Baza je ažurirana 14.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

PRESTALO VAŽITI ALI VIDI OVDJE!
NN 26/2023 (3.3.2023.), Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

415

Na temelju članka 6. stavka 2. i članka 7. stavka 1. Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, br. 27/01. i 39/09.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. ožujka 2023. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (»Narodne novine«, br. 25/13., 72/13., 151/13., 9/14., 40/14., 51/14., 77/14., 83/14. – ispravak, 87/14., 120/14., 147/14., 151/14., 11/15., 32/15., 38/15., 60/15., 83/15., 112/15., 122/15., 10/17., 39/17., 40/17. – ispravak, 74/17., 122/17., 9/18., 57/18., 59/19., 79/19., 119/19., 50/20., 128/20., 141/20., 17/21., 26/21., 78/21., 138/21., 9/22., 31/22., 72/22., 82/22. i 99/22.), u članku 1. stavku 1. podstavku c) Položaji III. vrste točka 3. mijenja se i glasi:

 

»3.

voditelji ostalih ustrojstvenih jedinica

0,917.«.

 

 

U podstavku f) Radna mjesta III. vrste točke 2., 3., 4. i 5. mijenjaju se i glase:

 

»2

inspektor

 

 

revizor

 

 

kontrolor

0,917

3.

upravni referent

 

 

stručni referent

 

 

informatički referent

 

 

računovodstveni referent – financijski knjigovođa

0,897

4.

administrativni referent

 

 

administrativni tajnik

 

 

računovodstveni referent

 

 

ekonom

0,865

5.

daktilograf

 

 

ostala radna mjesta III. vrste

0,815«.

 

 

Podstavak a) Položaji II. vrste mijenja se i glasi:

 

»1.

voditelj ustrojstvene jedinice

 

 

voditelj radionice

0,919«.

 

 

Podstavak b) Položaji III. vrste mijenja se i glasi:

 

»1.

voditelj odsjeka

 

 

voditelj radionice

0,865«.

 

 

Podstavak c) Radna mjesta II. vrste mijenja se i glasi:

 

»1.

radna mjesta II. vrste

0,917«.

 

 

Podstavak d) Radna mjesta III. vrste mijenja se i glasi:

 

»1.

radna mjesta III. vrste

0,815«.

 

 

Podstavak e) Radna mjesta IV. vrste mijenja se i glasi:

 

»1.

radna mjesta IV. vrste

0,631«.

 

 

Članak 2.

U članku 2. podstavku e) Radna mjesta III. vrste točka 4. mijenja se i glasi:

 

»4.

vozač sanitetskog prijevoza

0,919«.

 

 

U podstavku f) Radna mjesta IV. vrste točka 2. mijenja se i glasi:

 

»2.

bolničar

0,745«.

 

 

Članak 3.

U članku 4. podstavku d) Radna mjesta III. vrste točka 2. mijenja se i glasi:

 

»2.

stručni referent II.

0,917«.

 

 

Članak 4.

U članku 6. podstavku d) Radna mjesta III. vrste točka 2. mijenja se i glasi:

 

»2.

pomoćni knjižničar

0,917«.

 

 

Članak 5.

U članku 7. stavku 3. podstavku c) Radna mjesta II. vrste točka 10. mijenja se i glasi:

 

»10.

medicinska sestra/zdravstveni tehničar i fizioterapeut – bez položenog stručnog ispita

0,920«.

 

 

U podstavku d) Radna mjesta III. vrste točke 9., 10. i 11. mijenjaju se i glase:

 

»9.

medicinska sestra/zdravstveni tehničar – bez položenog stručnog ispita

0,835

10.

radnik u školskim radionicama i na školskim dobrima, suradnik u odgoju u učeničkom domu (noćni pazitelj)

0,815

11.

domar, ložač, kuhar, vozač, školski majstor

0,815«.

 

 

U podstavku e) Radna mjesta IV. vrste točka 1. mijenja se i glasi:

 

»1.

Pomoćno-tehnički radnik, spremačica, portir, vratar-telefonist-pazikuća, pomoćni poslovi u kuhinji, čuvarski poslovi, poslovi pranja, glačanja i šivanja

0,631«.

 

 

Članak 6.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»(1) Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenata složenosti poslova u domovima socijalne skrbi i centrima za pomoć u kući:

SLUŽBENICI

a) Položaji I. vrste

 

1.

ravnatelj s 201 i više zaposlenih radnika

2,472

2.

ravnatelj sa 101 do 200 zaposlenih radnika

2,210

3.

ravnatelj s 51 do 100 zaposlenih radnika

2,156

4.

ravnatelj do 50 zaposlenih radnika

 

 

voditelj podružnice s 20 i više zaposlenih radnika

2,051

5.

voditelj podružnice od 10 do 19 zaposlenih radnika

1,794

6.

voditelj podružnice do 9 zaposlenih radnika

1,655

7.

voditelj odjela

1,492

8.

voditelj odsjeka

1,404

b) Položaji II. vrste

1.

voditelj odjela

1,200

c) Položaji III. vrste

1.

voditelj odjela

1,100

d) Radna mjesta I. vrste

1.

savjetnik

1,676

2.

mentor

1,532

3.

stručni radnik I. vrste u sustavu socijalne skrbi

1,400

e) Radna mjesta II. vrste

1.

savjetnik

1,200

2.

mentor

1,180

3.

stručni radnik II. vrste u sustavu socijalne skrbi

1,160

f) Radna mjesta III. vrste

1.

stručni učitelj, suradnik u nastavi – savjetnik

1,100

2.

stručni učitelj, suradnik u nastavi – mentor

1,052

3.

medicinska sestra, stručni učitelj, fizioterapeutski tehničar, viši asistent u organiziranom stanovanju, obiteljski suradnik

1,046

4.

radni instruktor, likovni instruktor, glazbeni instruktor, suradnik u nastavi

0,999

5.

primalja

0,763

 

 

 

NAMJEŠTENICI

a) Radna mjesta III. vrste

1.

kuhar

1,004

2.

kućni majstor i drugi radnici na održavanju s položenim ATK ispitom

0,865

3.

pomoćni radnik I. u sustavu socijalne skrbi (za određene poslove)

0,815

b) Radna mjesta IV. vrste

1.

njegovatelj, asistent u organiziranom stanovanju, dostavljač obroka, pratitelj-nosač, pomoćni radnik II. u sustavu socijalne skrbi (za određene poslove), gerontodomaćica

0,750«.

 

 

Članak 7.

Iza članka 8. dodaju se članci 8.a i 8.b koji glase:

»Članak 8.a

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenata složenosti poslova u Hrvatskom zavodu za socijalni rad su:

 

SLUŽBENICI

a) Položaji I. vrste

1.

ravnatelj

3,500

2.

zamjenik ravnatelja

3,300

3.

pomoćnik ravnatelja

3,170

4.

voditelj regije

2,760

5.

predstojnik Službe Grada Zagreba

 

 

predstojnik županijske službe i područnog ureda u sjedištu županije I. kategorije

2,667

6.

predstojnik županijske službe i područnog ureda u sjedištu županije II. kategorije

2,425

7.

voditelj službe u središnjoj službi

2,361

8.

voditelj samostalne službe za projekte socijalne skrbi financirane iz EU fondova i drugih izvora

2,361

9.

predstojnik županijske službe i područnog ureda u sjedištu županije III. kategorije

2,279

10.

voditelj područnog ureda s 51 i više zaposlenih

2,210

11.

voditelj područnog ureda s 21 do 50 zaposlenih

2,156

12.

voditelj područnog ureda do 20 zaposlenih

2,051

b) Radna mjesta I. vrste

1.

viši stručni savjetnik za podršku socijalnoj skrbi – specijalist

2,156

2.

viši stručni savjetnik za podršku socijalnoj skrbi

2,051

3.

stručni savjetnik za podršku socijalnoj skrbi

1,882

4.

savjetnik

1,676

5.

mentor

1,532

6.

viši stručni radnik I. vrste u Hrvatskom zavodu za socijalni rad – specijalist

1,500

7.

stručni radnik I. vrste u Hrvatskom zavodu za socijalni rad

1,400

8.

regionalni koordinator za financije i računovodstvo

1,242

 

c) Radna mjesta II. vrste

 

1.

samostalni stručni referent I.

1,164

 

d) Radna mjesta III. vrste

 

 

1. stručni referent I.

0,920

NAMJEŠTENICI

 

e) Radna mjesta III. vrste

 

1.

vozač – dostavljač

0,815

 

f) Radna mjesta IV. vrste

 

1.

pomoćni radnik u sustavu socijalne skrbi

0,750.

 

 

Članak 8.b

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenata složenosti poslova u Obiteljskom centru su:

 

SLUŽBENICI

a) Položaji I. vrste

1.

ravnatelj

3,470

2.

pomoćnik ravnatelja

3,170

3.

voditelj službe u središnjoj službi

2,361

4.

voditelj odjela

2,051

5.

voditelj područne službe do 20 zaposlenih

1,840

6.

voditelj područne službe sa do 10 zaposlenih

1,740

b) Radna mjesta I. vrste

1.

viši stručni savjetnik za podršku socijalnoj skrbi – specijalist

2,156

2.

viši stručni savjetnik za podršku socijalnoj skrbi

2,051

3.

stručni savjetnik za podršku socijalnoj skrbi

1,882

4.

savjetnik

1,676

5.

viši specijalist informatičar

1,600

6.

mentor

1,532

7.

viši stručni radnik I. vrste u Obiteljskom centru – specijalist

1,500

8.

stručni radnik I. vrste u Obiteljskom centru

1,400

c) Radna mjesta II. vrste

1.

specijalist informatičar

1,200

2.

samostalni stručni referent I

1,164

d) Radna mjesta III. vrste

1.

stručni referent I.

0,920

NAMJEŠTENICI

e) Radna mjesta III. vrste

1.

vozač – dostavljač

0,815

f) Radna mjesta IV. vrste

1.

pomoćni radnik u sustavu socijalne skrbi

0,750«.

 

 

 

Članak 8.

U članku 9. podstavku d) Radna mjesta III. vrste točke 3., 4. i 5. mijenjaju se i glase:

 

»3.

suradnik višeg konzervatora tehničara

 

 

suradnik višeg restauratora tehničara

0,919

4.

muzejski tehničar

 

 

arhivski tehničar

 

 

preparator

 

 

konzervator tehničar

 

 

restaurator tehničar

 

 

pomoćni knjižničar

 

 

fotograf

 

 

tiflografičar

 

 

korektor

 

 

čitač korektoru

 

 

knjigoveža

 

 

kemijski tehničar

0,917

5.

suradnik konzervator

 

 

tehničar suradnik restaurator tehničar

0,905

 

 

Uvjeti za točke 1. – 5.: Prema posebnim propisima i općim aktima.«.

Podstavak a) Položaji III. vrste mijenja se i glasi:

 

»1.

voditelj smjene pozornice u kazalištu

 

2.

voditelj nadstroplja u kazalištu

 

3.

voditelj kazališnih rekvizita, pokućstva i oružja

 

4.

voditelj kazališne tapetarije

 

5.

voditelj kazališne stolarije

 

6.

voditelj kazališne bravarije

 

7.

voditelj ženske ili muške kazališne krojačnice

 

8.

voditelj kazališne postolarnice

 

9.

voditelj energetike i održavanja u kazalištu

 

10.

voditelj vatrogasaca u kazalištu

0,917

 

 

Uvjeti za radna mjesta 1. – 10.: Provjera zahtijevanih vještina i znanja te ostali uvjeti prema općem aktu.«.

Podstavak b) Radna mjesta III. vrste mijenja se i glasi:

 

»1.

majstor tapetar u kazalištu

 

2.

majstor stolar u kazalištu

 

3.

majstor bravar u kazalištu

 

4.

majstor ženske ili muške kazališne krojačnice

 

5.

majstor kazališne postolarnice

 

6.

majstor – regulater kazališne rasvjete

 

7.

predradnik ženske ili muške garderobe

 

8.

predradnik skladišta kazališnog dekora

 

9.

predradnik transporta u kazalištu

 

10.

skladištar ženskih ili/i muških kazališnih kostima

 

11.

skladištar kazališne obuće

 

12.

majstor radionice kazališnog videa

 

13.

pokućstvar – skladištar u kazalištu

 

14.

predradnik majstor vlasuljar

 

15.

masker

 

16.

vlasuljar

0,865

 

 

Uvjeti za radna mjesta 1. – 16.: Provjera zahtijevanih vještina i znanja te ostali uvjeti prema općem aktu.«.

Podstavak c) Radna mjesta IV. vrste mijenja se i glasi:

 

»1.

niži preparator, manipulant

0,713«.

 

 

Članak 9.

U članku 10. točke 6., 7. i 8. mijenjaju se i glase:

 

»6.

predradnik pozornice, voditelj transporta i skladišta dekora u kazalištu

0,919

7.

oružar – skladištar u kazalištu, skladištar kazališne rekvizite

0,865

8.

pokućstvar, kostimer ženske/muške garderobe u kazalištu, radnik nadstroplja u kazalištu, radnik na pozornici u kazalištu, vatrogasac 0,815

 

 

 

Uvjeti za radna mjesta 6. – 8.: Provjera zahtijevanih vještina i znanja te ostali uvjeti prema općem aktu.«.

Članak 10.

U članku 11. točka 8. mijenja se i glasi:

 

»8.

scenski radnik Ansambla LADO

0,919

 

 

Uvjeti za radna mjesta 1. – 8.: Prema općem aktu.«.

Članak 11.

U članku 12. podstavku f) Radna mjesta III. vrste točke 4. i 5. mijenjaju se i glase:

 

»4.

knjigovezac specijalist

0,897

5.

ofset-strojar

 

 

oceanolog III. vrste

 

 

nautičar III. vrste

 

 

hidrograf III. vrste (određene struke ili za određene poslove)

 

 

kartograf III. vrste

 

 

operater grafičke pripreme

 

 

kormilar na hidrografskom brodu

 

 

električar brodski

 

 

brodski kuhar strojar – mazač

0,865«.

 

 

Članak 12.

U članku 16. podstavak c) Radna mjesta IV. vrste mijenja se i glasi:

 

»1.

pomoćni mornar

0,745«.

 

 

Članak 13.

U članku 32. podstavku d) Radna mjesta III. vrste točka 2 mijenja se i glasi:

 

»2.

stručni referent II.

0,917«.

 

 

Članak 14.

U članku 36. podstavak e) Radna mjesta IV. vrste mijenja se i glasi:

 

»1.

radnik na općim poslovima

0,745«.

 

 

Članak 15.

U članku 37. podstavku c) Radna mjesta III. vrste točka 3. mijenja se i glasi:

 

»3.

radnik u poljoprivredi – traktorist

 

 

radnik u poljoprivredi – traktorist/vozač kamiona

 

 

kovač – potkivač

 

 

tehnički suradnik

 

 

radnik u konjogojstvu

0,886«.

 

 

Podstavak a) Radna mjesta III. vrste mijenja se i glasi:

 

»1.

pomoćni radnik u konjogojstvu

0,745«.

 

 

Podstavak b) Radna mjesta IV. vrste mijenja se i glasi:

 

»1.

dežurni radnik u konjogojstvu

0,631«.

 

 

Članak 16.

U članku 43. podstavak d) Radna mjesta III. vrste mijenja se i glasi:

 

»1.

pomoćni knjižničar

0,917«.

 

 

Članak 17.

Članak 54.n briše se.

Članak 18.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-03/16 Urbroj: 50301-04/25-23-2 Zagreb, 2. ožujka 2023.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić