Baza je ažurirana 29.05.2023. 

zaključno sa NN 56/23

NN 6/2023 (16.1.2023.), Pravilnik o popisu trgovačkih naziva proizvoda ribarstva i akvakulture

Ministarstvo poljoprivrede

103

Na temelju članka 56. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/2017, 130/17 i 14/2019) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O POPISU TRGOVAČKIH NAZIVA PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom donosi se popis trgovačkih naziva proizvoda ribarstva i akvakulture.

Svrha Pravilnika

Članak 2.

Svrha ovog Pravilnika je donijeti popis trgovačkih naziva proizvoda ribarstva i akvakulture odnosno popis pojedinih vrsta i porodica na hrvatskom jeziku s njihovim pripadajućim znanstvenim nazivima.

Primjena Pravilnika

Članak 3.

(1) Ovaj Pravilnik odnosi se na proizvode ribarstva i akvakulture iz točaka (a), (b), (c) i (e) Priloga I. Uredbe broj 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni Uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 koji se stavljaju na tržište, odnosno prodaju krajnjem potrošaču ili dobavljaču na veliko.

(2) Ovaj Pravilnik odnosi se na sve ovlaštenike povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i nositelje dozvola za akvakulturu i sve subjekte u poslovanju s hranom koji se bave kupnjom, prijevozom i prodajom proizvoda ribarstva i akvakulture duž distribucijskog lanca i koji su dužni unositi informacije o nazivima proizvoda ribarstva i akvakulture ili prenositi informacije o proizvodima ribarstva i akvakulture ili označavati proizvode ribarstva i akvakulture namijenjene krajnjim potrošačima.

Korištenje popisa

Članak 4.

Ako u ovom Pravilniku nije naveden znanstveni naziv za pojedinu vrstu koja se stavlja na tržište tada se navodi znanstveni naziv porodice kojima ista pripada te pripadajući trgovački naziv na hrvatskom jeziku u skladu s ovim Pravilnikom.

Popis vrsta

Članak 5.

Popis vrsta navodi se abecednim redom znanstvenih naziva vrsta sa trgovačkim nazivima na hrvatskom jeziku:

 

Znanstveni naziv vrste

Trgovački naziv vrste

Abralia andamanica

andamanski (enope) lignjun

Abralia veranyi

Veranyiev (enope) lignjun

Abraliopsis pfefferi

Pfefferov (enope) lignjun

Abramis brama

deverika

Acipenser baerii

sibirska jesetra

Acipenser gueldenstaedtii

jesetra

Acipenser naccarii

jadranska jesetra

Acipenser nudiventris

sim

Acipenser ruthenus

kečiga

Acipenser spp.

jesetre

Acipenser stellatus

pastruga

Acipenser sturio

atlantska jesetra

Acipenser transmontanus

bijela jesetra

Alloteuthis afribocana

afrička lignjica

Alloteuthis media

lignjica

Alloteuthis subulata

šiljasta lignjica

Alosa alosa

atlantska lojka

Alosa fallax

lojka, čepa, srdelun

Alosa immaculata

crnomorska haringa

Alosa spp.

lojke

Ameiurus spp.

somići

Ammodytes spp.

tobiasi

Ammodytes tobianus

tobias

Anarhichas spp.

atlantski vukovi

Anguilla anguilla

jegulja

Anthias anthias

jera

Aphanius fasciatus

obrvan

Aphanopus carbo

crni zmijičnjak

Aphanopus spp.

zmijičnjaci

Aphia minuta

mlječasti glavočić

Apogon imberbis

matulčić

Apogon spp.

matulčići

Aporrhais pespelecani

pelikanovo stopalo

Arbacia lixula

crni ježinac

Arca noae

kunjka

Arca spp.

kunjke

Arctica islandica

islandska školjka

Argentina sphyraena

srebrenjak

Argentina spp.

srebrnjaci

Argyropelecus hemigymnus

sjekirica

Argyrosomus regius

hama

Argyrosomus spp.

hame

Argyrozona argyrozona

tesar

Ariosoma balearicum

ugorić zlatar

Arnoglossus laterna

plosnatica bljedica

Artemia salina

artemija

Aspius aspius

bolen

Astacopsis gouldi

tasmanijski potočni rak

Astacus astacus

potočni rak

Astacus leptodactylus

uskoškari rak

Atherina boyeri

oliga, gavunić

Atherina hepsetus

gavun

Atrina spp.

dubinska periska

Austroglossus pectoralis

južnoafrički list

Austropotamobius pallipes

bjelonogi rak

Auxis rochei

trup

Auxis thazard

trupac

Balistes capriscus

kostorog

Ballerus ballerus

kosalj

Ballerus sapa

crnooka deverika

Barbus barbus

mrena

Bathyteuthis abyssicola

dubokomorski lignjun

Bellottia apoda

tabinjčić

Belone belone

iglica

Benthocometes robustus

tabinjčić bodljaš

Berryteuthis magister

veliki pacifički lignjun

Birgus latro

kokosov rak

Blicca bjoerkna

krupatica

Boops boops

bukva, bugva

Boreogadus saida

polarni bakalar

Bothus podas

razok

Brama brama

grboglavka

Brama spp.

grboglavke

Buenia affinis

glavočić mreškan

Buglossidium luteum

pjegavi list

Callinectes spp.

plavi rakovi

Callionymus lyra

mišić

Callista chione

rumenka

Campogramma glaycos

strijela šarulja

Cancer pagurus

smeđa rakovica

Caranx crysos

plavi trkač

Caranx spp.

plavi trkači, šnjurci

Carassius carassius

karas

Carassius gibelio

babuška, srebrni karas

Carcharhinus plumbeus

pas tupan

Carcharodon carcharias

velika bijela psina

Carcinus spp.

atlantski obalni rakovi

Cardium spp.

kapice

Centracanthus cirrus

atlantska gira

Cepola macrophthalma

kurdela

Cerastoderma edule

kapica

Cetorhinus maximus

golema psina

Chamelea gallina

kokoš

Charonia tritonis

Tritonova truba

Chauliodus sloani

iglozub

Cheilopogon heterurus

poletuša

Cheilopogon spilopterus

poletuša

Chelidonichthys lastoviza

lastavica

Chelidonichthys lucerna

lastavica balavica

Chelidonichthys obscurus

kokot barjaktar

Chelidonichthys spp.

lastavice

Chelon labrosus

cipal putnik

Chimaera monstrosa

himera

Chiroteuthis veranii

dugokraki lignjun

Chlorophthalmus agassizi

zelenočica

Chondrostoma nasus

podust

Chromis chromis

crnelj

Chromogobius quadrivittatus

glavoč pločac

Citharus linguatula

patarača

Clarias gariepinus

afrički som

Clupea harengus

atlantska haringa

Clupea pallasii

pacifička haringa

Clupeonella spp.

crnomorsko-kaspijske haringe

Conger conger

ugor

Conger spp.

ugori

Corallium rubrum

crveni koralj

Corbicula fluminea

azijska školjka

Corculum cardissa

srčanka

Coris julis

knez

Coryphaena hippurus

lampuga

Crangon crangon

kozica pjeskulja, smeđa kozica

Crassostrea spp.

kamenice

Crassostrea virginica

američka kamenica

Ctenopharyngodon idella

bijeli amur

Cynoscion spp.

sjenke

Cyprinus carpio

šaran

Dactylopterus volitans

kokot letač

Dalatias licha

pas mrkalj, drkovna

Dasyatis pastinaca

žutuga

Dentex dentex

zubatac

Dentex gibbosus

zubatac krunaš

Dentex spp.

zubaci

Dicentrarchus labrax

lubin, brancin

Dicentrarchus spp.

lubini, brancini

Diplodus annularis

špar

Diplodus puntazzo

pic

Diplodus sargus

šarag

Diplodus vulgaris

fratar

Dipturus batis

volina

Dissostichus spp.

antarktičke zubuše

Dolabella auricularia

klinski morski zec

Doryteuthis gahi

patagonijska lignja

Doryteuthis opalescens

kalifornijska lignja

Doryteuthis pealeii

dugoperajna lignja

Dosidicus gigas

Humboldtov lignjun

Echeneis naucrates

golema priljepuša

Echiichthys vipera

pauk žutac

Echinoidea

morski ježinci

Echinorhinus brucus

pas zvjezdaš

Eisenia arborea

Arame alga

Eledone cirrhosa

bijeli muzgavac

Eledone moschata

crni muzgavac

Engraulis anchoita

argentinski inćun

Engraulis encrasicolus

inćun

Engraulis ringens

peruanski inćun

Engraulis spp.

inćuni

Ensis spp.

škljenci, kapalonge

Epigonus denticulatus

smeđi veleokan

Epigonus spp.

veleokani

Epigonus telescopus

crni veleokan

Epinephelus marginatus

kirnja

Epinephelus spp.

kirnje

Erimacrus isenbeckii

dlakava rakovica

Eriphia verrucosa

grmalj

Esox lucius

štuka

Eunice spp.

veliki morski crvi

Euprymna morsei

mimikrijski bobić

Euprymna tasmanica

južni bobić

Euthria cornea

obični vretenasti rogaš

Euthynnus affinis

indopacifički luc

Euthynnus alletteratus

luc

Euthynnus lineatus

crni luc

Euthynnus spp.

lucevi

Eutrigla gurnardus

kokot sivac

Exocoetus volitans

poletuša

Gadella maraldi

tabinjak

Gadus chalcogrammus

Aljaški bakalar, Aljaška kolja

Gadus macrocephalus

pacifički bakalar

Gadus morhua

atlantski bakalar

Gadus ogac

grenlandski bakalar

Gadus spp.

bakalari

Galeorhinus galeus

butor

Galeus melastomus

crnouska mačka

Gempylus serpens

zmijoskuša

Genypterus blacodes

rožnati huj

Genypterus spp.

golemi huji

Glycera dibranchiata

američki crv

Gobius ater

glavoč

Gobius spp.

glavoči

Gymnothorax spp.

murine

Gymnothorax unicolor

murina crnka

Haliotis tuberculata

petrovo uho

Harengula spp.

haringule

Helicolenus dactylopterus

veliki bodečnjak

Helicolenus spp.

bodečnjaci

Heliopora coerulea

plavi koralj

Hemiramphus spp.

polukljune iglice

Heptranchias perlo

pas volonja

Heteroteuthis dispar

neobični bobić

Heteroteuthis weberi

Weberov bobić

Hexanchus griseus

pas glavonja

Hippocampus guttulatus

konjić dugokljunić

Hippocampus hippocampus

konjić kratkokljunić

Hippoglossoides platessoides

američki halibut

Hippoglossus hippoglossus

halibut

Hippoglossus stenolepis

pacifički halibut

Homarus americanus

američki hlap, kanadski hlap

Homarus gammarus

hlap

Hoplostethus mediterraneus

zvjezdook

Hucho hucho

mladica, dunavski losos

Hymenocephalus italicus

tankorepac okač

Hypophthalmichthys molitrix

bijeli glavaš, bijeli tolstolobik

Hypophthalmichthys nobilis

sivi glavaš, sivi tolstolobik

Ictalurus punctatus

kanalski som

Illex argentinus

argentinski lignjun

Illex coindetii

lignjun

Illex illecebrosus

sjeverni lignjun, atlantski lignjun

Isurus oxyrinchus

kučak

Isurus spp.

kučci

Jasus spp.

rarozi, kameniti jastozi

Kajikia albida

bijeli iglan

Katsuwonus pelamis

prugasta tuna

Labrus merula

vrana

Labrus mixtus

smokva

Labrus viridis

drozd

Laevicardium crassum

srčanka

Laminaria japonica

kombu alga

Lamna nasus

kučina

Lampanyctus crocodilus

gušteran šiljoglavi

Lampanyctus pusillus

gušteran šiljoglavi

Lates niloticus

nilski ostriž

Leiognathus spp.

sapunari

Lepadogaster candolii

veliki priljepnjak

Lepadogaster lepadogaster

priljepnjak kamenjarčić

Lepidocybium flavobrunneum

eskolar

Lepidopsetta bilineata

pacifički iverak

Lepidopus caudatus

zmijičnjak repaš

Lepidorhombus boscii

crnopjega patarača

Lepidorhombus spp.

patarače

Lepidorhombus whiffiagonis

patarača oštronoska

Lepidotrigla cavillone

kokotić oštruljić

Lepidotrigla dieuzeidei

kokotić

Lestidiops sphyrenoides

štukovčica

Leucaspius delineatus

belica

Leuciscus idus

jez

Leuciscus leuciscus

klenić

Leucoraja circularis

smeđa raža

Lichia amia

lica

Limanda aspera

žutoperajna limanda

Limanda limanda

limanda

Limanda spp.

limande

Lithodes maja

kraljevska kamena rakovica

Lithognathus mormyrus

ovčica

Lithognathus spp.

ovčice

Lithophaga lithophaga

prstac

Lithophaga spp.

prstaci

Liza aurata

cipal zlatar

Liza ramada

cipal balavac

Liza saliens

cipal dugaš

Loligo duvauceli

indijska lignja

Loligo forbesii

lignja pučinka

Loligo japonica

japanska lignja

Loligo reynaudii

južnoafrička lignja

Loligo uyii

mala lignja

Loligo vulgaris

lignja

Lophius budegassa

grdobina žutka

Lophius piscatorius

grdobina

Lophius spp.

grdobine

Lota lota

manjić

Lutraria oblonga

duguljasta školjka

Lutraria spp.

koritnice

Luvarus imperialis

pjevčina pučinka

Macrobrachium spp.

velike slatkovodne kozice

Macroramphosus scolopax

šljuka

Macruronus magellanicus

oslić hoki

Macruronus novaezelandiae

oslić hoki

Maja squinado

velika rakovica, grancigula

Mallotus villosus

kapelin

Melanogrammus aeglefinus

bakalarka

Melanostigma atlanticum

atlantski mekousnik

Menticirrhus spp.

atlantski korafi

Mercenaria mercenaria

tvrda ladinka

Meretrix spp.

ladinke

Merlangius merlangus

pišmolj

Merluccius australis

oslić južnih mora

Merluccius capensis

plitkovodni kapski oslić, kapski oslić

Merluccius hubbsi

argentinski oslić

Merluccius merluccius

oslić, mol

Merluccius paradoxus

dubokovodni kapski oslić, kapski oslić

Merluccius spp.

oslići

Metanephrops spp.

dubokomorski škampi

Microchirus ocellatus

list pečatar

Microchirus variegatus

list prugavac

Microcosmus vulgaris

morska jaja

Micromesistius australis

ugotica južnih mora

Micromesistius poutassou

ugotica pučinka

Micropterus salmoides

pastrvski grgeč

Microstomus kitt

iverak limun

Mimachlamys varia

mala kapica

Mitra mirta

mitra

Mitra zonata

prugasta mitra

Mobula mobular

golub uhan

Modiolus barbatus

runjava kunjka

Mola mola

veliki bucanj

Molva macrophthalma

morski manjić

Molva molva

manjić

Molva spp.

manjići

Monochirus hispidus

list hrapavac

Mora moro

crnka

Morone saxatilis x Morone chrysops

hibridni grgeč

Morone spp.

prugasti lubini

Mugil cephalus

cipal glavaš

Mullus barbatus

trlja blatarica

Mullus spp.

trlje

Mullus surmuletus

trlja kamenjarka

Munida rugosa

rak skakač

Muraena helena

murina

Mustelus asterias

pas mekuš

Mustelus mustelus

pas mekuš, čukov

Mustelus punctulatus

pjegavi pas mekuš

Mycteroperca rubra

češljasta kirnja

Myliobatis aquila

golub

Mylopharyngodon piceus

crni amur

Mytilus galloprovincialis

dagnja

Naucrates ductor

fanfan

Nemipterus spp.

nitorepke

Neorossia caroli

Carolov bobić

Nephrops norvegicus

škamp

Nerophis maculatus

šilo

Nerophis ophidion

šilo

Nototodarus gouldi

Gouldijev lignjun

Nototodarus hawaiiensis

havajski lignjun

Nototodarus sloanii

novozelandski lignjun

Oblada melanura

ušata

Octopus salutii

paučasta hobotnica

Octopus vulgaris

hobotnica

Ocythoe tuberculata

mujača

Odontaspis ferox

psina zmijozuba petošiljka

Oedalechilus labeo

cipal plutaš

Ommastrephes bartrami

neonski leteći lignjun

Oncorhynchus gorbuscha

losos grbavac, ružičasti losos

Oncorhynchus spp.

pacifički lososi

Oncorhynchus mykiss

kalifornijska pastrva, dužičasta pastrva

Oncorhynchus nerka

buljooki losos, crveni losos

Ophidion barbatum

huj bijelac

Ophisurus serpens

zmija zubuša

Orconectes limosus

bodljobradi rak

Orcynopsis unicolor

atlantska pastirica

Oreochromis spp.

tilapije

Ostrea edulis

kamenica

Oxynotus centrina

pas prasac

Pagellus acarne

batoglavac

Pagellus bogaraveo

okan, rumenac

Pagellus erythrinus

arbun

Pagellus spp.

rumenci

Pagrus caeruleostictus

pagar barjaktar

Pagrus major

japanski pagar

Pagrus pagrus

pagar

Pagrus spp.

pagri

Palinurus elephas

jastog

Palmaria palmata

Dulse alga

Pampus argenteus

srebrna plotica

Pampus spp.

srebrne plotice

Pandalus borealis

sjeverna dubokomorska kozica

Pangasianodon hypophthalmus

prugasti pangasius

Pangasius bocourti

basa pangasius

Pangasius gigas

golemi pangasius

Panulirus spp.

jastozi

Paphia spp.

kućice

Paracentrotus lividus

hridinski ježinac

Paralichthys spp.

dugozubi iverci

Paralithodes spp.

kraljevske rakovice

Parapenaeus longirostris

kozica

Parapenaeus spp.

dubinske kozice

Parexocoetus mento

afrička poletuša

Patella vulgata

obični priljepak

Pecten jacobaeus

jakovljeva kapica

Pecten maximus

velika kapica

Pegusa impar

jadranski list

Pelecus cultratus

kosac

Pelotretis flavilatus

novozelandski list

Penaeus japonicus

japanska kozica

Penaeus kerathurus

sredozemna kozica

Penaeus monodon

tigrasta kozica

Penaeus vannamei

pacifička kozica

Perca fluviatilis

grgeč

Peristedion cataphractum

turčin

Perna perna

dagnja

Perna spp.

dagnje

Phycis blennoides

tabinja bjelica

Phycis phycis

tabinja mrkulja

Phycis spp.

tabinje

Pinna nobilis

plemenita periska, lostura

Platichthys flesus

iverak

Pleuronectes platessa

iverak zlatopjeg

Pleoticus muelleri

argentinska kozica

Pollachius pollachius

kolja

Pollachius virens

crna kolja, crni bakalar

Polyodon spathula

američka veslokljunka

Polyprion americanus

kirnja glavulja

Polyprion spp.

kirnje glavulje

Pomadasys spp.

roktači

Portunus spp.

rakovi plivači

Priacanthus spp.

velikookani

Prionace glauca

modrulj

Pristis pectinata

pilan

Procambarus clarkii

crveni močvarni rak

Pseudocaranx dentex

šnjurak

Pseudocyttus maculatus

novozelandski oreo

Pseudopleuronectes americanus

američki iverak

Pseudorasbora parva

bezribica

Pseudotolithus spp.

roktaši

Pterogymnus laniarius

morska panga

Pteroplatytrygon violacea

ljubičasta žutuga

Puerulus spp.

prugasti jastozi

Raja asterias

zvjezdopjega raža

Raja clavata

raža kamenica

Raja miraletus

modropjega raža

Raja montagui

crnopjega raža

Raja polystigma

crnožiga raža

Raja radula

tuponosa raža

Raja spp.

raže

Raja undulata

raža vijošarka

Ranzania laevis

bucanj mali

Rastrelliger spp.

indijske skuše

Reinhardtius hippoglossoides

grenlandski halibut

Remora remora

priljepuša

Remora spp.

priljepuše

Rhinobatos rhinobatos

ražopas

Rhodeus amarus

gavičica

Rhombosolea spp.

pacifički iverci

Rondeletiola minor

lećasti bobić

Rossia macrosoma

veliki bobić

Rossia pacifica

sjevernopacifički bobić

Rostroraja alba

volina bjelica

Ruditapes decussatus

kućica, vongola

Ruditapes philippinarum

kućica

Ruditapes spp.

kućice, vongole

Rutilus rutilus

bodorka

Ruvettus pretiosus

ljuskotrn

Salmo marmoratus

glavatica

Salmo salar

atlantski losos

Salmo trutta

potočna pastrva, pastrva

Salmothymus obtusirostris

mekousna pastrva

Salvelinus alpinus

zlatovčica

Salvelinus fontinalis

potočna zlatovčica

Sander lucioperca

smuđ

Sander spp.

smuđevi

Sarda chiliensis

pacifička palamida

Sarda sarda

palamida

Sarda spp.

palamide

Sardina pilchardus

srdela

Sardinella aurita

golema srdela

Sardinella brasiliensis

brazilska golema srdela

Sardinella maderensis

madeirska golema srdela

Sardinella spp.

goleme srdele

Sardinops spp.

indopacifičke srdele

Sargassum fusiforme

Hijiki alga

Sarpa salpa

salpa

Scaeurgus unicirrhus

jednoroga hobotnica

Scardinius erythrophthalmus

crvenperka

Scarus spp.

papigače

Schedophilus medusophagus

trnobraz

Sciaena spp.

kavale

Sciaena umbra

kavala

Sciaenops ocellatus

crvena hama

Scomber australasicus

skuša

Scomber colias

lokarda, plavica

Scomber japonicus

lokarda, plavica

Scomber scombrus

skuša

Scomber spp.

plavice, skušovke

Scomberesox saurus

kusača

Scomberoides spp.

kraljevske lice

Scomberomorus spp.

kraljevske skuše

Scophthalmus aquosus

staklasti romb

Scophthalmus rhombus

romb

Scorpaena elongata

ružičasta škrpina

Scorpaena notata

crveni bodeč

Scorpaena porcus

škrpun

Scorpaena scrofa

škrpina

Scorpaena spp.

bodeči

Scyliorhinus canicula

mačka bljedica

Scyliorhinus stellaris

mačka mrkulja

Scylla spp.

mangrovi rakovi

Scyllarides latus

kuka

Scyllarus arctus

rak zezavac

Sebastes alutus

pacifički bodečnjak

Sebastes capensis

južnoafrički bodečnjak

Sebastes flavidus

žutorepi bodečnjak

Sebastes mentella

dubinski bodečnjak

Sebastes norvegicus

crveni bodečnjak

Sebastes spp.

crveni bodečnjaci

Semirossia equalis

sjajni bobić

Semirossia tenera

nježni bobić

Sepia arabica

arapska sipa

Sepia australis

australska (južna) sipa

Sepia elegans

elegantna (rumena) sipica

Sepia longipes

dugokraka sipa

Sepia officinalis

sipa

Sepia orbignyana

iglata sipica

Sepia papuensis

papuanska sipa

Sepia pharaonis

faraonska sipa

Sepia smithi

Smithova sipa

Sepia vietnamica

vijetnamska sipa

Sepiella ocellata

pjegava sipa

Sepietta neglecta

elegantni bobić

Sepietta obscura

tajanstveni bobić

Sepietta oweniana

obični bobić

Sepiola affinis

modelni bobić

Sepiola atlantica

atlantski bobić

Sepiola aurantiaca

zlatni bobić

Sepiola birostrata

leptirasti bobić

Sepiola intermedia

srednji bobić

Sepiola ligulata

jezičasti bobić

Sepiola parva

pjegavi bobić

Sepiola robusta

robustni bobić

Sepiola rondeletii

patuljasti bobić

Sepiola steenstrupiana

Steenstrupov bobić

Sepiolina nipponensis

japanski bobić

Seriola dumerili

gof

Seriola spp.

gofi

Serranus cabrilla

kanjac

Serranus hepatus

vučić

Serranus scriba

pirka

Siganus rivulatus

bodljikava mramornica

Silurus glanis

som

Sipunculus nudus

bibi (goli štrcaljac)

Solea aegyptiaca

egipatski list

Solea senegalensis

senegalski list

Solea solea

list

Solea spp.

listovi

Solen spp.

škljenci, kapalonge

Solenocera melantho

zapadnopacifička kozica

Somniosus microcephalus

grenlandski morski pas

Sparisoma cretense

papigača

Sparus aurata

komarča, orada, podlanica

Sphoeroides pachygaster

četverozupka

Sphoeroides spp.

četverozupke

Sphyraena chrysotaenia

tupousna barakuda

Sphyraena sphyraena

škaram

Sphyraena spp.

škarami

Sphyraena viridensis

žutousna barakuda

Sphyrna spp.

mlatovi

Sphyrna zygaena

mlat

Spicara maena

modrak

Spicara smaris

gira oblica, manula

Spicara spp.

gire

Spisula spp.

čvrste koritnice

Spondyliosoma cantharus

kantar

Spondylus spp.

kopita

Spongia officinalis

spužva

Sprattus sprattus

papalina

Squalius cephalus

klen

Squalus acanthias

kostelj

Squalus blainville

tamni kostelj

Squalus spp.

kostelji

Squatina oculata

sklat žutan

Squatina squatina

sklat

Squilla mantis

kanoća

Stephanolepis diaspros

afrički kostorog

Stereolepis gigas

golema kirnja

Stomias boa

zmijozub

Stromateus fiatola

morska plotica

Strongylura marina

atlantska iglica

Symphodus cinereus

sivi hinac

Symphodus melops

kosirica mjesečica

Symphodus ocellatus

pavlinka

Symphodus spp.

hinci

Symphurus ligulatus

jezičac crnac

Synapturichthys kleinii

list crnorub

Syngnathus abaster

kratkokljuno šilo

Syngnathus acus

šilo

Syngnathus phlegon

pelagijsko šilo

Syngnathus typhle

tupokljuno šilo

Synodus saurus

gušter

Tautoga onitis

tautog

Tellina spp.

plošnice

Tetrapturus angustirostris

kratkokljuni iglan

Tetrapturus belone

iglan

Tetrapturus pfluegeri

dugokljuni iglan

Tetrapturus spp.

iglani

Thenus spp.

pacifički zezavci

Thunnus alalunga

dugokrila tuna, albakor

Thunnus albacares

žutoperajna tuna

Thunnus atlanticus

crnoperajna tuna

Thunnus maccoyii

južna plavoperajna tuna

Thunnus obesus

velikooka tuna

Thunnus orientalis

sjevernopacifička plavoperajna tuna

Thunnus spp.

tune

Thunnus thynnus

plavoperajna tuna

Thymallus thymallus

lipljen

Tinca tinca

linjak

Todarodes angolensis

angolski lignjun

Todarodes pacificus

japanski lignjun, pacifički lignjun

Todarodes sagittatus

veliki lignjun

Todaropsis eblanae

mali leteći lignjun

Tonna galea

puž bačvaš

Torpedo marmorata

drhtulja

Torpedo spp.

drhtulje

Torpedo torpedo

drhtulja pečatnica

Trachinotus spp.

strijele

Trachinus araneus

pauk crnac

Trachinus draco

pauk bijelac

Trachinus radiatus

pauk mrkulj

Trachinus spp.

pauci

Trachipterus trachypterus

mač srebrnjak

Trachurus mediterraneus

šarun

Trachurus murphyi

čileanski šnjur

Trachurus picturatus

golemi šarun

Trachurus spp.

šaruni

Trachurus trachurus

šarun

Trachyrincus scabrus

dugorepac rilaš

Trichiurus lepturus

zmijičnjak sabljaš

Trichiurus spp.

zmijičnjaci

Trigla lyra

lastavica prasica

Trigla spp.

kokoti

Trisopterus esmarkii

norveška ugotica

Trisopterus luscus

ugotica

Trisopterus minutus

mala ugotica

Trisopterus spp.

ugotice

Umbrina cirrosa

koraf

Umbrina spp.

korafi

Undaria pinnatifida

Wakame alga

Upeneus spp.

indopacifičke trlje

Uranoscopus scaber

bežmek

Urophycis spp.

tabinjke

Uroteuthis chinensis

kineska lignja

Vampyroteuthis infernalis

vampirska lignja

Venerupis spp.

kućice

Venus casina

grebenasta ladinka

Venus spp.

prnjavice, gropi, rovanice, brbavice

Venus verrucosa

prnjavica, grop, rovanica, brbavica

Vinciguerria attenuata

svjetličica vitkulja

Xiphias gladius

iglun, sabljarka

Zeus faber

kovač

 

 

 

 

Popis porodica

Članak 6.

Popis porodica navodi se abecednim redom znanstvenih naziva porodica s trgovačkim nazivima na hrvatskom jeziku:

 

Znanstveni naziv porodice

Hrvatski naziv porodice

Abyssocottidae

dubokomorski skulpini

Acanthuridae

bodljorepke

Achiridae

bezrameni listovi

Achiropsettidae

bezrameni iverci

Acipenseridae

jesetre

Acropomatidae

svjetlodropke

Adrianichthyidae

rižarice

Ageneiosidae

somovi splavari

Agonidae

krivolovke

Akysidae

potočni somići

Albulidae

bjelače

Alepisauridae

sabljašice

Alepocephalidae

gologlavke

Alestidae

afrički haracini

Alopiidae

psine lisice

Amarsipidae

bezmjehurne staklače

Ambassidae

azijske staklarice

Amblycipitidae

bujični somovi

Amblyopsidae

špiljarice

Amiidae

muljarice

Ammodytidae

hujice

Amphiliidae

čikovi

Anabantidae

guramiji penjačice

Anacanthobatidae

bezbodlje raže

Anarhichadidae

uspinjačice

Anguillidae

jeguljke

Anomalopidae

lanternjače

Anoplogasteridae

kljovaši

Anoplopomatidae

sobolke

Anotopteridae

bodežozupke

Antennariidae

perajnoroge

Aphredoderidae

gusarski grgeči

Aphyonidae

sljepuljke

Apistidae

ose

Aploactinidae

jednotrnke

Aplodactylidae

mramorke

Apogonidae

matulčići

Apteronotidae

nožoribe

Arcidae

lađice

Argentinidae

srebrnice

Ariidae

morski somovi

Aristaeidae

crvene kozice

Arripidae

australski lososi

Artedidraconidae

brkašice

Aspredinidae

hrapavi somići

Astroblepidae

golousni somovi

Ateleopodidae

mekonosnice

Atherinidae

gavuni

Auchenipteridae

vratoperajni somovi

Aulopidae

barjaktarke

Aulorhynchidae

tubonoske

Aulostomidae

frulašice

Bagridae

bagridski somovi

Balistidae

kostorozi

Balitoridae

čikovi

Bangiaceae

bangia alge

Banjosidae

bendžarice

Barbourisiidae

baršunaste kitoribe

Bathyclupeidae

dubinske srdelke

Bathydraconidae

antarktičke zmajarice

Bathylagidae

dubinski zekani

Bathylutichthyidae

dubokoronke

Bathymasteridae

tragači

Batrachoididae

žabovke

Bedotiidae

madagaskarske dugine ribe

Belonidae

iglice

Belontiidae

guramiji

Bembridae

dubinske plosnatoglavke

Berycidae

alfonsinke

Blenniidae

slingurke

Bothidae

obliši

Bovichtidae

kravuljke

Brachaeluridae

morski psi sljepaši

Brachionichthyidae

ručice

Bramidae

grboglavke

Branchiostegidae

škrgutke

Bregmacerotidae

bakalarići

Bythitidae

tabinjčići

Caesionidae

vretenke

Callanthiidae

matuljići

Callichthyidae

somovi čistači

Callionymidae

morski mišići

Callorhinchidae

plugonoske

Cancridae

smeđe rakovice

Caproidae

kljunčice

Caracanthidae

zaobljene baršunarke

Carangidae

šnjurci, bitnice

Carapidae

strmorinci

Carcharhinidae

kučci

Cardiidae

srčanke

Caristiidae

grivašice

Cassidae

puževi šljemovi

Caulerpaceae

kaulerpe

Caulophrynidae

lepezaste udičarke

Centracanthidae

girovke

Centrarchidae

sunčanice

Centriscidae

šljukice

Centrogeniidae

pseudoškrpinke

Centrolophidae

oštrokrunice

Centrophrynidae

bodljikavi vragovi

Centropomidae

snuke

Cepolidae

mačinci

Ceratiidae

bradavičasti vragovi

Ceratodontidae

australske dvodihalice

Cetomimidae

mlohave kitoribe

Cetopsidae

mramorasti somovi

Chacidae

četvrtasti somovi

Chaenopsidae

raznobabice

Chaetodontidae

leptirke

Champsodontidae

krokodilozupke

Chanidae

mljekarice

Channichthyidae

krokodilke

Channidae

zmijoglavke

Chaunacidae

morske krastače

Cheilodactylidae

morvonzi

Chiasmodontidae

križozupke

Chimaeridae

himere

Chirocentridae

vučje haringe

Chironemidae

kelpovke

Chiroteuthidae

dugokraki lignjuni

Chlamydoselachidae

naborani morski psi

Chlopsidae

crvojeguljke

Chlorophthalmidae

zelenočice

Cichlidae

ciklidi

Cirrhitidae

sokolarke

Citharidae

patarače

Clariidae

zrakodišni somovi

Clinidae

glavoperčići

Clupeidae

srdelke

Cobitidae

vijuni

Colocongridae

kratkorepi ugori

Comephoridae

bajkalske uljarice

Congiopodidae

galoperi

Congridae

ugori

Coralliidae

koralji

Coralliophilidae

koraljni puževi

Coregonidae

ozimice

Coryphaenidae

lampuge

Costellariidae

rebraste mitre

Cottidae

peševi

Cottocomephoridae

grivoglavke

Cranoglanididae

oklopljeni somovi

Creediidae

pješčari

Cryptacanthodidae

krivouste

Cyclopteridae

kvrgavi priljepnjaci

Cynoglossidae

jezičci

Dactylopteridae

kokoti letači

Dactyloscopidae

pješčani zvjezdogledi

Dasyatidae

žutuge

Dentatherinidae

srebrene kljovače

Denticipitidae

sitnozube haringe

Derichthyidae

dugovratke

Diceratiidae

dvorogi vragovi

Dichistiidae

galjovke

Dinolestidae

dugoperajne štukovke

Dinopercidae

pećinarke

Diodontidae

dvozupke

Diplomystidae

baršunasti somovi

Diretmidae

trnoperajne

Donacidae

trstikovke

Doradidae

trnoviti somići

Draconettidae

nagnuti zmajići

Dreissenidae

slatkovodne školjke

Drepaneidae

srpašice

Dromiidae

spužvasti rakovi

Echeneidae

priljepuše

Echinorhinidae

psi zvjezdaši

Elassomatidae

pigmejske sunčanice

Electrophoridae

električne jegulje

Eledonidae

muzgavci

Eleotridae

spavalice

Emmelichthyidae

lutalice

Engraulidae

inćuni

Enoplosidae

staričice

Enoploteuthidae

enope lignjuni

Ephippidae

lopatarke

Epigonidae

veleokani

Ereuniidae

dubinski skulpini

Esocidae

štuke

Euclichthyidae

eukle

Euphausiidae

kril

Evermannellidae

kopljozupke

Exocoetidae

poletuše

Fasciolariidae

vretenasti puževi

Fistulariidae

trumpetače

Gadidae

tovarke

Galatheidae

štrigljači

Galaxiidae

galaksijke

Gasteropelecidae

sjekirice

Gasterosteidae

koljuške

Gecarcinidae

kopneni rakovi

Gempylidae

zmijoskuše

Gerreidae

moharke

Geryonidae

crvene pridnene rakovice

Gibberichthyidae

grbavke

Gigantactinidae

bičonosi ribići

Giganturidae

teleskopke

Ginglymostomatidae

šarkarice

Glaucosomatidae

biserašice

Gnathanacanthidae

crvene baršunače

Gobiesocidae

mljekavice

Gobiidae

glavoči

Gonatidae

gonate lignjuni

Gonorynchidae

oštronoske

Gonostomatidae

plodouske

Grammatidae

pisančice

Grammicolepididae

pravoljupke

Gymnotidae

gololeđe nožoribe

Gymnuridae

leptirice

Haemulidae

groktavke

Haliotidae

petrova uha

Halosauridae

halosaurke

Harpagiferidae

bodljaste otimačice

Harpidae

harfovci

Helostomatidae

punousni guramiji

Hemigaleidae

morske lasice

Hemiramphidae

polukljune iglice

Hemiscylliidae

bambuši

Hemitripteridae

morski gavranovi

Heterenchelyidae

muljevke

Heterodontidae

morski psi rogonje

Heteropneustidae

zrakovrećni somovi

Hexagrammidae

šestoznačke

Hexanchidae

volonje

Hexatrygonidae

šesteroškrge raže

Himantolophidae

loptarice

Hiodontidae

mjesečarice

Hispidoberycidae

trnoljuske

Holocentridae

ribe vjeverice

Holothuriidae

morski krastavci, trpovi

Hoplichthyidae

plosnatoglavke

Howellidae

hovelke

Hypopomidae

tuponose nožoribe

Hypoptychidae

pjeskulje

Icosteidae

krpašice

Ictaluridae

somići

Inermiidae

krnjozupke

Ipnopidae

paučnjaci

Isognomonidae

biserne kamenice, biserne oštrige

Istiophoridae

iglani

Kneriidae

školjkouške

Kraemeriidae

pješčani strijelci

Kuhliidae

zastavičarke

Kurtidae

skrbnice

Kyphosidae

grbavke

Labridae

usnjače

Labrisomidae

usničarke

Lactariidae

pseudotrkači

Lamnidae

psine

Lampridae

mjesečarke

Lateolabracidae

azijski grgeči

Latridae

trubačice

Leiognathidae

klizočeljuske

Lepidogalaxiidae

daždevnjakinje

Leptobramidae

plažarke

Leptochariidae

dražesni mekaši

Leptochilichthyidae

tankousnjače

Leptoscopidae

južne pjeskarice

Lethrinidae

veproglavke

Linophrynidae

mrežaste krastače

Liparidae

pužarice

Lithodidae

kraljevske rakovice

Lobotidae

trorepke

Loliginidae

lignje

Lophichthyidae

grbaste grdobine

Lophiidae

grdobine

Lophotidae

jedroglavke

Loricariidae

oklopljeni somići

Luciocephalidae

šiloglavi guramiji

Lutjanidae

snaperi

Macroramphosidae

šljuke

Macrouridae

rilaši

Macrurocyttidae

patuljasti kovači

Mactridae

koritnice

Majidae

rakovice

Malapteruridae

električni somovi

Malleidae

kamenice čekićarke, oštrige čekićarke

Megachasmidae

golemousne psine

Megalopidae

tarponi

Melamphaidae

grebenoglavke

Melanocetidae

crni morski vragovi

Melanonidae

crnke

Melanotaeniidae

plavooke

Melongenidae

krunasti puževi

Menidae

mjesečarke

Merlucciidae

oslići

Microdesmidae

crvuljke

Microstomatidae

mikrousnjače

Mirapinnidae

kosmatice

Mitridae

mitride

Mitsukurinidae

zloduhe psine

Mobulinae

uhani

Mochokidae

pištavi somići

Molidae

bucnji

Monacanthidae

jednoroške

Monocentridae

šišarke

Moridae

tabinjke

Moringuidae

špagetarke

Mormyridae

slonarice

Moronidae

lubini

Mugilidae

cipli

Mullidae

trlje

Muraenesocidae

ugoromurinke

Muraenidae

murinke

Muraenolepididae

jeguljasti bakalari

Muricidae

volci

Myctophidae

svjetlucavke

Myidae

pješčanice

Myliobatidae

golubovke

Myrocongridae

atlantske crvenougorke

Mytilidae

dagnje

Nandidae

azijske listarke

Narcinidae

tupke

Naticidae

mjesečevi puževi

Nematistiidae

pijetlovke

Nemichthyidae

končarice

Nemipteridae

nitorepke

Neoceratiidae

zupčasti morski vragovi

Neoscopelidae

crnobratke

Nephtheidae

meki koralji

Nettastomatidae

patkokljunice

Nomeidae

strujašice

Normanichthyidae

gologlave škrpine

Notacanthidae

šiljorepani

Notocheiridae

lebdeće srdele

Notograptidae

babuljarice

Notopteridae

leđoperke

Notosudidae

pažljivke

Nototheniidae

nototenije

Octopodidae

hobotnice

Octopoteuthidae

hobotničasti lignjuni

Odacidae

keljarice

Odontaspididae

psine zmijozube

Odontobutidae

slatkovodne spavalice

Ogcocephalidae

morski šišmiši

Olyridae

dugorepi somovi

Ommastrephidae

lignjuni

Omosudidae

mlatozupke

Oneirodidae

snovitke

Ophichthidae

zmijke

Ophidiidae

hujke

Opisthoproctidae

bačvooke

Opistognathidae

raljarice

Oplegnathidae

kljunašice

Orectolobidae

tepihari

Oreosomatidae

planinarice

Osmeridae

stinkuše

Osphronemidae

guramiji

Osteoglossidae

arovane

Ostracoberycidae

alfonsini

Ostreidae

kamenice, oštrige

Oxynotidae

psi prasci

Palaemonidae

male kozice

Palinuridae

jastozi

Pandalidae

hladnovodne kozice

Pangasiidae

pangasiusi

Pantodontidae

slatkovodne leptirke

Parakysidae

parakis somovi

Paralichthyidae

velikozubi iverci

Parascylliidae

koletari

Parastacidae

slatkovodni raci

Parazenidae

parazenke

Pataecidae

australske pramčare

Patellidae

priljepci

Pectinidae

češljače

Pegasidae

pegaside

Pempheridae

metlićice

Penaeidae

kozice

Pentacerotidae

tvrdoglavke

Percichthyidae

umjereni grgeči

Percidae

grgeči

Percophidae

pačokljunke

Percopsidae

pastrvosmuđevke

Peristediidae

oklopljeni kokoti

Phallostethidae

uspravnjače

Pholidae

topnici

Pholidichthyidae

robijašice

Phosichthyidae

svjetlićice

Pimelodidae

dugobrki somovi

Pinguipedidae

debelostope

Pinnidae

lepezaste školjke

Placunidae

prozorske ostrige

Platycephalidae

plosnatoglavke

Platytroctidae

ramenocijevašice

Plecoglossidae

pletojezičnjače

Plesiobatidae

zrakaste raže

Plesiopidae

obloglavke

Pleuronectidae

iverci

Plotosidae

jeguljastorepi somići

Polymixiidae

bradače

Polynemidae

nitašice

Polyodontidae

veslokljunke

Polyprionidae

kirnje glavulje

Pomacanthidae

anđelci

Pomacentridae

češljoustke

Pomatomidae

strijelke

Potamotrygonidae

slatkovodne žutuge

Pristigasteridae

dugoperajne haringe

Pristiophoridae

pilani

Proscylliidae

morske mačke dobrohotke

Pseudocarchariidae

krokodilske psine

Pseudochromidae

bojarice

Pseudomugilidae

pseudociplići

Pseudopimelodidae

pseudodugobrki somovi

Pseudotriakidae

pseudomekaši

Pseudotrichonotidae

gušterke pjeskarice

Psychrolutidae

krastače

Psychroteuthidae

ledeni lignjuni

Pteriidae

perolike kamenice, perolike oštrige

Ptilichthyidae

pera

Rachycentridae

kobije

Radiicephalidae

tankorepke

Rajidae

raže

Ranellidae

tritoni

Regalecidae

pojasi

Retropinnidae

novozelandske ozimice

Rhamphichthyidae

pješčane nožoribe

Rhincodontidae

kitopsine

Rhinobatidae

ražopsi

Rhinochimaeridae

dugonose himere

Rhyacichthyidae

žurilice

Rondeletiidae

crvenouste kitoribe

Salangidae

staklenjače

Salmonidae

pastrvke

Samaridae

čupavi iverci

Scaridae

papigače

Schilbeidae

šilbidni somovi

Schindleriidae

šindlerovke

Sciaenidae

sjenke

Scomberesocidae

štukoskuše

Scombridae

skušovke

Scombrolabracidae

skušousnjače, dugoperajni eskolari

Scombropidae

gnomarice

Scopelarchidae

biseročice

Scophthalmidae

oblići

Scorpaenidae

škrpine

Scyliorhinidae

morske mačke

Scyllaridae

zezavci

Scytalinidae

štapići

Sepiadariidae

sipice

Sepiidae

sipe

Sepiolidae

bobići

Serranidae

vučice

Serrivomeridae

pilozupke

Siganidae

mramornice

Sillaginidae

pjeskobušilice

Siluridae

somovi

Sisoridae

sisoridni somovi

Soleidae

listovi

Solenidae

škljenci

Solenoceridae

kozice

Solenostomidae

cjevouske

Sparidae

ljuskavke

Sphyraenidae

barakude

Sphyrnidae

mlatovi

Spongiidae

spužve

Squalidae

kostelji

Squatinidae

sklatovi

Stauroteuthidae

dubokomorske hobotnice

Stegostomatidae

zebrasti morski psi

Stephanoberycidae

krunoglavke

Sternoptychidae

svjetlice

Sternopygidae

staklaste nožoribe

Stichaeidae

bodljikavci

Stomiidae

zmijozupke

Stromateidae

morske plotice

Stylephoridae

cjevooke

Sundasalangidae

sundalandske ribe rezanci

Synanceiidae

kamenjarke

Synaphobranchidae

niskoškržne jegulje

Syngnathidae

šilaši

Synodontidae

gušterke

Tellinidae

teline

Teredinidae

brodski crvi

Tetrabrachiidae

četveronoge žaboribe

Tetragonuridae

kvadratorepke

Tetraodontidae

četverozupke

Tetrarogidae

četveroborke

Thymallidae

lipljeni

Tonnidae

puževi bačvaši

Torpedinidae

drhtulje

Toxotidae

strelašice

Trachichthyidae

sluzoglavke

Trachinidae

paukovke

Trachipteridae

mačevke

Triacanthidae

trobodljašice

Triacanthodidae

bodljorozi

Triakidae

mekaši

Trichiuridae

zmijičnjaci

Trichodontidae

dlakozupke

Trichomycteridae

parazitski somići

Trichonotidae

pjeskoronci

Tridacnidae

divovske školjke

Triglidae

štitoglavke

Triodontidae

trozupke

Tripterygiidae

pjetlići

Turbinidae

turbani

Ulvaceae

moske salate

Umbridae

blatnjače

Uranoscopidae

bežmeci

Urolophidae

okrugle žutuge

Veneridae

ladinke

Xenisthmidae

ovratnice

Zanclidae

maorske idolke

Zaniolepididae

češljastoljuske

Zaproridae

pramčarke

Zeidae

kovači

Zoarcidae

mekousnice

 

 

 

Prijelazne i završne odredbe

Članak 7.

Proizvodi ribarstva i akvakulture koji su stavljeni na tržište kao i sama pakiranja (ambalaža) koja je već označena prije datuma stupanja na snagu ovog Pravilnika i ne udovoljava nazivima propisanim ovim Pravilnikom, mogu se nalaziti na tržištu do isteka zaliha.

Pakiranja (ambalaža) koja ne udovoljava odredbama ovog Pravilnika može se koristiti 6 mjeseci nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika i može se nalaziti na tržištu do isteka zaliha.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Popis hrvatskih trgovačkih i znanstvenih naziva pojedinih vrsta proizvoda ribarstva (»Narodne novine«, broj 147/2014, 137/2015 i 35/2017).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-01/34

Urbroj: 525-12/846-22-20

Zagreb, 28. prosinca 2022.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić