Baza je ažurirana 01.12.2023. 

zaključno sa NN 141/23

NN 40/2023 (12.4.2023.), Izmjene i dopune Popisa stručnih naziva i njihovih kratica

 

ZBOR VELEUČILIŠTA I REKTORSKI ZBOR REPUBLIKE HRVATSKE

721

Na temelju članka 11. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (»Narodne novine« br. 107/2007 i 118/2012) donose

IZMJENE I DOPUNE POPISA

STRUČNIH NAZIVA I NJIHOVIH KRATICA

 

Izvođač

Naziv studijskog programa

Vrsta studijskog programa

ECTS

Trajanje

Stečeni naziv

Kratica

2. TEHNIČKE ZNANOSTI

2.06. Grafička tehnologija

RIT Croatia

Dizajn novih medija na engleskom jeziku

preddiplomski stručni studij

240

4

stručni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) inženjer/ inženjerka multimedijske i grafičke tehnologije

bacc. ing. techn. graph.

2.09. Računarstvo

Sveučilište u Slavonskom Brodu

Informatika i informacijske tehnologije

preddiplomski stručni studij

180

3

stručni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) inženjer/ inženjerka informatike

bacc. ing. inf.

5. DRUŠTVENE ZNANOSTI

5.04. Informacijske i komunikacijske znanosti

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike

Informacijske tehnologije i digitalizacija poslovanja; smjerovi: Razvoj aplikacija, Informatička podrška poslovanju

preddiplomski stručni studij

180

3

stručni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) poslovne informatike

bacc. inf.

5.10. Kineziologija

Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet

Izobrazba trenera (Coach Education), smjerovi: Akrobatski rock and roll, Atletika, Badminton, Bejzbol, Biciklizam, Biljar, Boks, Dizanje utega, Fitnes, Hokej na travi, Hrvanje, Jedrenje, Jedrenje na daski, Judo, Kajakaštvo, Karate, Kickboxing, Klizanje, Kondicijska priprema sportaša, Konjički sport, Košarka, Kuglanje, Mačevanje, Nogomet, Odbojka, Pikado, Ples, Plivanje, Ritmička gimnastika, Ronjenje, Rukomet, Skijanje, Sportska gimnastika, Sportska rekreacija, Stolni tenis, Streličarstvo, Streljaštvo, Teakwondo, Tenis, Triatlon, Vaterpolo, Veslanje na engleskom jeziku

preddiplomski stručni studij

180

3

stručni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) trenerske struke uz navođenje naziva smjera

bacc. cin.

Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet

Izobrazba trenera (Coach Education), smjerovi: Akrobatski rock and roll, Atletika, Fitnes, Hrvanje, Jedrenje, Jedrenje na daski, Judo, Kajakaštvo, Karate, Klizanje, Kondicijska priprema sportaša, Košarka, Kuglanje, Nogomet, Odbojka, Ples, Plivanje, Ritmička gimnastika, Ronjenje, Rukomet, Skijanje, Sportska gimnastika, Sportska rekreacija, Streljaštvo, Teakwondo, Tenis, Veslanje na engleskom jeziku

specijalistički diplomski stručni studij

120

2

stručni/a specijalist/ specijalistica trenerske struke uz navođenje naziva smjera

struč. spec. cin.

 

 

 

Klasa: 602-03/23-05/02

Urbroj: 251-25-04-03/1-23-1

Zagreb, 10. veljače 2023.

 

Predsjednik Zbora veleučilišta

izv. prof. dr. sc. Damir Jugo, prof. struč. stud., v. r.

dekan Veleučilišta Edward Bernays

Predsjednik Rektorskoga zbora

prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, v. r.

rektor Sveučilišta u Zagrebu

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić