Baza je ažurirana 25.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

NN 54/2023 (23.5.2023.), Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan dioksida

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

936

Na temelju članka 88. stavka 3. Zakona o gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 84/21) ministar gospodarstva i održivog razvoja, donio je

PRAVILNIK

O GOSPODARENJU OTPADOM IZ PROIZVODNJE TITAN DIOKSIDA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se obvezno postupanje posjednika otpada iz proizvodnje titan dioksida i drugih dionika sustava gospodarenja otpadom iz proizvodnje titan dioksida.

Članak 2.

Posebni uvjet za djelatnost zbrinjavanja otpada postupkom D 4 Odlaganje otpada u površinske bazene, D 6 ispuštanje otpada u kopnene vode isključujući mora/oceane i D 7 ispuštanje otpada u mora/oceane uključujući i ukapanje u morsko dno, za otpad iz postrojenja za proizvodnju titan dioksida je da otpad, koji se ispušta odnosno odlaže u površinske bazene, udovoljava zahtjevima za granične vrijednosti emisija otpadnih voda iz postrojenja za pro­izvodnju titan dioksida propisanim posebnim propisom koji uređuje granične vrijednosti emisija otpadnih voda.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan dioksida (»Narodne novine«, broj 117/14).

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/22-04/04

Urbroj: 517-05-2-2-23-6

Zagreb, 23. ožujka 2023.

Ministar izv. prof. dr. sc. Davor Filipović, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić