Baza je ažurirana 25.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

NN 51/2023 (12.5.2023.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. lipnja do 31. prosinca 2023. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2024.

Hrvatska energetska regulatorna agencija

856

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 11. sjednici Upravnog vijeća održanoj 9. svibnja 2023. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. LIPNJA DO 31. PROSINCA 2023. TE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2024.

I.

Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za opskrbljivače u obvezi javne usluge, i to iznosi tarifnih stavki za isporučenu količinu plina i iznosi fiksne mjesečne naknade za razdoblje od 1. lipnja do 31. prosinca 2023. godine, sukladno Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Odluke, te iznosi tarifnih stavki za isporučenu količinu plina i iznosi fiksne mjesečne naknade za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2024. godine, sukladno Prilogu 2. koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom iz točke I. ove Odluke iskazani su dvojno u eurima i kunama uz primjenu fiksnog tečaja konverzije 7,53450 kuna za jedan euro.

III.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2023. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. (»Narodne novine«, broj 108/22).

IV.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. lipnja 2023. godine.

Klasa: 391-35/23-01/15

Urbroj: 371-04-23-2

Zagreb, 9. svibnja 2023.

Zamjenik predsjednika Upravnog vijeća mr. sc. Željko Vrban, v. r.

PRILOG 1.
IZNOSI TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM
 

 

Copyright © Ante Borić