene potpore.

V. Pružatelji medijskih usluga dužni su do 31. prosinca 2023. godine proizvesti i objaviti sadržaj sukladno Prijavi na natječaj i količinama utvrđenim u točki I. ove Odluke, a snimke proizvedenog i objavljenog sadržaja koje će se poticati sredstvima Fonda čuvati do donošenja odluke o pravdanju sredstava Fonda. Kod pravdanja emisija iz točke VII. izreke ove Odluke, uz datum objave određene emisije, navodi se i tema/teme koje su obrađivane.

VI. Pružatelji medijskih usluga iz točke I. ove Odluke dužni su sve proizvedene i objavljene sadržaje na kraju označiti da su sufinancirani sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

VII. Pružatelji medijskih usluga iz točke I. izreke ove Odluke dužni su do 31. siječnja 2024. dostaviti programsko izvješće, a do 28. veljače 2024. godine financijsko izvješće o namjenskom trošenju odobrenih sredstava i ostvarivanja programa za koja su dodijeljena.

VIII. Izvješće iz točke VII. izreke ove Odluke Pružatelji medijskih usluga su dužni dostaviti putem web-aplikacije koja se nalazi na internetskoj stranici Agencije.

IX. Pružatelji medijskih usluga iz točke I. izreke ove Odluke, osim izvješća iz točke VII. izreke ove Odluke, dužni su Agenciji za elektroničke medije omogućiti nesmetano praćenje trošenja odobrenih sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija i ostvarivanje svakog pojedinog programa i u okviru redovitog nadzora nad poštivanjem programskih načela i obveza i u okviru izravnog nadzora.

X. Radi analize učinkovitosti dodijeljenih potpora, u ugovorima o dodjeli sredstava Fonda osigurat će se mehanizmi praćenja dosega i učinkovitosti dodijeljenih potpora, prema izboru Agencije za elektroničke medije. Agencija će provoditi ova istraživanja na prikladan način, vodeći računa o načelu razmjernosti. Troškove analize snosi Agencija, uz obvezu suradnje ponuditelja na provedbi istih.

Pristanak na praćenje dosega i učinkovitosti dodijeljenih potpora primatelji potpore daju sklapanjem ugovora o dodjeli sredstava. Kršenje ove ugovorne odredbe može dovesti do raskida ugovora i povrata dodijeljenih sredstava.

XI. Agencija za elektroničke medije ovlaštena je u svakom trenutku od Pružatelja medijske usluge iz točke I. izreke ove Odluke zatražiti i očitovanje o poštivanju dinamike realizacije i namjene dodijeljenih sredstava i/ili u tu svrhu obaviti izvanredni ili izravni nadzor.

XII. Pružatelji medijskih usluga iz točke I. izreke ove Odluke dužni su prilikom potpisivanja Ugovora o dodijeli sredstava dostaviti valjane bjanko zadužnice radi osiguranja tražbine Agencije za elektroničke medije u iznosu ukupno dodijeljenih sredstava.

XIII. Agencija za elektroničke medije pridržava pravo ukidanja dijela ove Odluke u slučaju da Pružatelji medijskih usluga iz točke I. izreke ove Odluke ne ispune koju od obveza iz ove Odluke ili je ne ispuni u roku.

XIV. Pružatelji medijskih usluga iz točke I. izreke ove Odluke koji ne koriste odobrena sredstva ili ih koriste suprotno odredbama Pravilnika o Fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija, odnosno ne ostvaruju programe ili ih ostvaruju suprotno odredbama tog Pravilnika te suprotno potpisanom ugovoru o dodjeli sredstava, dužni su po odluci Vijeća za elektroničke medije vratiti odobrena sredstva Fonda uvećana za iznos kamatne stope za iznos povrata državnih potpora sukladno odluci Komisije, počevši od dana korištenja državne potpore do povrata, u roku od trideset dana od dana dostave te odluke.

XV. Prijave pružatelja elektroničke publikacije Antenna d.o.o. te Moć komunikacije d.o.o. odbacuju se.

Obrazloženje

Agencija za elektroničke medije objavila je Javni natječaj broj 01/23 za raspodjelu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija – profitnih pružatelja elektroničkih publikacija, za 2023. godinu, klasa UP/I-614-03/23-09/0001, urbroj 114-06-23-01 od 9. ožujka 2023. (»Narodne novine« broj 30/23 od 15. 3. 2023.) predmet kojeg je raspodjela sredstava za poticanje proizvodnje i objavljivanje programa profitnih pružatelja elektroničkih publikacija koji su od javnog interesa, a osobito su važni za: ostvarivanje prava građana na javno informiranje, poticanje kulturne raznolikosti i njegovanje baštine, razvoj odgoja i obrazovanja, razvoj znanosti, razvoj umjetnosti, poticanje stvaralaštva na narječjima hrvatskoga jezika, poticanje posebnih kulturnih projekata i manifestacija, nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, poticanje razvoja svijesti o ravnopravnosti spolova i drugih najviših vrednota ustavnoga poretka, poticanje svijesti o ravnopravnosti rodnih identiteta i spolnoj orijentaciji, poticanje kvalitetnih programa za djecu i mlade kojima je cilj promicanje njihove dobrobiti, podizanje svijesti javnosti o sposobnostima i doprinosu osoba s invaliditetom, kao i promicanje i poštovanje njihovih prava i dostojanstva uključujući borbu protiv stereotipa, predrasuda i štetnih postupaka prema osobama s invaliditetom, povijesno vjerodostojno prikazivanje Domovinskoga rata, razvoj i poticanje programa medijske pismenosti, zaštitu okoliša, promociju zdravlja i poticanje zdravstvene kulture.

Predmetni javni natječaj je objavljen i na internetskim stranicama Agencije za elektroničke medije, a rok za dostavu prijava je iznosio 30 dana od dana objave javnog natječaja u »Narodnim novinama«. Rok za dostavu prijava na javni natječaj bio je 14. travnja 2023.

Prijave na javni natječaj podnijelo je 23 profitnih pružatelja elektroničkih publikacija.

Prijava s dokumentacijom dostavljala se je putem web-aplikacije koju je nakon dovršetka prijave trebalo dostaviti u 1 (jednom) papirnatom primjerku – izvornik s potpisom odgovorne osobe. Izvornik, koji je morao biti identičan tiskanom primjerku, dostavljao se u jednom primjerku u elektroničkom obliku na odgovarajućem prijenosnom mediju. Pod elektroničkim oblikom prijave podrazumijevala se digitalizirana verzija svih dokumenata koji se dostavljaju u tiskanom obliku te je ponuditelj trebao nastojati da elektronički oblik bude u PDF formatu.

Dokumentacija se obvezatno sastojala od izvatka iz sudskog registra ili drugog propisanog registra u Republici Hrvatskoj, potvrde nadležne porezne uprave o nepostojanju duga vezano za porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, izjave, ovjerene kod javnog bilježnika, da podnositelju i osobi ovlaštenoj po zakonu za zastupanje nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, potvrde (obavijesti) nadležnog tijela da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti u 2020., 2021. i 2022. godini ili izjave ovjerene kod javnog bilježnika da su/nisu u razdoblju 2020., 2021. i 2022. godine dodijeljene potpore u određenom iznosu (izjava se nalazila na web-stranicama AEM te ju je bilo potrebno ispuniti i ovjeriti kod javnog bilježnika), dokumenta izdanog od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje sposobnost za plaćanje na dan podnošenja prijave, statut medija, ako ponuditelj u ranijem postupku prijave za dodjelu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija nije dostavio statut medija - ako je ponuditelj u ranijem postupku prijave za dodjelu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija dostavio statut medija, dostavlja izjavu potpisanu od ovlaštene osobe da ima statut medija te od kada je na snazi u nepromijenjenom obliku.

Navedene isprave nisu smjele biti starije od 30 dana od dana objave javnog natječaja u »Narodnim novinama«.

Prema uvjetima raspisanog Javnog natječaja, sredstva Fonda ne mogu se dodijeliti:

– pružateljima medijskih usluga iz članka 6. stavak 1. Pravilnika o fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija (»Narodne novine« br. 84/22; dalje u tekstu Pravilnik) za koje je raspisan ovaj natječaj, a kojima je Vijeće za elektroničke medije (dalje u tekstu: Vijeće) privremeno oduzelo koncesiju i/ili izreklo opomenu u prethodna 24 mjeseca i/ili onima koji su u prethodna 24 mjeseca, računajući od dana objave natječaja u »Narodnim novinama«, prekršajno kažnjeni na temelju pravomoćne sudske odluke zbog kršenja odredbi ovoga Zakona,

– ponuditeljima koji nemaju statut medija,

– ponuditeljima koji ispunjavaju uvjete iz odredbe članka 2.2. Komunikacija Komisije Smjernice o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama (SL L br. 2014/C 249/01),

– ponuditeljima kojima je naložen povrat nezakonite državne potpore ili prema kojima postoje potraživanja po osnovi odluka o povratu sredstava Fonda iz ranijih razdoblja.

Vijeće je analiziralo i ocjenjivalo predložene programe pojedinog podnositelja sukladno kriterijima za dodjelu potpore koji su propisani Zakonom o elektroničkim medijima, Pravilnikom o Fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija te Javnim natječajem broj 01/23 te obuhvaćaju:

1. Značenje programa, za realizaciju tema iz članka 6. Pravilnika.

Kriteriji se odnose na:

• U kojoj mjeri su tema i sadržaj prijave odnosno programsko usmjerenje sadržaja važni za javni interes, pridonose li otvaranju važnih društvenih tema, ispunjavaju li potrebe društva ili lokalne zajednice, pridonose li razumijevanju i poštivanju različitosti, te kulturne raznolikosti, pridonose li poštivanju i promicanju temeljnih ljudskih prava, koliko su usmjereni na razvoj kritičkog mišljenja i uspostavu javnog dijaloga, te pridonose li sadržajnom medijskom pluralizmu

• Kvaliteta i sadržajna inovativnost ponuđenog programa - u kojoj mjeri sadržaji zadovoljavaju kvalitetom, koliko su inovativni i autentični, odnosno koliko poštuju kriterije aktualnosti, analitičnosti, točnosti, relevantnosti, raznovrsnosti, te medijskog i novinarskog profesionalizma i etike. Ocjenjuje se u kojoj se mjeri koristi produkcijski pristup, specifični medijski elementi (jingleovi/špice, raznovrsni audio i vizualni efekti, grafički elementi, programske najave), koliko se upotrebljavaju različiti novinarski oblici/forme (vijest, izvještaj, reportaža, kolumna, intervju, izjava, kritika, esej, feljton, crtica, humoreska, satira, kozerija, sarkazam, burleska, aforizam, karikatura, fotografija, strip itd.), kakva je dinamika objavljivanja (dnevna, tjedna, mjesečna, po posebnoj ponudi itd.), te koliko su prijavljeni troškovi sukladni aktualnim cijenama na tržištu

• Interes za opći odnosno lokalni ili regionalni kulturni razvitak - u kojoj su mjeri sadržaji usklađeni s potrebama ciljanih publika, koliko su orijentirani na opći lokalni ili regionalni kulturni razvitak, te koliko su sukladni interesima i preferencijama zainteresirane javnosti

• Dostupnost programa i sadržaja osobama s invaliditetom - u kojoj su mjeri sadržaji prilagođeni osobama s oštećenjem vida i sluha korištenjem podnaslova, znakovnog jezika, zvučnog opisa ili tekstualnog prevođenja

• Broj zaposlenika i vanjskih suradnika - koliko je osoba i tvrtki angažiranih na projektima Fonda, te iznosi isplaćeni za plaće i honorare osoba angažiranih na sadržajima Fonda.

Prijava pružatelja elektroničke publikacije Antenna d.o.o. odbacuje se budući da navedeni pružatelj ima ugovor o koncesiji za za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija (kanal Antena Zadar), a što je prepreka za dodjelu sredstava Fonda propisana odredbom članka 71. stavka 1. alineje 4. ZEM-a.

Prijave pružatelja elektroničke publikacije, Moć komunikacije d.o.o. odbacuje se budući da je prijavitelj prijavu povukao prije donošenja ove odluke.

S obzirom na to da se analizirati i ocjenjivati mogu samo programi/projekti iz pravodobne i potpune prijave koje ispunjavaju sve propisane uvjete, na temelju odredbe članka 14. stavka 2. Pravilnika odlučeno je kao u točki XV. izreke ove Odluke.

Pružatelji medijskih usluga iz točke I. izreke ove Odluke dostavili su pravodobne i potpune prijave koje su ispunjavale sve propisane uvjete te su im, nakon analize i ocjene prema članku 14. Pravilnika, dodijeljena sredstva Fonda razmjerno ukupnoj ocjeni i intenzitetu potpore iz članka 4. tog Pravilnika.

Slijedom iznesenog, na temelju odredbe članka 71. Zakona o elektroničkim medijima, članka 130. stavka 1. točke 2. i članka 150. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« broj 47/09 i 110/21), članka 11. stavka 4., članka 12., članka 13., članka 14., članka 17. i članka 18. Pravilnika odlučeno je kao u točki I. – XV. izreke ove Odluke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred mjesno nadležnim upravnim sudom u roku od 30 dana od dana dostave odluke. Tužba se predaje sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Klasa: UP/I-614-03/23-09/0001

Urbroj: 114-06-23-02

Zagreb, 6. srpnja 2023.

Vijeće za elektroničke medije Predsjednik Vijeća Josip Popovac, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić