Baza je ažurirana 02.06.2023. 

zaključno sa NN 58/23

NN 52/2023 (17.5.2023.), Lista arbitara u postupcima sa i bez međunarodnog obilježja pred stalnim arbitražnim sudištem Hrvatske gospodarske komore

Hrvatska gospodarska komora

887

Na temelju članaka 42. i 43. Statuta Hrvatske gospodarske komore (»Narodne novine« broj 67/2022) i članka 6. stavka 2. Pravilnika o Stalnom arbitražnom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (»Narodne novine« broj 50/2017 i 11/2019) Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore na 37. sjednici 8. svibnja 2023. godine utvrdio je

LISTU

ARBITARA U POSTUPCIMA SA I BEZ MEĐUNARODNOG OBILJEŽJA PRED STALNIM ARBITRAŽNIM SUDIŠTEM HRVATSKE GOSPODARSKE KOMORE

1. Alaburić Vesna, odvjetnica, Ignjata Đorđića 9, Zagreb

2. Aralica Martinović Gorana, sutkinja, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Berislavićeva 11, Zagreb

3. Aras Kramar dr. sc. Slađana, izv. profesorica, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 3, Zagreb

4. Audić Vuletić Suzana, mag. iur. i univ. spec. oec., direktor, Renaissance Capital d.o.o., Draškovićeva 45, Zagreb

5. Babić dr. sc. Davor, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ćirilometodska 4, Zagreb

6. Babić dr. sc. Marko, docent, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg J. F. Kennedyja 6, Zagreb

7. Babić Stjepan, odvjetnik, Vodovodna 13, Zagreb

8. Bagić dr. sc. Snježana, sutkinja, Ustavni sud Republike Hrvatske, Trg sv. Marka 4, Zagreb

9. Baković dr. sc. Tomislav, izv. profesor, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg J. F. Kennedyja 6, Zagreb

10. Baranašić Stjepan, član Uprave, Hrvatske autoceste d.o.o., Širolina 4, Zagreb

11. Barbić dr. sc. Jakša, akademik, profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u mirovini, Pavlinovićeva 3, Zagreb

12. Baretić dr. sc. Marko, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 3, Zagreb

13. Belanić dr. sc. Loris, izv. profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, Rijeka

14. Berković Vinko, mag. iur., voditelj projekata, HT d.d., R. F. Mihanovića 9, Zagreb

15. Bilandžić Maja, sutkinja, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Berislavićeva 11, Zagreb

16. Bilić dr. sc. Antun, docent, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb

17. Bilić Josip, sudac, Trgovački sud Zagreb, Amruševa 2, Zagreb

18. Bilić dr. sc. Vanja, Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, Ul. Grada Vukovara 49, Zagreb

19. Bišćan Kristina, mag. iur., General Electric, Mala Švarča 197, Karlovac

20. Bodul dr. sc. Dejan, izv. profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6

21. Bolanča dr. sc. Dragan, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Domovinskog rata 8, Split

22. Borić Ante, odvjetnik, Kulmerska 1, Zagreb

23. Bosanac mr. sc. Branimir, dipl. ing. građ., direktor, Centar za organizaciju građenja d.o.o., Gračanska cesta 39, Zagreb

24. Bošnjaković Dražen, zastupnik, Hrvatski sabor, Trg sv. Marka 6, Zagreb

25. Bouček dr. sc. Vilim, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ćirilometodska 4, Zagreb

26. Bratković dr. sc. Marko, docent, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 3, Zagreb

27. Bukovac Puvača dr. sc. Maja, profesorica, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, Rijeka

28. Buljan Iva, sutkinja, Trgovački sud u Zagrebu, Amruševa 2, Zagreb

29. Buljat Leo, odvjetnik, Đorđićeva 20, Zagreb

30. Buneta Zoran, mag. iur., voditelj pravnih poslova, Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o., Milana Sachsa 1, Zagreb

31. Ceranić dr. sc. Vedran, Visoko učilište Effectus, Trg J. F. Kennedyja 2, Zagreb

32. Ceronja Petar, mag. iur., tajnik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb

33. Crnić Ivica, odvjetnik, Petrova 182, Zagreb

34. Crnković Dražan, odvjetnik, Zajednički odvjetnički ured Dražan Crnković i Alen Pešušić, Vlaška 77, Zagreb

35. Crnogorac Beatrix, sutkinja, Trgovački sud u Zagrebu, Amruševa 2, Zagreb

36. Cuculić Dražen, mag. iur., Glavni tajnik, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, Rijeka

37. Čačić Belinda, odvjetnica, Čačić & Partneri j.t.d., Hebrangova 27, Zagreb

38. Čagalj Mirjana, dipl. ing. građ., savjetnica predsjednika Hrvatske gospodarske komore, Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, Zagreb

39. Čavlina Andreja, mag. iur., tajnica Stalnog arbitražnog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Rooseveltov trg 2, Zagreb

40. Čizmić dr. sc. Jozo, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Ulica Domovinskog rata 8, Split

41. Čorda Truhar Jasminka, odvjetnica, Hanžeković & Partneri, Radnička cesta 22, Zagreb

42. Čorić dr. sc. Dorotea, profesorica, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, Rijeka

43. Čulinović-Herc dr. sc. Edita, profesorica, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, Rijeka

44. Čuveljak dr. sc. Jelena, sutkinja, Visoki trgovački Republike Hrvatske, Berislavićeva 11, Zagreb

45. Ćorić Lenka, sutkinja, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Berislavićeva 11, Zagreb

46. Dika dr. sc. Mihajlo, profesor emeritus, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 3, Zagreb

47. Dobrović Frane, Odvjetnički ured Frane Dobrović, Ivana Grohovca 2, Rijeka

48. Ernst dr. sc. Hano, izv. profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 3, Zagreb

49. Fileš-Ružić mr. sc. Andreja, odvjetnica, Uska 1, Čakovec

50. Frković Snježana, zamjenica glavnog državnog odvjetnika, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Gajeva 30a, Zagreb

51. Galić Ante, predsjednik, Visoki upravni sud Republike Hrvatske, Frankopanska 16, Zagreb

52. Galić Ivana, sutkinja, Općinski građanski sud u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 84, Zagreb

53. Galiot Mijo, sudac, Općinski sud Split, Ex vojarna Sv. Križ, Dračevac, Split

54. Garašić dr. sc. Jasnica, profesorica, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 3, Zagreb

55. Giunio mr. sc. Miljenko, Republike Austrije 25, Zagreb

56. Gliha dr. sc. Igor, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb

57. Horak dr. sc. Hana, profesorica, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg J. F. Kennedyja 6, Zagreb

58. Hoško dr. sc. Tena, docentica, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ćirilometodska 4, Zagreb

59. Hrastinski Jurčec Ljiljana, sutkinja, Vrhovni sud Republike Hrvatske, Trg Nikole Šubića Zrinjskog 3, Zagreb

60. Hrvatin Branko, sudac, (dužnost u mirovanju), Vrhovni sud Republike Hrvatske, Trg Nikole Šubića Zrinjskog 3, Zagreb

61. Hrvoj-Šipek Zlata, Glavna državna odvjetnica, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Gajeva 30a, Zagreb

62. Ivkošić dr. sc. Marko, docent, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Domovinskog rata 8, Split

63. Jakšić dr. sc. Tomislav, docent, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb

64. Jakupak Tina, sutkinja, Trgovački sud u Zagrebu, Amruševa 2, Zagreb

65. Jelčić mr. sc. Olga, sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske u mirovini, Stjepana Radića 2, Zadar

66. Josipović dr. sc. Tatjana, profesorica, Pravni fakultet Sveučillišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 3, Zagreb

67. Jotić-Slunjski Vesna, prokuristica, Pana d.o.o. Čakovec, Vukovarska 7, Čakovec

68. Jug dr. sc. Jadranko, sudac, Vrhovni sud Republike Hrvatske, Trg Nikole Šubića Zrinjskog 3, Zagreb

69. Jurić dr. sc. Dionis, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, Rijeka

70. Karakaš Robert, odvjetnik, Kovač & Partneri d.o.o. Heinzelova 70, Zagreb

71. Knezović Vinko, odvjetnik, Reljkovićeva 6, Zagreb

72. Koketi Boris, zamjenik glavnog državnog odvjetnika, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Gajeva 30a, Zagreb

73. Konjevod Josip, odvjetnik, Ilica 36, Zagreb

74. Kos dr. sc. Branimir, savjetnik predsjednika Hrvatske gospodarske komore, Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, Zagreb

75. Kragić dr. sc. Petar, Tankerska plovidba d.d., Ul. Božidara Petranovića 4, Zadar

76. Kralj Miliša Marina, mag. iur., Končar – elektroindustrija d.d., Fallerovo šetalište 22, Zagreb

77. Krapac Kosjenka, zamjenica državnog odvjetnika Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu, upućena na rad u Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Gajeva 30a, Zagreb

78. Kregar Vlatko, odvjetnik, Radnička 30, Zagreb

79. Kunda dr. sc. Ivana, izv. profesorica, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, Rijeka

80. Kunštek dr. sc. Eduard, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, Rijeka

81. Kurelec Hrvoje, odvjetnik, Miramarska 24, Zagreb

82. Lemaić Damir, mag. iur., Tehnika d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 274

83. Liović Merkaš Jadranka, sutkinja, Općinski građanski sud u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 86, Zagreb

84. Lovrić Ivan, odvjetnik, Gundulićeva 19/I, Zagreb

85. Luketin Ana, direktorica Pravnog sektora, AD Plastik d.d., Matoševa 8, Solin

86. Ljubenko Mićo, odvjetnik, Ljubenko & Partneri d.o.o., Branimirova 29, Zagreb

87. Mađerić Luka, odvjetnik, Odvjetničko društvo Župić & partneri, Radnička cesta 37b, Zagreb

88. Maganić dr. sc. Aleksandra, profesorica, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb

89. Manasijević Tamara, odvjetnica, Kablarska cesta 18, Rijeka

90. Marijan Aida, mag. iur., Končar – elektroindustrija d.d., Fallerovo šetalište 22, Zagreb

91. Marin dr. sc. Jasenko, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 3, Zagreb

92. Marković Nevenka, sutkinja, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Berislavićeva 11, Zagreb

93. Marković dr. sc. Sandra, odvjetnica, Zajednički odvjetnički ured dr. sc. Marković, Grbavac i Gliha, Kneza Višeslava 1, Zagreb

94. Markovinović dr. sc. Hrvoje, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb

95. Markušić Darko, odvjetnik, Odvjetničko društvo Markušić i Maretić j.t.d., Tituša Brezovačkog 2, Zagreb

96. Marohnić Josip, odvjetnik, Marohnić, Tomek & Gjoić d.o.o., Trg J. J. Strossmayera 11, Zagreb

97. Mašić Ivana, sutkinja, Županijski sud u Karlovcu, Trg hrvatskih branitelja 1, Karlovac

98. Matanovac Vučković dr. sc. Romana, izv. profesorica, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 3, Zagreb

99. Mateković Krešimir, odvjetnik, Odvjetnički ured Mateković, Kneza Mislava 15, Zagreb

100. Matić dr. sc. Tin, odvjetnik, Odvjetničko društvo Tin Matić i partneri d.o.o., Vlaška 95, Zagreb

101. Matijević Andrej, odvjetnik, Frana Kurelca 4, Zagreb

102. Matuško Antolić Ljiljana, sutkinja, Općinski građanski sud u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 84, Zagreb

103. Mećar Marko, odvjetnik, Laktić & Partneri odvjetničko društvo d.o.o., Selska cesta 90a, Zagreb

104. Mihelčić dr. sc. Gabrijela, izv. profesorica, Pravni fakultet Sveučilište u Rijeci, Hahlić 6, Zagreb

105. Mijatović dr. sc. Nikola profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ćirilometodska 4, Zagreb

106. Miladin dr. sc. Petar, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb

107. Miličević Goran, sudac, Županijski sud u Vukovaru, Županijska 33, Vukovar

108. Mišćenić dr. sc. Emilia, izv. profesorica, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, Rijeka

109. Mišević Dominik, odvjetnik, OD Bekina, Škurla, Durmiš i Spajić d.o.o., Preradovićeva 24, Zagreb

110. Mišević Sanja, odvjetnica, Mišević & Jarić j.t.d. Jagerova 24, Osijek

111. Mišković Pavo, odvjetnik, Mišković & Mišković d.o.o., Mesnička 15a, Zagreb

112. Mudrić dr. sc. Mišo, izv. profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb

113. Nagy Tomislav, Odvjetnički ured Nagy, Preradovićeva 10, Zagreb

114. Nekić Plevko Nada, sutkinja, Trgovački sud Zagreb, Amruševa 2/II

115. Nikšić dr. sc. Saša, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 3, Zagreb

116. Nogolica Toni, odvjetnik, Ilica 73, Zagreb

117. Obuljen Sandra, odvjetnica, Kranjčevićeva 10, Zagreb

118. Olujić Željko, odvjetnik, Zagreb, Trg Marka Marulića 2

119. Omazić Ivica, predsjednik Suda, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Berislavićeva 11, Zagreb

120. Omejec dr. sc. Jasna, profesorica, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb

121. Opatić Nikola, sudac, Županijski sud u Velikoj Gorici, Kneza Domagoja 11a, Velika Gorica

122. Orlić-Zaninović Senka, sutkinja, Visoki upravni sud Republike Hrvatske, Frankopanska 16, Zagreb

123. Osrečak Jadranka, zamjenica državnog odvjetnika Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu, upućena na rad u Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Gajeva 30a, Zagreb

124. Ostermann Mojmir, odvjetnik, Ostermann i Partneri d.o.o., Ulica grada Vukovara 284, Zagreb

125. Pajalić Željko, sudac, Vrhovni sud Republike Hrvatske, Trg Nikole Šubića Zrinjskog 3, Zagreb

126. Panjan Mirna, sutkinja, Trgovački sud u Zagrebu, Amruševa 2/II

127. Pavleković Luka, direktor Sektora pravnih poslova, INA – Industrija nafte d.d., Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb

128. Pavlović Ivan, dipl. ing, Luka Ploče d.d., Trg kralja Tomislava 21, Ploče

129. Pedišić Nela, odvjetnica, Odvjetničko društvo Pedišić i partneri, Nova Ves 17, Zagreb

130. Pejić Martina, mag. iur., članica Uprave, Končar – Inženjering za energetiku i transport d.d., Fallerovo šetalište 22

131. Pelicarić Fran, odvjetnik, Gundulićeva 35, Zagreb

132. Periša mr. sc. Igor, sudac, Vrhovni sud Republike Hrvatske, Trg Nikole Šubića Zrinskog 3, Zagreb

133. Perković Žaja Ana, odvjetnica, Križine 7, Split

134. Perkušić dr. sc. Ante, sudac, Vrhovni sud Republike Hrvatske, Trg Nikole Šubića Zrinskog 3, Zagreb

135. Perović Dubravko, Agrokor d.d., Marijana Čavića 1, Zagreb

136. Petrović dr. sc. Siniša, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb

137. Porobija Boris, odvjetnik, Odvjetničko društvo Porobija i Porobija, Galleria Importanne, Iblerov trg 10/VII, Zagreb

138. Radić Nino, predsjednik Suda, Trgovački sud u Zagrebu, Amruševa 2/II, Zagreb

139. Radin Gordan, mag. iur., Croatia osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb

140. Radionov dr. sc. Nikoleta, profesorica, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 3, Zagreb

141. Rajaković Pedljo Sanja, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Miramarska 22, Zagreb

142. Rak dr. sc. Loris, docent, Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Studentska ulica 2, Rijeka

143. Ričković Zorimir, odvjetnik, Gundulićeva 61, Zagreb

144. Rožić Marina, glavna tajnica Hrvatske gospodarske komore, Rooseveltov trg 2, Zagreb

145. Sajko dr. sc. Krešimir, profesor emeritus, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ćirilometodska 4, Zagreb

146. Savić dr. sc. Šime, odvjetnik, Ilica 191c, Zagreb

147. Segedi Hrvoje, mag. iur., HEP Proizvodnja d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb

148. Sessa Đuro, sudac, Vrhovni sud Republike Hrvatske, Trg Nikole Šubića Zrinjskog 3, Zagreb

149. Sesar dr. sc. Milijan, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Ulica Domovinskog rata 8, Split

150. Sikirić dr. sc. Hrvoje, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ćirilometodska 4, Zagreb

151. Slakoper dr. sc. Zvonimir, profesor, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg J. F. Kennedyja 6, Zagreb i Pravni fakultet Sveučiliša u Rijeci, Hahlić 6

152. Smiljanić Jasna, sutkinja, Županijski sud u Zagrebu, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, Zagreb

153. Smokvina dr. sc. Vanja, izv. profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, Rijeka

154. Stanković prof. dr. sc. Gordan, partner, odvjetnik, Odvjetničko društvo Vukić, Jelušić, Šulina, Stanković, Jurcan & Jabuka, Nikole Tesle 9, Rijeka

155. Starčević Krešimir, mag. iur., stariji izvršni direktor, Atlantic Grupa d.d., Miramarska 23, Zagreb

156. Sučević Mladen, odvjetnik, Odvjetničko društvo Sučević i partneri, Gundulićeva 63/I, Zagreb

157. Šago dr. sc. Dinka, docentica, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Domovinskog rata 8

158. Šantek Renata, sutkinja, Vrhovni sud Republike Hrvatske, Trg Nikole Šubića Zrinjskog 3, Zagreb

159. Šarić Željko, sudac, Vrhovni sud Republike Hrvatske, Trg Nikole Šubića Zrinjskog 3, Zagreb

160. Šeparović dr. sc. Miroslav, predsjednik Suda, Ustavni sud Republike Hrvatske, Trg sv. Marka 4, Zagreb

161. Šimac dr. sc. Srđan, sudac, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Berislavićeva 11, Zagreb

162. Šimić Ivana, tajnica Suda časti i Centra za mirenje, Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49, Zagreb

163. Šimić Željko, sudac, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Berislavićeva 11, Zagreb

164. Šimundić Mladen, sudac, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Berislavićeva 11, Zagreb

165. Širić Ivana, mag. iur., direktorica Sektora pravnih poslova, Podravka d.d., Ante Starčevića 32, Koprivnica

166. Škurla Branimir, OD Bekina, Škurla, Durmiš i Spajić d.o.o., Preradovićeva 24, Zagreb

167. Štanfel Gordana, mag. iur., Končar – elektroindustrija d.d., Falleorovo šetalište 22, Zagreb

168. Šunić Zoran, odvjetnik, Odvjetničko društvo Šunić i partneri j.t.d., Donje Svetice 99A, Zagreb

169. Šurjak Josip, odvjetnik, Šurjak & Partneri d.o.o., Boškovićeva 23, Zagreb

170. Tasić Zoran, Dedicato Cunsulting d.o.o., Gajeva 49, Zagreb

171. Tafra Sanja, odvjetnica, Gundulićeva 23, Zagreb

172. Tepeš dr. sc. Nina, profesorica, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb

173. Težak Tin, odvjetnik, Hanžeković & Partneri, Radnička cesta 22, Zagreb

174. Tomljenović dr. sc. Vesna, profesorica, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, Rijeka

175. Turudić Ivan, sudac, Visoki kazneni sud Republike Hrvatske, Trg Nikole Šubića Zrinjskog 5, Zagreb

176. Uzelac dr. sc. Alan, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 3, Zagreb

177. Uzelac Jelena, mag. iur., Visoko učilište Effectus, Trg J. F. Kennedyja 2, Zagreb

178. Velić-Dvoršćak Željka, odvjetnica, Željka Velić-Dvoršćak & Silivije Skerlev i partneri j.t.d., Amruševa 8, Zagreb

179. Valinčić Dalibor, odvjetnik, Wolf Theiss, Ivana Lučića 2a, Zagreb

180. Veselić Ivica, sudac, Županijski sud u Zagrebu, Trg Nikole Šubića Zrinjskog 5, Zagreb

181. Vladić Ivan, sudac, Trgovački sud u Zagrebu, Amruševa 2/II, Zagreb

182. Vučić Mirjana, mag. iur., HEP Proizvodnja d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb

183. Vukelić Mario, sudac, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Berislavićeva 11, Zagreb

184. Vukić Hrvoje, odvjetnik, partner, Odvjetničko društvo Vukić i partneri, Nikole Tesle 9N-VI, Rijeka

185. Vukić Zoran, odvjetnik, partner, Odvjetničko društvo Vukić i partneri, Nikole Tesle 9N-VI, Rijeka

186. Vukmir mr. sc. Mladen, partner, Odvjetničko društvo Vukmir i suradnici, Gramača 2L, Zagreb

187. Zgrabljić Rotar dr. sc. Dora, docentica, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb

188. Zubović dr. sc. Antonija, izv. profesorica, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, Rijeka.

Klasa: 025-02/23-02/4

Urbroj: 311-02-00-00-23-4

Zagreb, 8. svibnja 2023.

Predsjednik dr. sc. Luka Burilović, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić