Baza je ažurirana 27.02.2024. 

zaključno sa NN 21/24

NN 72/2023 (3.7.2023.), Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita

HRVATSKA NARODNA BANKA

1193

Na temelju članka 11.b stavka 3. i članka 11.c stavka 3. Zakona o potrošačkom kreditiranju (»Narodne novine«, br. 75/2009., 112/2012., 143/2013., 147/2013., 9/2015., 78/2015., 102/2015., 52/2016. i 128/2022.) i članka 25. stavka 3. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju (»Narodne novine«, br. 101/2017. i 128/2022.) Hrvatska narodna banka objavljuje

PROSJEČNE PONDERIRANE KAMATNE STOPE

NA STANJA STAMBENIH I OSTALIH POTROŠAČKIH KREDITA

1. Prosječna ponderirana kamatna stopa na stanja stambenih kredita odobrenih u Republici Hrvatskoj s ugovorenom promjenjivom kamatnom stopom u eurima na dan 30. travnja 2023. iznosi 2,80 %.

2. Prosječna ponderirana kamatna stopa na stanja stambenih kredita odobrenih u Republici Hrvatskoj s ugovorenom promjenjivom kamatnom stopom u švicarskim francima na dan 30. travnja 2023. iznosi 3,08 %.

3. Prosječna ponderirana kamatna stopa na stanja ostalih potrošačkih kredita odobrenih u Republici Hrvatskoj s ugovorenom promjenjivom kamatnom stopom u eurima na dan 30. travnja 2023. iznosi 5,65 %.

4. Prosječna ponderirana kamatna stopa na stanja ostalih potrošačkih kredita odobrenih u Republici Hrvatskoj s ugovorenom promjenjivom kamatnom stopom u švicarskim francima na dan 30. travnja 2023. iznosi 3,82 %.

O. br: 209-091/06-23/BV

Zagreb, 15. lipnja 2023.

Guverner Boris Vujčić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić