Baza je ažurirana 02.06.2023. 

zaključno sa NN 58/23

NN 37/2023 (31.3.2023.), Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

626

Na temelju članka 11. stavka 4. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine«, broj 21/23.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. ožujka 2023. donijela

ODLUKU

O PRERASPODJELI SREDSTAVA PLANIRANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU

I.

Ovom Odlukom Vlada Republike Hrvatske preraspodjeljuje sredstva između razdjela 086 Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike te razdjela 076 Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu (»Narodne novine«, broj 145/22.) u svrhu osiguranja pomoći Sisačko-moslavačkoj županiji u iznosu od 5.467.440 eura za obnovu Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja.

II.

Sredstva iz točke I. ove Odluke preraspodijelit će se prema tablici kako slijedi:

III.

Preraspodjela sredstava iz točke II. ove Odluke sastavni je dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-04/134

Urbroj: 50301-29/09-23-2

Zagreb, 30. ožujka 2023.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić