Baza je ažurirana 27.02.2024. 

zaključno sa NN 21/24

NN 27/2023 (8.3.2023.), Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu odnosno zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2022.

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

467

Na temelju članka 34. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17, 98/19 i 84/21) i članaka 21. i 22. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, br. 28/14, 24/15, 73/19 i 147/20), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 3. ožujka 2023., donosi

ODLUKU

O OSNOVICAMA ZA UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSNOG BODA PREMA OSOBNOM ČINU, USTROJBENOM MJESTU ODNOSNO ZVANJU HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA ZA GODINU 2022.

Članak 1.

Za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: HRVI iz Domovinskog rata) utvrđuje se vrijednosni bod za određivanje invalidske mirovine iz članka 31. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji na temelju pripadajuće osnovice prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu odnosno zvanju, utvrđene ovom Odlukom.

Članak 2.

Za HRVI iz Domovinskog rata, radi izračuna invalidske mirovine prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu odnosno zvanju, određuju se sljedeće osnovice:

 

Činovi i ustrojbena mjesta

Osnovice EUR

Osnovice kn

Vojnik

16.296,59

122.786,67

Pozornik

17.317,11

130.475,80

Razvodnik (zastavnik HRM)

18.538,51

139.678,42

Skupnik

16.475,56

124.135,11

Zapovjednik desetine

19.566,09

147.420,68

Zapovjednik voda

20.778,20

156.553,32

Zapovjednik satnije

24.934,73

187.870,72

Zamjenik zapovjednika bojne

27.359,51

206.140,21

Zapovjednik bojne

30.129,42

227.010,09

Zamjenik zapovjednika brigade

32.899,14

247.878,57

Zapovjednik brigade

32.899,14

247.878,57

Desetnik

18.848,73

142.015,77

Vodnik

20.202,87

152.218,49

Stožerni vodnik

20.341,36

153.262,01

Narednik

20.341,36

153.262,01

Nadnarednik

20.457,21

154.134,86

Stožerni narednik

21.123,51

159.155,06

Časnički namjesnik

23.561,47

177.523,90

Zastavnik

20.049,15

151.060,31

Poručnik (poručnik korvete)

20.778,20

156.553,32

Natporučnik (poručnik fregate)

22.509,94

169.601,18

Satnik (poručnik bojnog broda)

24.936,53

187.884,26

Bojnik (kapetan korvete)

27.359,51

206.140,21

Pukovnik (kapetan fregate)

30.129,42

227.010,09

Brigadir (kapetan bojnog broda)

32.899,14

247.878,57

Stožerni brigadir (komodor)

35.668,86

268.747,00

Brigadni general (komodor)

35.668,86

268.747,00

Zapovjednik zbornog mjesta

30.129,42

227.010,09

Zapovjednik zbornog područja

38.441,92

289.640,65

General bojnik (kontraadmiral)

38.441,92

289.640,65

General pukovnik (viceadmiral)

39.480,26

297.464,04

General zbora (admiral)

40.518,61

305.287,47

Zapovjednik obrane grada

30.129,42

227.010,09

Stožerni general (stožerni admiral)

41.556,95

313.110,85

 

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2023.

Klasa: 041-01/23-02/3

Urbroj: 341-99-01/01-23-8

Zagreb, 3. ožujka 2023.

Predsjednica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Melita Čičak, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić