Baza je ažurirana 23.02.2024. 

zaključno sa NN 19/24

NN 37/2023 (31.3.2023.), Odluka o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

630

Na temelju članka 6. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (»Narodne novine«, broj 25/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. ožujka 2023. donijela

ODLUKU

O RASPISIVANJU IZBORA ZA PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

I.

U skladu s odredbom članka 24. stavka 3. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine«, br. 155/02., 47/10. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 80/10. i 93/11. – Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske), raspisuju se izbori za jednog predstavnika nacionalne manjine.

1. U Zagrebačkoj županiji – na razini županije:

– za češku nacionalnu manjinu

– za mađarsku nacionalnu manjinu

– za makedonsku nacionalnu manjinu

– za njemačku nacionalnu manjinu

– za romsku nacionalnu manjinu

– za rusku nacionalnu manjinu

– za slovensku nacionalnu manjinu

– za ukrajinsku nacionalnu manjinu

1.1. U gradovima:

Grad Dugo Selo

– za srpsku nacionalnu manjinu

Grad Samobor

– za albansku nacionalnu manjinu

– za slovensku nacionalnu manjinu

– za srpsku nacionalnu manjinu

Grad Velika Gorica

– za albansku nacionalnu manjinu

Grad Zaprešić

– za bošnjačku nacionalnu manjinu

– za srpsku nacionalnu manjinu

2. U Krapinsko-zagorskoj županiji – na razini županije:

– za slovensku nacionalnu manjinu

– za srpsku nacionalnu manjinu

3. U Sisačko-moslavačkoj županiji – na razini županije:

– za albansku nacionalnu manjinu

– za češku nacionalnu manjinu

– za slovačku nacionalnu manjinu

– za talijansku nacionalnu manjinu

– za ukrajinsku nacionalnu manjinu

3.1. U gradovima:

Grad Sisak

– za albansku nacionalnu manjinu

4. U Karlovačkoj županiji – na razini županije:

– za albansku nacionalnu manjinu

– za slovensku nacionalnu manjinu

4.1. U gradovima:

Grad Duga Resa

– za srpsku nacionalnu manjinu

Grad Karlovac

– za albansku nacionalnu manjinu

5. U Varaždinskoj županiji – na razini županije:

– za albansku nacionalnu manjinu

– za bošnjačku nacionalnu manjinu

– za slovensku nacionalnu manjinu

– za srpsku nacionalnu manjinu

5.1. U gradovima:

Grad Varaždin

– za albansku nacionalnu manjinu

6. U Koprivničko-križevačkoj županiji – na razini županije:

– za albansku nacionalnu manjinu

6.1. U gradovima:

Grad Koprivnica

– za romsku nacionalnu manjinu

7. U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji – na razini županije:

– za albansku nacionalnu manjinu

– za njemačku nacionalnu manjinu

– za romsku nacionalnu manjinu

7.1. U gradovima:

Grad Bjelovar

– za albansku nacionalnu manjinu

– za češku nacionalnu manjinu

Grad Daruvar

– za mađarsku nacionalnu manjinu

Grad Garešnica

– za češku nacionalnu manjinu

8. U Primorsko-goranskoj županiji – na razini županije:

– za crnogorsku nacionalnu manjinu

– za češku nacionalnu manjinu

– za mađarsku nacionalnu manjinu

– za makedonsku nacionalnu manjinu

– za njemačku nacionalnu manjinu

– za rusku nacionalnu manjinu

– za slovačku nacionalnu manjinu

– za ukrajinsku nacionalnu manjinu

8.1. U gradovima:

Grad Crikvenica

– za bošnjačku nacionalnu manjinu

Grad Mali Lošinj

– za bošnjačku nacionalnu manjinu

– za talijansku nacionalnu manjinu

Grad Opatija

– za slovensku nacionalnu manjinu

– za talijansku nacionalnu manjinu

Grad Rijeka

– za mađarsku nacionalnu manjinu

8.2. U općinama:

Općina Matulji

– za srpsku nacionalnu manjinu

9. U Ličko-senjskoj županiji – na razini županije:

– za albansku nacionalnu manjinu

– za bošnjačku nacionalnu manjinu

10. U Virovitičko-podravskoj županiji – na razini županije:

– za albansku nacionalnu manjinu

– za mađarsku nacionalnu manjinu

11. U Požeško-slavonskoj županiji – na razini županije:

– za albansku nacionalnu manjinu

– za češku nacionalnu manjinu

– za mađarsku nacionalnu manjinu

– za talijansku nacionalnu manjinu

12. U Brodsko-posavskoj županiji – na razini županije:

– za albansku nacionalnu manjinu

– za bošnjačku nacionalnu manjinu

– za ukrajinsku nacionalnu manjinu

12.1. U gradovima:

Grad Slavonski Brod

– za bošnjačku nacionalnu manjinu

13. U Zadarskoj županiji – na razini županije:

– za bošnjačku nacionalnu manjinu

– za mađarsku nacionalnu manjinu

– za njemačku nacionalnu manjinu

– za slovensku nacionalnu manjinu

– za talijansku nacionalnu manjinu

13.1. U gradovima:

Grad Zadar

– za slovensku nacionalnu manjinu

14. U Osječko-baranjskoj županiji – na razini županije:

– za bošnjačku nacionalnu manjinu

– za crnogorsku nacionalnu manjinu

– za makedonsku nacionalnu manjinu

– za slovensku nacionalnu manjinu

14.1. U gradovima:

Grad Belišće

– za srpsku nacionalnu manjinu

Grad Đakovo

– za srpsku nacionalnu manjinu

Grad Osijek

– za bošnjačku nacionalnu manjinu

– za crnogorsku nacionalu manjinu

– za makedonsku nacionalnu manjinu

15. U Šibensko-kninskoj županiji – na razini županije:

– za albansku nacionalnu manjinu

– za bošnjačku nacionalnu manjinu

– za slovensku nacionalnu manjinu

15.1. U gradovima:

Grad Šibenik

– za albansku nacionalnu manjinu

– za bošnjačku nacionalnu manjinu

16. U Vukovarsko-srijemskoj županiji – na razini županije:

– za albansku nacionalnu manjinu

– za njemačku nacionalnu manjinu

– za romsku nacionalnu manjinu

– za ukrajinsku nacionalnu manjinu

16.1. U gradovima:

Grad Vinkovci

– za mađarsku nacionalnu manjinu

– za romsku nacionalnu manjinu

Grad Vukovar

– za ukrajinsku nacionalnu manjinu

17. U Splitsko-dalmatinskoj županiji – na razini županije:

– za crnogorsku nacionalnu manjinu

– za češku nacionalnu manjinu

– za mađarsku nacionalnu manjinu

– za makedonsku nacionalnu manjinu

– za njemačku nacionalnu manjinu

– za poljsku nacionalnu manjinu

– za rusku nacionalnu manjinu

– za slovačku nacionalnu manjinu

– za slovensku nacionalnu manjinu

– za talijansku nacionalnu manjinu

– za ukrajinsku nacionalnu manjinu

17.1. U gradovima:

Grad Makarska

– za srpsku nacionalnu manjinu

Grad Split

– za makedonsku nacionalnu manjinu

– za rusku nacionalnu manjinu

– za slovensku nacionalnu manjinu

18. U Istarskoj županiji – na razini županije:

– za češku nacionalnu manjinu

– za mađarsku nacionalnu manjinu

– za makedonsku nacionalnu manjinu

– za njemačku nacionalnu manjinu

– za rusku nacionalnu manjinu

– za slovačku nacionalnu manjinu

– za ukrajinsku nacionalnu manjinu

18.1. U gradovima:

Grad Pula – Pola

– za mađarsku nacionalnu manjinu

Grad Umag – Umago

– za albansku nacionalnu manjinu

19. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji – na razini županije:

– za albansku nacionalnu manjinu

– za crnogorsku nacionalnu manjinu

– za njemačku nacionalnu manjinu

– za slovensku nacionalnu manjinu

19.1. U gradovima:

Grad Dubrovnik

– za albansku nacionalnu manjinu

– za crnogorsku nacionalnu manjinu

20. U Međimurskoj županiji – na razini županije:

– za albansku nacionalnu manjinu

– za rusku nacionalnu manjinu

– za slovensku nacionalnu manjinu

– za srpsku nacionalnu manjinu

20.1. U gradovima:

Grad Čakovec

– za albansku nacionalnu manjinu

– za srpsku nacionalnu manjinu

21. U Gradu Zagrebu:

– za bugarsku nacionalnu manjinu

– za njemačku nacionalnu manjinu

– za poljsku nacionalnu manjinu

– za rusku nacionalnu manjinu

– za rusinsku nacionalnu manjinu

– za slovačku nacionalnu manjinu

– za talijansku nacionalnu manjinu

– za tursku nacionalnu manjinu

– za ukrajinsku nacionalnu manjinu

– za židovsku nacionalnu manjinu.

II.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 7. svibnja 2023.

III.

Naknada troškova izborne promidžbe isplatit će se sukladno Odluci o određivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

IV.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 3. travnja 2023.

Klasa: 022-03/23-04/113

Urbroj: 50301-21/32-23-2

Zagreb, 30. ožujka 2023.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić