Baza je ažurirana 24.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

NN 47/2023 (3.5.2023.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izvanrednom prijevozu

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

813

Na temelju članka 46. stavka 7. i članka 87. stavka 4. Zakona o cestama (»Narodne novine«, broj 84/2011., 22/2013., 54/2013., 148/2013., 92/2014., 110/2019., 144/21., 114/22. i 4/23.), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O IZVANREDNOM PRIJEVOZU

Članak 1.

U Pravilniku o izvanrednom prijevozu (»Narodne novine«, broj 92/2018.), u članku 32. stavak 4. koji glasi: »(4) O troškovima i nak­nadama iz stavka 3. ovog članka nadležni izdavatelj dozvole donosi posebno rješenje.«, briše se.

PRIJELAZNE I ZAVRŠENE ODREDBE

Članak 2.

Ovaj Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika, stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/23-01/11 Urbroj: 530-08-1-1-23-1 Zagreb, 25. travnja 2023.

Ministar Oleg Butković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić