Baza je ažurirana 02.06.2023. 

zaključno sa NN 58/23

NN 39/2023 (7.4.2023.), Odluka o oslobođenju od obveze plaćanja najamnine za korištenje stanova u vlasništvu Republike Hrvatske za vrijeme privremenog stambenog zbrinjavanja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

675

Na temelju članaka 1. i 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. travnja 2023. donijela

ODLUKU

O OSLOBOĐENJU OD OBVEZE PLAĆANJA NAJAMNINE ZA KORIŠTENJE STANOVA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA VRIJEME PRIVREMENOG STAMBENOG ZBRINJAVANJA

I.

Zadužuje se društvo Državne nekretnine d.o.o. da najmoprimce stanova u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja društvo Državne nekretnine d.o.o. (u daljnjem tekstu: najmoprimci) oslobodi obveze plaćanja najamnine za vrijeme trajanja privremenog stambenog zbrinjavanja do završetka obnove nekretnine najmoprimca pogođene potresima koji su 22. ožujka te 28. i 29. prosinca 2020. pogodili područja Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije i Grada Zagreba.

II.

Oslobođenje iz točke I. ove Odluke primjenjivat će se na najmoprimce koji s društvom Državne nekretnine d.o.o. sklope ugovor o najmu stana temeljem rješenja Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine o pravu na privremeno stambeno zbrinjavanje davanjem stana u najam.

III.

Zadužuje se Skupština društva Državne nekretnine d.o.o. da donese potrebne odluke i poduzme potrebne radnje za oslobođenje najmoprimaca od plaćanja najamnine sukladno točki I. ove Odluke, za stanove kojima upravlja društvo Državne nekretnine d.o.o.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-04/144

Urbroj: 50301-05/31-23-2

Zagreb, 6. travnja 2023.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić