Baza je ažurirana 02.06.2023. 

zaključno sa NN 58/23

NN 54/2023 (23.5.2023.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

Hrvatska energetska regulatorna agencija

938

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18), članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18) i članka 112. stavka 1. podstavka 1. točke 9. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine«, broj 111/21), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 19. svibnja 2023. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

I.

Tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom prema Metodologiji za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (»Narodne novine«, broj 20/22), za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, za razdoblje od 1. srpnja 2023. do 30. rujna 2023., iznose kako slijedi:

Tarifne stavke za prva dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe u eurima

 

Tarifni modeli

Tarifne stavke za radnu energiju (€/kWh)

Opskrbna naknada [€/mjes.]

ENJT

ENVT

ENNT

Visoki napon

 

0,236029

0,138841

4,645

Srednji napon

 

0,221580

0,130341

4,645

Niski napon

Crveni

 

0,216523

0,127367

4,645

Bijeli

 

0,248547

0,146204

4,645

Plavi

0,215867

 

 

4,645

Žuti

0,168939

 

 

0,000

 

 

Tarifne stavke za prva dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe u kunama

 

Tarifni modeli

Tarifne stavke za radnu energiju (kn/kWh)

Opskrbna naknada [kn/mjes.]

ENJT

ENVT

ENNT

Visoki napon

 

1,7784

1,0461

35,0

Srednji napon

 

1,6695

0,9821

35,0

Niski napon

Crveni

 

1,6314

0,9596

35,0

Bijeli

 

1,8727

1,1016

35,0

Plavi

1,6265

 

 

35,0

Žuti

1,2729

 

 

0,0

 

 

Tarifne stavke nakon dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe u eurima

 

Tarifni modeli

Tarifne stavke za radnu energiju (€/kWh)

Opskrbna naknada [€/mjes.]

ENJT

ENVT

ENNT

Visoki napon

 

0,268220

0,157768

4,645

Srednji napon

 

0,251802

0,148119

4,645

Niski napon

Crveni

 

0,246055

0,144734

4,645

Bijeli

 

0,282434

0,166142

4,645

Plavi

0,245298

 

 

4,645

Žuti

0,191970

 

 

0,000

 

 

Tarifne stavke nakon dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe u kunama

 

Tarifni modeli

Tarifne stavke za radnu energiju (kn/kWh)

Opskrbna naknada [kn/mjes.]

ENJT

ENVT

ENNT

Visoki napon

 

2,0209

1,1887

35,0

Srednji napon

 

1,8972

1,1160

35,0

Niski napon

Crveni

 

1,8539

1,0905

35,0

Bijeli

 

2,1280

1,2518

35,0

Plavi

1,8482

 

 

35,0

Žuti

1,4464

 

 

0,0

 

 

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. srpnja 2023.

Klasa: 391-35/23-01/2

Urbroj: 371-06-23-10

Zagreb, 19. svibnja 2023.

Zamjenik predsjednika Upravnog vijeća mr. sc. Željko Vrban, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić