Baza je ažurirana 28.02.2024. 

zaključno sa NN 22/24

NN 39/2023 (7.4.2023.), Obrazac za statističko praćenje sudskih predmeta vezanih uz sudsku zaštitu prijavitelja nepravilnosti

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

677

Na temelju članka 41. stavak 6. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (»Narodne novine«, broj 46/22.) Ministarstvo pravosuđa i uprave objavljuje

OBRAZAC

ZA STATISTIČKO PRAĆENJE SUDSKIH PREDMETA VEZANIH UZ SUDSKU ZAŠTITU PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI

Ministarstvo pravosuđa i uprave vodit će evidencije i objedinjavati statističke podatke o sudskim predmetima vezanih uz sudsku zaštitu sukladno Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (»Narodne novine«, broj 46/22.) prema sljedećem obrascu:

Obrazac za statističko praćenje predmeta vezanih uz sudsku zaštitu prijavitelja nepravilnosti

Izvještajno razdoblje ________ godina

 

Vrsta predmeta

Broj neriješenih predmeta na početku razdoblja

Broj primljenih predmeta

Broj prim­ljenih predmeta uz sudjelovanje umješača

Pravomoćno riješeno

Trajanje pravomoćno riješenih predmeta

Broj neriješenih predmeta na kraju izvještaj­nog raz­doblja

Usvojen tužbeni zahtjev

Odbijen tužbeni zahtjev

Riješeno na drugi način

UKUP­NO

Do 12 mjeseci

Preko 12 mjeseci

Parnični predmeti

Radni spor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naknada štete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostali parnični predmeti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upravni predmeti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa: 701-01/23-01/359 Urbroj: 514-06-03/02-23-01 Zagreb, 21. ožujka 2023.

Ministar dr. sc. Ivan Malenica, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić