Baza je ažurirana 25.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

NN 19/2023 (17.2.2023.), Odluka o usklađivanju svote nacionalne naknade za starije osobe od 1. siječnja 2023.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

339

Na temelju članka 9. stavka 3. Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe (»Narodne novine«, broj 62/20) i članka 21. točke 7. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, broj 28/14, 24/15, 73/19 i 147/20), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 13. veljače 2023., donosi

ODLUKU

O USKLAĐIVANJU SVOTE NACIONALNE NAKNADE ZA STARIJE OSOBE OD 1. SIJEČNJA 2023.

Članak 1.

Svota nacionalne naknade za starije osobe usklađuje se od 1. siječnja 2023. i iznosi 120,71 EUR / 909,49 kn.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2023.

Klasa: 041-01/23-02/1

Urbroj: 341-99-01/01-23-3

Zagreb, 13. veljače 2023.

Predsjednica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Melita Čičak, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić