Baza je ažurirana 28.02.2024. 

zaključno sa NN 22/24

NN 39/2023 (7.4.2023.), Naredba o izmjeni Naredbe o popisu iskrcajnih mjesta za iskrcaj ulova s ribarskih plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

679

Na temelju članka 42. stavka 1. Zakona o morskom ribarstva (»Narodne novine« br. 62/17, 130/17, 14/19 i 30/23), a u svezi s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o popisu iskrcajnih mjesta za plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru (»Narodne novine« br. 10/20, 145/20, 112/21 i 135/22), ministrica poljoprivrede donosi

NAREDBU

O IZMJENI NAREDBE O POPISU ISKRCAJNIH MJESTA ZA ISKRCAJ ULOVA S RIBARSKIH PLOVILA KOJA OBAVLJAJU GOSPODARSKI RIBOLOV NA MORU

I.

U Naredbi o popisu iskrcajnih mjesta za iskrcaj ulova s ribarskih plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru (»Narodne novine« br. 53/22, 112/22), dosadašnji Prilog 1. zamjenjuje se novim Prilogom 1. koji je tiskan uz ovu Naredbu i njezin je sastavni dio.

II.

Ova Naredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/22-01/578 Urbroj: 525-12/717-23-5 Zagreb, 4. travnja 2023.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

 

Redni broj

Iskrcajno mjesto

Županija

Geografska dužina (λ)

Geografska širina (φ)

Plivarica srdelara

Plivarica tunolovka

Koća

Dredža

Potegače

Male plivarice

Jabučki džep

Plavoperajna tuna – udičari alati

Iglun

Crveni koralj

Hranjenje tuna

Jegulja

Nadležno tijelo/Lučka uprava

Radno vrijeme

Kontakt telefon

1.

Savudrija

Istarska

13,50322

45,50091

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Lučka Uprava Umag – Novigrad

0 – 24

098 243227

2.

Umag

Istarska

13,51966

45,43406

x

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

Lučka Uprava Umag – Novigrad

0 – 24

098 334767

3.

Karigador

Istarska

13,55205

45,35961

x

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

Lučka Uprava Umag – Novigrad

0 – 24

091 5316643

4.

Novigrad – Porporela

Istarska

13,55972

45,31846

x

 

x

x

 

 

 

x

x

 

 

 

Lučka Uprava Umag – Novigrad

0 – 24

098 9901496

5.

Santa Marina

Istarska

13,59706

45,28281

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Lučka uprava Poreč

0 – 24

052/453-497

6.

Poreč

Istarska

13,59164

45,2265

x

 

x

x

 

x

 

x

x

 

 

 

Lučka uprava Poreč

0 – 24

052/453-497

7.

Funtana

Istarska

13,59818

45,17714

x

 

x

x

 

 

 

x

x

 

 

 

Lučka uprava Poreč

0 – 24

052/453-497

8.

Vrsar

Istarska

13,5997

45,14878

x

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

Lučka uprava Poreč

0 – 24

052/453-497

9.

Rovinj – Valdibora

Istarska

13,63825

45,0858

x

x

x

x

 

x

 

x

x

 

 

 

Lučka uprava Rovinj

0 – 24

091 4814 166

10.

Fažana

Istarska

13,80201

44,92753

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Lučka uprava Pula

08:00 – 16:00

099/2935492

11.

Pula – Žunac

Istarska

13,8112

44,88052

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Pula – korijen gata Rijeka

Istarska

13,84655

44,87503

x

x

x

x

 

 

 

x

x

 

 

 

Lučka uprava Pula

07:00 – 17:00

099/2935490

13.

Pula – obala Uljanik

Istarska

13,8418

44,87152

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Lučka uprava Pula

00:00 – 24:00

099/2935490

14.

Pula – gat Čađavica

Istarska

13,82926

44,86371

x

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

Lučka uprava Pula

06:00 – 22:00

099/2935490

15.

Pula – Bunarina

Istarska

13,83691

44,83869

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Lučka uprava Pula

07:00 – 11:00

091/1373122

16.

Banjole – ribarska luka

Istarska

13,86578

44,81718

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Medulin

Istarska

13,93086

44,81858

x

 

x

x

 

x

 

x

x

 

 

 

Lučka uprava Pula-Buža

00:00 – 24:00

091/2558262

18.

Ližnjan – Kuje

Istarska

13,97596

44,81904

x

 

x

x

 

 

 

x

x

 

 

 

Lučka uprava Pula

00:00 – 24:00

099/2935490

19.

Krnica

Istarska

14,03517

44,9534

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lučka uprava Pula

00:00 – 24:00

099/2935490

20.

Rabac

Istarska

14,1597

45,076

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lučka uprava Rabac

0 – 24 Ljeti od 00:00 – 10:00

099 216 4440

21.

Plomin

Istarska

14,17545

45,13422

x

 

x

 

 

x

 

x

x

 

 

 

Lučka uprava Rabac

0 – 24

099 216 4441

22.

Mošćenička Draga

Primorsko-goranska

14,2559

45,23768

x

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

Lučka uprava Opatija – Lovaran – Mošećenička Draga

0 – 24

099/4276027

23.

Rijeka – dio putničke luke

Primorsko-goranska

14,43393

45,3244

x

x

x

 

 

x

 

x

x

 

 

 

Lučka uprava Rijeka

0 – 24

051 333 600

24.

Kraljevica

Primorsko-goranska

14,56658

45,27432

x

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

Lučka uprava Bakar – Kraljevica – Kostrena

0 – 24

091 6015707 091 1815100

25.

Pazdehova (Crikvenica)

Primorsko-goranska

14,66538

45,19305

x

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

Županijska lučka uprava Crikvenica

7 – 15 sati (15. 6. – 15. 9.) 7 – 21 sati

051 241 577 091 241 5771

26.

Klenovica

Primorsko-goranska

14,84375

45,1033

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lučka uprava Novi Vinodolski

0 – 24

091 02447800

27.

Uvala Voz

Primorsko-goranska

14,57849

45,23484

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Županijska lučka uprava Krk

0 – 24

091 613 6308

28.

Malinska

Primorsko-goranska

14,52604

45,12516

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Županijska lučka uprava Krk

0 – 24

091 256 3723

29.

Porat

Primorsko-goranska

14,49458

45,12158

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Županijska lučka uprava Krk

0 – 24

091 256 3720

30.

Sveta Fuska

Primorsko-goranska

14,47626

45,03998

x

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

Županijska lučka uprava Krk

0 – 24

091 256 3700

31.

Krk

Primorsko-goranska

14,57832 14,57101*

45,02411 45,02384*

x

 

x

 

 

x

 

x

x

 

 

 

Županijska lučka uprava Krk

0 – 24

091 256 3724

32.

Punat

Primorsko-goranska

14,62737

45,02158

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Županijska lučka uprava Krk

0 – 24

091 256 3726

33.

Cres

Primorsko-goranska

14,40904

44,95776

x

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

Županijska lučka uprava Cres

0 – 24 h

091/470 – 5831

34.

Osor

Primorsko-goranska

14,39135

44,69346

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Županijska lučka uprava Mali Lošinj

07 – 22 h

099/3358779

35.

Mali Lošinj

Primorsko-goranska

14,46602

44,53566

x

 

x

 

x

x

 

x

x

 

 

 

Županijska lučka uprava Mali Lošinj

07 – 22 h

099/2625376

36.

Sveti Martin

Primorsko-goranska

14,47828

44,53324

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Županijska lučka uprava Mali Lošinj

07 – 22 h

099/3358761

37.

Rab

Primorsko-goranska

14,76214

44,7579

x

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

Županijska lučka uprava Rab

7 – 22 h

099 801 0568

38.

Ilovik

Primorsko-goranska

14,54876

44,46194

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Županijska lučka uprava Mali Lošinj

07 – 22 h

099/3358777

39.

Jablanac

Ličko-senjska

14,89728

44,70535

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lučka uprava Senj

07 – 15

053 884659

40.

Senj

Ličko-senjska

14,89985

44,9903

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lučka uprava Senj

00 – 24

053 884659

41.

Novalja

Ličko-senjska

14,87473

44,55855

x

 

x

 

x

x

 

x

x

 

 

 

Lučka uprava Novalja

zimi 06:00 – 13:00, od 1. 10. – 1. 5. (po potrebi i duže, privez katamarana u 18:00); ljeti 06:00 – 22:00, od 1. 5. – 1. 10. (po potrebi i duže)

099 3146251

42.

Mandre

Zadarska

14,91926

44,47775

x

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

Županijska lučka uprava Zadar

07 – 15, PON – PET

023 250-563 023 250-565

43.

Šimuni

Zadarska

14,95898

44,46883

x

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

Županijska lučka uprava Zadar

07 – 15, PON – PET

023 250-563 023 250-565

44.

Pag

Zadarska

15,05209

44,4466

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Županijska lučka uprava Zadar

07 – 15, PON – PET

023 250-563 023 250-565

45.

Proboj

Zadarska

15,03927

44,40336

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Županijska lučka uprava Zadar

07 – 15, PON – PET

023 250-563 023 250-565

46.

Fortica

Zadarska

15,25433

44,32301

x

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

Županijska lučka uprava Zadar

07 – 15, PON – PET

023 250-563 023 250-565

47.

Vir

Zadarska

15,10571

44,29431

x

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

Županijska lučka uprava Zadar

07 – 15, PON – PET

023 250-563 023 250-565

48.

Novigrad

Zadarska

15,54791

44,18328

x

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

Županijska lučka uprava Zadar

07 – 15, PON – PET

023 250-563 023 250-565

49.

Zadar – kod mosta

Zadarska

15,22882

44,11581

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lučka uprava Zadar

0 – 24

098 9615124 098 9965386

50.

Zadar – Gaženica

Zadarska

15,25745

44,09573

x

x

x

 

x

x

 

x

x

 

x

 

Lučka uprava Zadar

0 – 24

098 996 5386

51.

Sukošan

Zadarska

15,30915

44,04675

x

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

Županijska lučka uprava Zadar

07 – 15, PON – PET

023 250-563 023 250-565

52.

Turanj

Zadarska

15,40864

43,9655

x

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

Županijska lučka uprava Zadar

07 – 15, PON – PET

023 250-563 023 250-565

53.

Biograd – glavni mul

Zadarska

15,43962

43,93805

x

x

x

 

x

x

 

x

x

 

x

 

Županijska lučka uprava Zadar

06 – 22, PON – NED

099 296 0207

54.

Kali – Batalaža

Zadarska

15,21114

44,06158

x

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

Županijska lučka uprava Zadar

07 – 15, PON – PET

023 250-563 023 250-565

55.

Kali – Vela Lamjana

Zadarska

15,20296

44,04495

x

x

x

 

x

x

 

x

x

 

x

 

Lučka uprava Zadar

0 – 24

 

56.

Kukljica – ribarski gat

Zadarska

15,24811

44,03399

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Županijska lučka uprava Zadar

07 – 15, PON – PET

023 250-563 023 250-565

57.

Tkon

Zadarska

15,41956

43,92304

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Županijska lučka uprava Zadar

06 – 22, PON – NED

099 387 8004

58.

Silba – porat

Zadarska

14,69169

44,37369

x

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

Županijska lučka uprava Zadar

07 – 15, PON – PET

023 250-563 023 250-565

59.

Molat – Lučina

Zadarska

14,87214

44,21244

x

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

Županijska lučka uprava Zadar

07 – 15, PON – PET

023 250-563 023 250-565

60.

Sali – Mardešić

Zadarska

15,16832

43,93468

x

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

Županijska lučka uprava Zadar

07 – 15, PON – PET

023 250-563 023 250-565

61.

Tribunj

Šibensko-kninska

15,74803

43,75098

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

 

 

Ribarska Zadruga Adria

0 – 24h

091 256 2426

62.

Vodice

Šibensko-kninska

15,77507

43,7552

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

 

 

Lučka uprava Šibensko-kninske županije

 

 

63.

Raslina

Šibensko-kninska

15,85589

43,80705

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

x

Lučka uprava Šibensko-kninske županije

 

 

64.

Šibenik – Martinska

Šibensko-kninska

15,87707

43,73597

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lučka uprava Šibensko-kninske županije

0 – 24

022/219852

65.

Šibenik – Gat Sv. Petra

Šibensko-kninska

15,90192

43,71466

x

 

x

 

x

x

 

x

x

 

 

 

Lučka uprava Šibensko-kninske županije

0 – 24

022/219852

66.

Zablaće

Šibensko-kninska

15,86697

43,70541

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

Lučka uprava Šibensko-kninske županije

 

 

67.

Primošten

Šibensko-kninska

15,92912

43,58448

x

 

x

 

x

x

x

 

 

x

 

 

Lučka uprava Šibensko-kninske županije/ Komunalno poduzeće »Bucavac«

0 – 24

022/5701011

68.

Rogoznica – uvala Paleš

Šibensko-kninska

15,94107

43,55999

x

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

69.

Rogoznica

Šibensko-kninska

15,96884

43,52972

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

 

 

Lučka uprava Šibensko-kninske županije/ Komunalno poduzeće »Škovacin«

0 – 24

022/558427

70.

Podvrške (o. Murter)

Šibensko-kninska

15,57118

43,8231

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

71.

Murter

Šibensko-kninska

15,59038

43,82306

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

 

 

Lučka uprava Šibensko-kninske županije

0 – 24

022/219852

72.

Jezera

Šibensko-kninska

15,64549

43,78448

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

 

 

Lučka uprava Šibensko-kninske županije

0 – 24

022/219852

73.

Prvić – Šepurine

Šibensko-kninska

15,78596

43,73385

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lučka uprava Šibensko-kninske županije

0 – 24

022/219852

74.

Krapanj

Šibensko-kninska

15,9184

43,67261

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

75.

Vinišće

Splitsko-dalmatinska

16,11817

43,48573

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

 

Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije

0 – 24

091 975 9001

76.

Seget Donji

Splitsko-dalmatinska

16,23447

43,51577

x

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije

0 – 24

091 504 6624

77.

Trogir – trajektna rampa

Splitsko-dalmatinska

16,24308

43,51541

x

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije

0 – 24

095 578 4648

78.

Kaštel Stari

Splitsko-dalmatinska

16,34511

43,54908

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije

0 – 24

099 545 8895

79.

Kaštel Kambelovac

Splitsko-dalmatinska

16,38575

43,54782

x

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije

0 – 24

099 545 8895

80.

Kaštel Gomilica

Splitsko-dalmatinska

16,39675

43,54742

x

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije

0 – 24

099 545 8895

81.

Kaštel Sućurac

Splitsko-dalmatinska

16,42649

43,5449

x

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije

0 – 24

099 545 8895

82.

Brižine – ribarska luka

Splitsko-dalmatinska

16,45786

43,53747

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

 

 

Lučka uprava Split

0 – 24

021 338262

83.

Stobreč

Splitsko-dalmatinska

16,52579

43,49934

x

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije

0 – 24

098 447 689

84.

Krila Jesenice

Splitsko-dalmatinska

16,59867

43,46045

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije

0 – 24

0958 187 2817

85.

Omiš

Splitsko-dalmatinska

16,6946

43,44155

x

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije

0 – 24

091 723 6888

86.

Makarska

Splitsko-dalmatinska

17,01914

43,2936

x

 

x

 

x

x

 

x

x

 

 

 

Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije

0 – 24

098 172 9619

87.

Podgora

Splitsko-dalmatinska

17,07301

43,2433

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije

0 – 24

098 585 609

88.

Zaostrog

Splitsko-dalmatinska

17,27881

43,13882

x

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije

0 – 24

091 585 9443

89.

Supetar

Splitsko-dalmatinska

16,55526

43,38607

x

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije

0 – 24

091 592 30 29

90.

Milna

Splitsko-dalmatinska

16,44729

43,32668

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

 

Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije

0 – 24

099 272 9406

91.

Uvala Maslinova (o. Brač)

Splitsko-dalmatinska

16,46556

43,3081

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

92.

Bol

Splitsko-dalmatinska

16,65526

43,26045

x

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije

0 – 24

095 454 5600

93.

Sumartin

Splitsko-dalmatinska

16,87092

43,28523

x

x

x

 

x

x

 

x

x

 

 

 

Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije

0 – 24

091 252 6383

94.

Pučišća

Splitsko-dalmatinska

16,73459

43,3488

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije

0 – 24

091 225 1170

95.

Hvar – Vira

Splitsko-dalmatinska

16,42789

43,19036

x

 

x

 

x

x

 

x

x

 

 

 

Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije

0 – 24

091 723 6304

96.

Hvar

Splitsko-dalmatinska

16,44372

43,1665

x

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije

0 – 24

091 723 6304

97.

Sućuraj

Splitsko-dalmatinska

17,188

43,12511

x

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije

0 – 24

099 401 8077

98.

Jelsa

Splitsko-dalmatinska

16,69362

43,16195

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije

0 – 24

091 3106235

99.

Vrboska

Splitsko-dalmatinska

16,67267

43,18139

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije

0 – 24

098 190 3256

100.

Stari Grad

Splitsko-dalmatinska

16,5773

43,18091

x

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije

0 – 24

091 1765 290

101.

Komiža

Splitsko-dalmatinska

16,09038 16,08608*

43,04050 43,04456*

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

 

 

Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije

0 – 24

091 24 54 002

102.

Vis

Splitsko-dalmatinska

16,1869

43,05981

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

 

 

Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije

0 – 24

091 2718 746

103.

Ploče

Dubrovačko-neretvanska

17,43495

43,05213

x

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

x

Lučka uprava Ploče

0 – 24

099 6603 301

104.

Blace – Ploče

Dubrovačko-neretvanska

17,47914

43,002

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

x

Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije

0 – 24

020/322045

105.

Trpanj

Dubrovačko-neretvanska

17,26734

43,00985

x

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije

0 – 24

020/322045

106.

Lovište

Dubrovačko-neretvanska

17,03111

43,02339

x

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije

0 – 24

020/322045

107.

Viganj

Dubrovačko-neretvanska

17,09833

42,98354

x

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije

0 – 24

020/322045

108.

Orebić

Dubrovačko-neretvanska

17,17517

42,97301

x

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije

0 – 24

020/322045

109.

Trstenik

Dubrovačko-neretvanska

17,39967

42,91572

x

 

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije

0 – 24

020/322045

110.

Prapratno

Dubrovačko-neretvanska

17,67811

42,81109

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije

0 – 24

020/322045

111.

Slano

Dubrovačko-neretvanska

17,88862

42,786

x

 

x

 

x

x

 

x

x

 

 

 

Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije

0 – 24

020/322045

112.

Dubrovnik – Gruž

Dubrovačko-neretvanska

18,08102

42,66741

x

 

x

 

x

x

 

x

x

x

 

 

Lučka uprava Dubrovnik

22.svi

099 707 2360

113.

Sustjepan

Dubrovačko-neretvanska

18,10196

42,67137

x

 

x

 

x

x

 

x

x

x

 

 

Županijska lučka uprava Dubrovnik

0 – 24

098 526575

114.

Cavtat

Dubrovačko-neretvanska

18,21964

42,58239

x

 

x

 

x

x

 

x

x

x

 

 

Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije

0 – 24

020/322045

115.

Molunat

Dubrovačko-neretvanska

18,43498

42,45204

x

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije

0 – 24

020/322045

116.

Vela Luka

Dubrovačko-neretvanska

16,70130 16,71021*

42,96050 42,95884*

x

 

x

 

x

x

 

x

x

 

 

 

Županijska lučka uprava Vela Luka

0 – 24

020/812220 020/813520

117.

Brna

Dubrovačko-neretvanska

16,858

42,90512

x

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije

0 – 24

020/322045

118.

Lumbarda

Dubrovačko-neretvanska

17,16836

42,92533

x

 

x

 

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

119.

Ubli – operativna obala

Dubrovačko-neretvanska

16,82462

42,7464

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije

0 – 24

020/322045

120.

Šipanska Luka

Dubrovačko-neretvanska

17,86071

42,72911

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije

0 – 24

020/322045

121.

Suđurađ

Dubrovačko-neretvanska

17,91101

42,71051

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

Županijska lučka uprava Dubrovnik

0 – 24

 

 

* Privremena geografska koordinata do izgradnje ribarske luke.

 

 

Copyright © Ante Borić