Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

NN 53/2023 (19.5.2023.), Uredba o izmjeni Uredbe o načinima i uvjetima napredovanja državnih službenika

Vlada Republike Hrvatske

920

Na temelju članka 90. stavka 6. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05., 140/05., 142/06, 77/07., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12. – pročišćeni tekst, 37/13., 38/13., 1/15., 138/15. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17., 70/19., 98/19. i 141/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. svibnja 2023. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O NAČINIMA I UVJETIMA NAPREDOVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Članak 1.

U Uredbi o načinima i uvjetima napredovanja državnih službenika (»Narodne novine«, br. 77/07., 142/11. i 105/15.), članak 8. mijenja se i glasi:

»Državni službenik koji ima viši stupanj obrazovanja od onog koji je uvjet za radno mjesto na koje je raspoređen, može napredovati na nerukovodeće radno mjesto za koje je kao uvjet propisan stupanj obrazovanja koji službenik ima, ako na poslovima nižeg stupnja obrazovanja u državnim tijelima ima dvostruko više radnog iskustva od radnog iskustva propisanog kao uvjet za raspored na radno mjesto i ako u istom državnom tijelu radi neprekidno najmanje dvije godine.«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-03/06 Urbroj: 50301-21/22-23-3 Zagreb, 19. svibnja 2023.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić