Baza je ažurirana 20.03.2023. 

zaključno sa NN 29/23

NN 29/2023 (13.3.2023.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

Hrvatska energetska regulatorna agencija

504

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18), članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18) i članka 112. stavka 1. podstavka 1. točke 9. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine«, broj 111/21), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 8. ožujka 2023. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

I.

Tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom prema Metodologiji za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (»Narodne novine«, broj 20/22), za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, za razdoblje od 1. travnja 2023. do 30. lipnja 2023., iznose kako slijedi:

Tarifne stavke za prva dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe u eurima

 

Tarifni modeli

Tarifne stavke za radnu energiju (€/kWh)

Opskrbna naknada [€/mjes.]

ENJT

ENVT

ENNT

Visoki napon

0,311606

0,183298

4,645

Srednji napon

0,292530

0,172077

4,645

Niski napon

Crveni

0,285854

0,168150

4,645

Bijeli

0,328132

0,193019

4,645

Plavi

0,284988

4,645

Žuti

0,223034

0,000

 

 

Tarifne stavke za prva dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe u kunama

 

Tarifni modeli

Tarifne stavke za radnu energiju (kn/kWh)

Opskrbna naknada [kn/mjes.]

ENJT

ENVT

ENNT

Visoki napon

2,3478

1,3811

35,0

Srednji napon

2,2041

1,2965

35,0

Niski napon

Crveni

2,1538

1,2669

35,0

Bijeli

2,4723

1,4543

35,0

Plavi

2,1472

35,0

Žuti

1,6804

0,0

 

 

Tarifne stavke nakon dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe u eurima

 

Tarifni modeli

Tarifne stavke za radnu energiju (€/kWh)

Opskrbna naknada [€/mjes.]

ENJT

ENVT

ENNT

Visoki napon

0,354104

0,208295

4,645

Srednji napon

0,332418

0,195541

4,645

Niski napon

Crveni

0,324839

0,191081

4,645

Bijeli

0,372871

0,219338

4,645

Plavi

0,323844

4,645

Žuti

0,253447

0,000

 

 

Tarifne stavke nakon dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe u kunama

 

Tarifni modeli

Tarifne stavke za radnu energiju (kn/kWh)

Opskrbna naknada [kn/mjes.]

ENJT

ENVT

ENNT

Visoki napon

2,6680

1,5694

35,0

Srednji napon

2,5046

1,4733

35,0

Niski napon

Crveni

2,4475

1,4397

35,0

Bijeli

2,8094

1,6526

35,0

Plavi

2,4400

35,0

Žuti

1,9096

0,0

 

 

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2023.

Klasa: 391-35/23-01/2 Urbroj: 371-06-23-6 Zagreb, 8. ožujka 2023.

Zamjenik predsjednika Upravnog vijeća mr. sc. Željko Vrban, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić