Baza je ažurirana 02.06.2023. 

zaključno sa NN 58/23

NN 43/2023 (21.4.2023.), Odluka o dopuni Odluke o određivanju iznosa razlike između jediničnih cijena za centralne toplinske sustave i zatvorene toplinske sustave u odnosu na krajnje cijene isporučene toplinske energije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

761

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), a u vezi s člankom 11. stavkom 1. Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (»Narodne novine«, broj 31/23.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. travnja 2023. donijela

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O ODREĐIVANJU IZNOSA RAZLIKE IZMEĐU JEDINIČNIH CIJENA ZA CENTRALNE TOPLINSKE SUSTAVE I ZATVORENE TOPLINSKE SUSTAVE U ODNOSU NA KRAJNJE CIJENE ISPORUČENE TOPLINSKE ENERGIJE

I.

U Odluci o određivanju iznosa razlike između jediničnih cijena za centralne toplinske sustave i zatvorene toplinske sustave u odnosu na krajnje cijene isporučene toplinske energije (»Narodne novine«, broj 28/23.), iza točke II. dodaje se točka II.a koja glasi:

»II.a

Iznos razlike između jediničnih cijena u odnosu na krajnje cijene isporučene toplinske energije iz točke I. ove Odluke određuje se za energetski subjekt za centralne toplinske sustave, za razdoblje od 1. listopada 2022. do 30. rujna 2023. kako slijedi:

 

Energetski subjekt

Centralni toplinski sustav

Tarifni model

Iznos razlike kn/t

(EUR/t)

HEP – Toplinarstvo d.o.o. Zagreb

ZAGREB

TM3

370,4460 (49,1666)

OSIJEK

TM3

180,7186 (23,9854)

 

 

«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-04/172

Urbroj: 50301-05/31-23-2

Zagreb, 20. travnja 2023.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić