Baza je ažurirana 02.06.2023. 

zaključno sa NN 58/23

NN 5/2023 (13.1.2023.), Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave za 2023. godinu

Vlada Republike Hrvatske

79

Na temelju članka 289. stavka 12. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 18/22., 46/22. i 119/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. siječnja 2023. donijela

ODLUKU

O KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA FINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA TE IZNOSU SREDSTAVA ZA POJEDINU JEDINICU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2023. GODINU

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i mjerila za financiranje troškova stanovanja te iznos sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave za 2023. godinu.

II.

Kriterij za financiranje troškova stanovanja jedinicama lokalne samouprave koje su prema indeksu razvijenosti razvrstane u I. i II. skupinu, sukladno propisu kojim se uređuje ocjenjivanje stupnja razvijenosti jedinica lokalne samouprave, je broj korisnika zajamčene minimalne naknade u 2021. te u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. i iznos isplaćenih sredstava za svaku pojedinu jedinicu lokalne samouprave.

III.

Mjerilo za financiranje troškova stanovanja jedinicama lokalne samouprave iz točke II. ove Odluke je 30 % iznosa zajamčene minimalne naknade u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. za svaku pojedinu jedinicu lokalne samouprave.

IV.

Kriterij za financiranje troškova stanovanja koji se odnose na troškove ogrjeva korisnika koji se griju na drva je broj korisnika zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2022.

V.

Mjerilo za financiranje troškova stanovanja koji se odnose na troškove ogrjeva korisnika koji se griju na drva je iznos od 155,29 eura po korisniku za troškove ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva.

VI.

Na temelju kriterija i mjerila iz točaka II., III., IV. i V. ove Odluke, jedinicama lokalne samouprave osiguravaju se troškovi stanovanja do iznosa iz Priloga 1. koji je sastavni dio ove Odluke.

VII.

Sredstva iz točke VI. ove Odluke isplaćivat će se jedinicama lokalne samouprave mjesečno na temelju zahtjeva u elektroničkom obliku koji se nalazi u Prilogu 2. i sastavni je dio ove Odluke.

Zahtjev za mjesečnu doznaku sredstava dostavlja se Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike najkasnije do 15. dana u mjesecu za idući mjesec.

VIII.

Sredstva iz točke VI. ove Odluke jedinica lokalne samouprave može koristiti isključivo za podmirenje troškova stanovanja korisnika zajamčene minimalne naknade.

IX.

Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu, na poziciji Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Aktivnosti A877007 – Troškovi stanovanja.

X.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/388 Urbroj: 50301-04/25-23-4 Zagreb, 13. siječnja 2023.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG 1.

IZNOS TROŠKOVA STANOVANJA ZA POJEDINU JEDINICU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2023. GODINU

 

RBR.

Županija

RBR.

O/G

Naziv jedinice

Iznos sredstava za ogrjev korisnicima koji se griju na drva u 2023. godini u eurima

Ostali troškovi stanovanja u 2023. godini u eurima

Troškovi stanovanja ukupno u 2023. godini u eurima

1

2

3

4

5

6

7

8=6+7

1.

ZAGREBAČKA

1.

Grad

Dugo Selo

7.454,00

0,00

7.454,00

 

 

2.

Grad

Ivanić-Grad

16.926,00

0,00

16.926,00

 

 

3.

Grad

Jastrebarsko

10.870,00

0,00

10.870,00

 

 

4.

Grad

Samobor

12.733,00

0,00

12.733,00

 

 

5.

Grad

Sveta Nedelja

4.037,00

0,00

4.037,00

 

 

6.

Grad

Sveti Ivan Zelina

10.559,00

0,00

10.559,00

 

 

7.

Grad

Velika Gorica

24.690,00

0,00

24.690,00

 

 

8.

Grad

Vrbovec

8.851,00

0,00

8.851,00

 

 

9.

Grad

Zaprešić

9.938,00

0,00

9.938,00

 

 

10.

Općina

Bedenica

621,00

0,00

621,00

 

 

11.

Općina

Bistra

3.727,00

0,00

3.727,00

 

 

12.

Općina

Brckovljani

5.280,00

0,00

5.280,00

 

 

13.

Općina

Brdovec

6.677,00

0,00

6.677,00

 

 

14.

Općina

Dubrava

5.124,00

0,00

5.124,00

 

 

15.

Općina

Dubravica

2.019,00

0,00

2.019,00

 

 

16.

Općina

Farkaševac

2.640,00

4.502,00

7.142,00

 

 

17.

Općina

Gradec

3.261,00

0,00

3.261,00

 

 

18.

Općina

Jakovlje

3.106,00

0,00

3.106,00

 

 

19.

Općina

Klinča Sela

3.261,00

0,00

3.261,00

 

 

20.

Općina

Kloštar Ivanić

5.901,00

0,00

5.901,00

 

 

21.

Općina

Krašić

3.882,00

0,00

3.882,00

 

 

22.

Općina

Kravarsko

3.416,00

0,00

3.416,00

 

 

23.

Općina

Križ

7.454,00

0,00

7.454,00

 

 

24.

Općina

Luka

466,00

0,00

466,00

 

 

25.

Općina

Marija Gorica

1.863,00

0,00

1.863,00

 

 

26.

Općina

Orle

3.416,00

0,00

3.416,00

 

 

27.

Općina

Pisarovina

4.969,00

0,00

4.969,00

 

 

28.

Općina

Pokupsko

3.261,00

0,00

3.261,00

 

 

29.

Općina

Preseka

1.863,00

5.367,00

7.230,00

 

 

30.

Općina

Pušća

1.398,00

0,00

1.398,00

 

 

31.

Općina

Rakovec

1.863,00

0,00

1.863,00

 

 

32.

Općina

Rugvica

7.454,00

0,00

7.454,00

 

 

33.

Općina

Stupnik

1.242,00

0,00

1.242,00

 

 

34.

Općina

Žumberak

2.640,00

8.948,00

11.588,00

2.

KRAPINSKO-ZAGORSKA

35.

Grad

Donja Stubica

2.950,00

0,00

2.950,00

 

 

36.

Grad

Klanjec

2.485,00

0,00

2.485,00

 

 

37.

Grad

Krapina

10.559,00

0,00

10.559,00

 

 

38.

Grad

Oroslavlje

3.727,00

0,00

3.727,00

 

 

39.

Grad

Pregrada

8.696,00

0,00

8.696,00

 

 

40.

Grad

Zabok

1.553,00

0,00

1.553,00

 

 

41.

Grad

Zlatar

5.901,00

0,00

5.901,00

 

 

42.

Općina

Bedekovčina

3.727,00

0,00

3.727,00

 

 

43.

Općina

Budinščina

3.261,00

0,00

3.261,00

 

 

44.

Općina

Desinić

3.572,00

11.037,00

14.609,00

 

 

45.

Općina

Đurmanec

4.814,00

0,00

4.814,00

 

 

46.

Općina

Gornja Stubica

6.056,00

0,00

6.056,00

 

 

47.

Općina

Hrašćina

1.863,00

0,00

1.863,00

 

 

48.

Općina

Hum na Sutli

4.037,00

0,00

4.037,00

 

 

49.

Općina

Jesenje

2.795,00

0,00

2.795,00

 

 

50.

Općina

Konjščina

3.416,00

0,00

3.416,00

 

 

51.

Općina

Kraljevec na Sutli

1.242,00

0,00

1.242,00

 

 

52.

Općina

Krapinske Toplice

3.106,00

0,00

3.106,00

 

 

53.

Općina

Kumrovec

1.398,00

0,00

1.398,00

 

 

54.

Općina

Lobor

1.553,00

0,00

1.553,00

 

 

55.

Općina

Mače

2.640,00

0,00

2.640,00

 

 

56.

Općina

Marija Bistrica

4.969,00

0,00

4.969,00

 

 

57.

Općina

Mihovljan

2.640,00

0,00

2.640,00

 

 

58.

Općina

Novi Golubovec

621,00

0,00

621,00

 

 

59.

Općina

Petrovsko

3.106,00

0,00

3.106,00

 

 

60.

Općina

Radoboj

2.950,00

0,00

2.950,00

 

 

61.

Općina

Stubičke Toplice

1.708,00

0,00

1.708,00

 

 

62.

Općina

Sveti Križ Začretje

2.485,00

0,00

2.485,00

 

 

63.

Općina

Tuhelj

1.863,00

0,00

1.863,00

 

 

64.

Općina

Veliko Trgovišće

1.553,00

0,00

1.553,00

 

 

65.

Općina

Zagorska Sela

932,00

0,00

932,00

 

 

66.

Općina

Zlatar Bistrica

1.553,00

0,00

1.553,00

3.

SISAČKO-MOSLAVAČKA

67.

Grad

Glina

20.498,00

84.455,00

104.953,00

 

 

68.

Grad

Kutina

35.095,00

0,00

35.095,00

 

 

69.

Grad

Hrvatska Kostajnica

2.795,00

9.339,00

12.134,00

 

 

70.

Grad

Petrinja

67.083,00

0,00

67.083,00

 

 

71.

Grad

Sisak

70.966,00

0,00

70.966,00

 

 

72.

Grad

Novska

24.225,00

0,00

24.225,00

 

 

73.

Grad

Popovača

24.225,00

0,00

24.225,00

 

 

74.

Općina

Gvozd

26.709,00

86.569,00

113.278,00

 

 

75.

Općina

Lekenik

6.988,00

0,00

6.988,00

 

 

76.

Općina

Dvor

13.820,00

48.539,00

62.359,00

 

 

77.

Općina

Sunja

22.051,00

82.787,00

104.838,00

 

 

78.

Općina

Lipovljani

3.416,00

0,00

3.416,00

 

 

79.

Općina

Hrvatska Dubica

7.454,00

26.360,00

33.814,00

 

 

80.

Općina

Donji Kukuruzari

8.851,00

27.415,00

36.266,00

 

 

81.

Općina

Majur

3.416,00

11.154,00

14.570,00

 

 

82.

Općina

Martinska Ves

6.056,00

21.458,00

27.514,00

 

 

83.

Općina

Velika Ludina

3.572,00

0,00

3.572,00

 

 

84.

Općina

Jasenovac

3.572,00

14.162,00

17.734,00

 

 

85.

Općina

Topusko

7.920,00

26.613,00

34.533,00

4.

KARLOVAČKA

86.

Grad

Karlovac

76.866,00

0,00

76.866,00

 

 

87.

Grad

Duga Resa

9.317,00

0,00

9.317,00

 

 

88.

Grad

Ogulin

10.559,00

0,00

10.559,00

 

 

89.

Grad

Ozalj

4.037,00

0,00

4.037,00

 

 

90.

Grad

Slunj

10.404,00

34.447,00

44.851,00

 

 

91.

Općina

Barilović

6.211,00

0,00

6.211,00

 

 

92.

Općina

Bosiljevo

1.553,00

0,00

1.553,00

 

 

93.

Općina

Cetingrad

4.969,00

17.466,00

22.435,00

 

 

94.

Općina

Draganić

6.833,00

0,00

6.833,00

 

 

95.

Općina

Generalski Stol

3.882,00

12.983,00

16.865,00

 

 

96.

Općina

Kamanje

776,00

0,00

776,00

 

 

97.

Općina

Josipdol

5.435,00

0,00

5.435,00

 

 

98.

Općina

Krnjak

15.373,00

49.573,00

64.946,00

 

 

99.

Općina

Netretić

4.037,00

0,00

4.037,00

 

 

100.

Općina

Plaški

11.181,00

39.420,00

50.601,00

 

 

101.

Općina

Rakovica

2.950,00

0,00

2.950,00

 

 

102.

Općina

Ribnik

621,00

1.453,00

2.074,00

 

 

103.

Općina

Saborsko

2.329,00

8.650,00

10.979,00

 

 

104.

Općina

Tounj

2.329,00

5.950,00

8.279,00

 

 

105.

Općina

Vojnić

14.131,00

54.445,00

68.576,00

 

 

106.

Općina

Žakanje

1.242,00

0,00

1.242,00

 

 

107.

Općina

Lasinja

2.950,00

0,00

2.950,00

5.

VARAŽDINSKA

108.

Grad

Ivanec

6.056,00

0,00

6.056,00

 

 

109.

Grad

Lepoglava

6.211,00

0,00

6.211,00

 

 

110.

Grad

Ludbreg

6.677,00

0,00

6.677,00

 

 

111.

Grad

Novi Marof

11.802,00

0,00

11.802,00

 

 

112.

Grad

Varaždinske Toplice

6.677,00

0,00

6.677,00

 

 

113.

Grad

Varaždin

18.634,00

0,00

18.634,00

 

 

114.

Općina

Bednja

6.367,00

0,00

6.367,00

 

 

115.

Općina

Beretinec

1.863,00

0,00

1.863,00

 

 

116.

Općina

Breznica

1.863,00

0,00

1.863,00

 

 

117.

Općina

Breznički Hum

1.708,00

0,00

1.708,00

 

 

118.

Općina

Cestica

10.094,00

0,00

10.094,00

 

 

119.

Općina

Donja Voća

3.727,00

10.798,00

14.525,00

 

 

120.

Općina

Martijanec

2.019,00

6.943,00

8.962,00

 

 

121.

Općina

Gornji Kneginec

4.814,00

0,00

4.814,00

 

 

122.

Općina

Jalžabet

3.727,00

0,00

3.727,00

 

 

123.

Općina

Klenovnik

776,00

0,00

776,00

 

 

124.

Općina

Ljubeščica

2.329,00

0,00

2.329,00

 

 

125.

Općina

Mali Bukovec

2.640,00

0,00

2.640,00

 

 

126.

Općina

Maruševec

2.640,00

0,00

2.640,00

 

 

127.

Općina

Petrijanec

17.703,00

0,00

17.703,00

 

 

128.

Općina

Sračinec

3.882,00

0,00

3.882,00

 

 

129.

Općina

Sveti Đurđ

4.193,00

0,00

4.193,00

 

 

130.

Općina

Sveti Ilija

3.261,00

0,00

3.261,00

 

 

131.

Općina

Trnovec Bartolovečki

2.485,00

0,00

2.485,00

 

 

132.

Općina

Veliki Bukovec

1.553,00

0,00

1.553,00

 

 

133.

Općina

Vidovec

2.640,00

0,00

2.640,00

 

 

134.

Općina

Vinica

2.950,00

0,00

2.950,00

 

 

135.

Općina

Visoko

1.708,00

0,00

1.708,00

6.

KORPIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

136.

Grad

Đurđevac

11.336,00

0,00

11.336,00

 

 

137.

Grad

Koprivnica

16.305,00

0,00

16.305,00

 

 

138.

Grad

Križevci

15.994,00

0,00

15.994,00

 

 

139.

Općina

Sokolovac

6.056,00

20.542,00

26.598,00

 

 

140.

Općina

Koprivnički Ivanec

1.087,00

0,00

1.087,00

 

 

141.

Općina

Đelekovec

1.553,00

0,00

1.553,00

 

 

142.

Općina

Legrad

2.950,00

11.591,00

14.541,00

 

 

143.

Općina

Peteranec

5.746,00

0,00

5.746,00

 

 

144.

Općina

Drnje

932,00

0,00

932,00

 

 

145.

Općina

Hlebine

2.329,00

0,00

2.329,00

 

 

146.

Općina

Koprivnički Bregi

3.261,00

0,00

3.261,00

 

 

147.

Općina

Novigrad Podravski

4.503,00

0,00

4.503,00

 

 

148.

Općina

Gola

2.019,00

6.696,00

8.715,00

 

 

149.

Općina

Rasinja

4.348,00

0,00

4.348,00

 

 

150.

Općina

Molve

1.708,00

0,00

1.708,00

 

 

151.

Općina

Novo Virje

1.553,00

4.251,00

5.804,00

 

 

152.

Općina

Virje

4.969,00

0,00

4.969,00

 

 

153.

Općina

Kloštar Podravski

5.590,00

22.342,00

27.932,00

 

 

154.

Općina

Sesvete Podravske

2.174,00

0,00

2.174,00

 

 

155.

Općina

Kalinovac

1.087,00

0,00

1.087,00

 

 

156.

Općina

Ferdinandovac

1.863,00

4.598,00

6.461,00

 

 

157.

Općina

Gornja Rijeka

2.640,00

11.072,00

13.712,00

 

 

158.

Općina

Kalnik

1.242,00

0,00

1.242,00

 

 

159.

Općina

Sveti Ivan Žabno

4.814,00

0,00

4.814,00

 

 

160.

Općina

Sveti Petar Orehovec

4.037,00

9.941,00

13.978,00

7.

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

161.

Grad

Bjelovar

37.734,00

0,00

37.734,00

 

 

162

Grad

Čazma

10.870,00

0,00

10.870,00

 

 

163.

Grad

Daruvar

8.075,00

0,00

8.075,00

 

 

164.

Grad

Garešnica

27.330,00

0,00

27.330,00

 

 

165.

Grad

Grubišno Polje

12.268,00

43.510,00

55.778,00

 

 

166.

Općina

Berek

4.969,00

15.773,00

20.742,00

 

 

167.

Općina

Dežanovac

4.503,00

15.313,00

19.816,00

 

 

168.

Općina

Đulovac

17.392,00

77.322,00

94.714,00

 

 

169.

Općina

Hercegovac

3.416,00

0,00

3.416,00

 

 

170.

Općina

Ivanska

6.522,00

26.912,00

33.434,00

 

 

171.

Općina

Kapela

6.522,00

2.327,00

8.849,00

 

 

172.

Općina

Končanica

2.795,00

9.072,00

11.867,00

 

 

173.

Općina

Nova Rača

4.503,00

1.634,00

6.137,00

 

 

174.

Općina

Rovišće

6.522,00

2.453,00

8.975,00

 

 

175.

Općina

Severin

1.708,00

647,00

2.355,00

 

 

176.

Općina

Sirač

5.124,00

15.036,00

20.160,00

 

 

177.

Općina

Šandrovac

5.435,00

2.180,00

7.615,00

 

 

178.

Općina

Štefanje

6.367,00

29.590,00

35.957,00

 

 

179.

Općina

Velika Pisanica

2.795,00

1.944,00

4.739,00

 

 

180.

Općina

Velika Trnovitica

3.261,00

11.150,00

14.411,00

 

 

181.

Općina

Veliki Grđevac

6.677,00

25.666,00

32.343,00

 

 

182.

Općina

Veliko Trojstvo

6.677,00

2.054,00

8.731,00

 

 

183.

Općina

Zrinski Topolovac

2.640,00

1.270,00

3.910,00

8.

PRIMORSKO-GORANSKA

184.

Grad

Bakar

3.882,00

0,00

3.882,00

 

 

185.

Grad

Cres

0,00

0,00

0,00

 

 

186.

Grad

Crikvenica

3.882,00

0,00

3.882,00

 

 

187.

Grad

Čabar

4.348,00

0,00

4.348,00

 

 

188.

Grad

Delnice

7.298,00

0,00

7.298,00

 

 

189.

Grad

Kastav

2.640,00

0,00

2.640,00

 

 

190.

Grad

Kraljevica

932,00

0,00

932,00

 

 

191.

Grad

Krk

1.242,00

0,00

1.242,00

 

 

192.

Grad

Mali Lošinj

1.708,00

0,00

1.708,00

 

 

193.

Grad

Novi Vinodolski

2.329,00

0,00

2.329,00

 

 

194.

Grad

Opatija

7.764,00

0,00

7.764,00

 

 

195.

Grad

Rab

2.019,00

0,00

2.019,00

 

 

196.

Grad

Rijeka

83.854,00

0,00

83.854,00

 

 

197.

Grad

Vrbovsko

5.746,00

0,00

5.746,00

 

 

198.

Općina

Čavle

2.174,00

0,00

2.174,00

 

 

199.

Općina

Brod Moravice

4.037,00

0,00

4.037,00

 

 

200.

Općina

Malinska-Dubašnica

1.242,00

0,00

1.242,00

 

 

201.

Općina

Lovran

2.019,00

0,00

2.019,00

 

 

202.

Općina

Mrkopalj

776,00

0,00

776,00

 

 

203.

Općina

Lokve

932,00

0,00

932,00

 

 

204.

Općina

Omišalj

2.640,00

0,00

2.640,00

 

 

205.

Općina

Punat

776,00

0,00

776,00

 

 

206.

Općina

Skrad

1.087,00

0,00

1.087,00

 

 

207.

Općina

Klana

466,00

0,00

466,00

 

 

208.

Općina

Dobrinj

466,00

0,00

466,00

 

 

209.

Općina

Fužine

1.708,00

0,00

1.708,00

 

 

210.

Općina

Ravna Gora

1.398,00

0,00

1.398,00

 

 

211.

Općina

Matulji

5.590,00

0,00

5.590,00

 

 

212.

Općina

Vinodolski

1.553,00

0,00

1.553,00

 

 

213.

Općina

Jelenje

1.087,00

0,00

1.087,00

 

 

214.

Općina

Kostrena

1.553,00

0,00

1.553,00

 

 

215.

Općina

Moščenićka Draga

621,00

0,00

621,00

 

 

216.

Općina

Baška

932,00

0,00

932,00

 

 

217.

Općina

Lopar

0,00

0,00

0,00

 

 

218.

Općina

Vrbnik

0,00

0,00

0,00

 

 

219.

Općina

Viškovo

2.329,00

0,00

2.329,00

9.

LIČKO-SENJSKA

220.

Grad

Gospić

9.162,00

0,00

9.162,00

 

 

221.

Grad

Novalja

621,00

0,00

621,00

 

 

222.

Grad

Otočac

14.131,00

0,00

14.131,00

 

 

223.

Grad

Senj

4.348,00

0,00

4.348,00

 

 

224.

Općina

Donji Lapac

12.423,00

43.850,00

56.273,00

 

 

225.

Općina

Plitvička Jezera

5.746,00

0,00

5.746,00

 

 

226.

Općina

Brinje

3.882,00

17.856,00

21.738,00

 

 

227.

Općina

Perušić

4.037,00

17.495,00

21.532,00

 

 

228.

Općina

Vrhovine

2.485,00

9.669,00

12.154,00

 

 

229.

Općina

Udbina

6.056,00

19.251,00

25.307,00

 

 

230.

Općina

Lovinac

2.950,00

0,00

2.950,00

 

 

231.

Općina

Karlobag

621,00

0,00

621,00

10.

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

232.

Grad

Orahovica

5.590,00

0,00

5.590,00

 

 

233.

Grad

Slatina

30.436,00

0,00

30.436,00

 

 

234.

Grad

Virovitica

19.877,00

0,00

19.877,00

 

 

235.

Općina

Lukač

6.056,00

20.813,00

26.869,00

 

 

236.

Općina

Špišić Bukovica

5.901,00

22.931,00

28.832,00

 

 

237.

Općina

Suhopolje

16.305,00

63.486,00

79.791,00

 

 

238.

Općina

Crnac

3.882,00

14.072,00

17.954,00

 

 

239.

Općina

Čačinci

7.298,00

25.147,00

32.445,00

 

 

240.

Općina

Čađavica

8.696,00

30.453,00

39.149,00

 

 

241.

Općina

Mikleuš

5.435,00

19.435,00

24.870,00

 

 

242.

Općina

Nova Bukovica

4.814,00

15.795,00

20.609,00

 

 

243.

Općina

Sopje

11.646,00

40.077,00

51.723,00

 

 

244.

Općina

Voćin

13.199,00

59.226,00

72.425,00

 

 

245.

Općina

Zdenci

4.348,00

17.281,00

21.629,00

 

 

246.

Općina

Gradina

14.286,00

52.762,00

67.048,00

 

 

247.

Općina

Pitomača

14.752,00

0,00

14.752,00

11.

POŽEŠKO-SLAVONSKA

248.

Grad

Kutjevo

8.851,00

0,00

8.851,00

 

 

249.

Grad

Lipik

14.442,00

0,00

14.442,00

 

 

250.

Grad

Pakrac

22.051,00

0,00

22.051,00

 

 

251.

Grad

Pleternica

10.249,00

0,00

10.249,00

 

 

252.

Grad

Požega

17.237,00

0,00

17.237,00

 

 

253.

Općina

Čaglin

5.901,00

23.228,00

29.129,00

 

 

254.

Općina

Kaptol

4.193,00

14.707,00

18.900,00

 

 

255.

Općina

Velika

6.056,00

0,00

6.056,00

 

 

256.

Općina

Jakšić

2.329,00

0,00

2.329,00

 

 

257.

Općina

Brestovac

5.280,00

18.033,00

23.313,00

12.

BRODSKO-POSAVSKA

258.

Grad

Nova Gradiška

25.467,00

0,00

25.467,00

 

 

259.

Grad

Slavonski Brod

78.109,00

0,00

78.109,00

 

 

260.

Općina

Bebrina

4.348,00

14.961,00

19.309,00

 

 

261.

Općina

Brodski Stupnik

3.416,00

0,00

3.416,00

 

 

262.

Općina

Bukovje

3.106,00

0,00

3.106,00

 

 

263.

Općina

Cernik

5.280,00

17.199,00

22.479,00

 

 

264.

Općina

Davor

1.553,00

5.998,00

7.551,00

 

 

265.

Općina

Donji Andrijevci

5.124,00

0,00

5.124,00

 

 

266.

Općina

Dragalić

3.727,00

15.485,00

19.212,00

 

 

267.

Općina

Garčin

3.572,00

0,00

3.572,00

 

 

268.

Općina

Gornja Vrba

1.398,00

0,00

1.398,00

 

 

269.

Općina

Gornji Bogićevci

10.094,00

36.656,00

46.750,00

 

 

270.

Općina

Gundinci

2.019,00

9.250,00

11.269,00

 

 

271.

Općina

Klakar

1.398,00

0,00

1.398,00

 

 

272.

Općina

Nova Kapela

5.901,00

24.432,00

30.333,00

 

 

273.

Općina

Okučani

24.535,00

97.275,00

121.810,00

 

 

274.

Općina

Oprisavci

1.087,00

0,00

1.087,00

 

 

275.

Općina

Oriovac

6.988,00

0,00

6.988,00

 

 

276.

Općina

Podcrkavlje

2.485,00

0,00

2.485,00

 

 

277.

Općina

Rešetari

4.037,00

16.210,00

20.247,00

 

 

278.

Općina

Sibinj

5.901,00

0,00

5.901,00

 

 

279.

Općina

Sikirevci

1.553,00

5.727,00

7.280,00

 

 

280.

Općina

Slavonski Šamac

2.950,00

10.760,00

13.710,00

 

 

281.

Općina

Staro Petrovo Selo

10.715,00

40.377,00

51.092,00

 

 

282.

Općina

Stara Gradiška

4.814,00

14.065,00

18.879,00

 

 

283.

Općina

Velika Kopanica

2.640,00

6.935,00

9.575,00

 

 

284.

Općina

Vrbje

5.124,00

19.470,00

24.594,00

 

 

285.

Općina

Vrpolje

3.727,00

0,00

3.727,00

13.

ZADARSKA

286.

Grad

Benkovac

18.945,00

0,00

18.945,00

 

 

287.

Grad

Biograd na Moru

3.882,00

0,00

3.882,00

 

 

288.

Grad

Nin

1.398,00

0,00

1.398,00

 

 

289.

Grad

Obrovac

17.237,00

0,00

17.237,00

 

 

290.

Grad

Pag

776,00

0,00

776,00

 

 

291.

Grad

Zadar

43.325,00

0,00

43.325,00

 

 

292.

Općina

Bibinje

2.485,00

0,00

2.485,00

 

 

293.

Općina

Galovac

1.242,00

0,00

1.242,00

 

 

294.

Općina

Jasenice

1.398,00

0,00

1.398,00

 

 

295.

Općina

Gračac

14.752,00

54.103,00

68.855,00

 

 

296.

Općina

Kali

776,00

0,00

776,00

 

 

297.

Općina

Kolan

466,00

0,00

466,00

 

 

298.

Općina

Kukljica

466,00

0,00

466,00

 

 

299.

Općina

Novigrad

1.087,00

0,00

1.087,00

 

 

300.

Općina

Poličnik

3.106,00

0,00

3.106,00

 

 

301.

Općina

Posedarje

1.863,00

0,00

1.863,00

 

 

302.

Općina

Privlaka

621,00

0,00

621,00

 

 

303.

Općina

Preko

1.087,00

0,00

1.087,00

 

 

304.

Općina

Ražanac

3.106,00

0,00

3.106,00

 

 

305.

Općina

Starigrad

621,00

0,00

621,00

 

 

306.

Općina

Škabrnja

932,00

0,00

932,00

 

 

307.

Općina

Vir

1.242,00

0,00

1.242,00

 

 

308.

Općina

Vrsi

932,00

0,00

932,00

 

 

309.

Općina

Zemunik Donji

1.242,00

0,00

1.242,00

 

 

310.

Općina

Sukošan

1.863,00

0,00

1.863,00

 

 

311.

Općina

Lišane Ostrovičke

1.863,00

4.582,00

6.445,00

 

 

312.

Općina

Polača

466,00

0,00

466,00

 

 

313.

Općina

Stankovci

2.019,00

0,00

2.019,00

 

 

314.

Općina

Sveti Filip i Jakov

2.485,00

0,00

2.485,00

 

 

315.

Općina

Pakoštane

2.950,00

0,00

2.950,00

 

 

316.

Općina

Pašman

1.398,00

0,00

1.398,00

 

 

317.

Općina

Povljana

466,00

0,00

466,00

 

 

318.

Općina

Tkon

0,00

0,00

0,00

 

 

319.

Općina

Sali

621,00

0,00

621,00

14.

OSJEČKO-BARANJSKA

320.

Grad

Beli Manastir

34.008,00

0,00

34.008,00

 

 

321.

Grad

Donji Miholjac

12.733,00

0,00

12.733,00

 

 

322.

Grad

Đakovo

37.113,00

0,00

37.113,00

 

 

323.

Grad

Našice

31.212,00

0,00

31.212,00

 

 

324.

Grad

Osijek

55.437,00

0,00

55.437,00

 

 

325.

Općina

Antunovac

2.329,00

0,00

2.329,00

 

 

326.

Općina

Čepin

7.920,00

0,00

7.920,00

 

 

327.

Općina

Erdut

15.529,00

54.668,00

70.197,00

 

 

328.

Općina

Ernestinovo

2.174,00

0,00

2.174,00

 

 

329.

Općina

Šodolovci

4.193,00

3.765,00

7.958,00

 

 

330.

Općina

Vladislavci

3.416,00

11.918,00

15.334,00

 

 

331.

Općina

Vuka

932,00

0,00

932,00

 

 

332.

Općina

Bilje

7.764,00

0,00

7.764,00

 

 

333.

Općina

Čeminac

3.727,00

0,00

3.727,00

 

 

334.

Općina

Darda

27.641,00

8.601,00

36.242,00

 

 

335.

Općina

Draž

10.715,00

3.162,00

13.877,00

 

 

336.

Općina

Jagodnjak

17.392,00

5.788,00

23.180,00

 

 

337.

Općina

Kneževi Vinogradi

15.218,00

4.551,00

19.769,00

 

 

338.

Općina

Petlovac

10.870,00

3.529,00

14.399,00

 

 

339.

Općina

Popovac

7.454,00

2.417,00

9.871,00

 

 

340.

Općina

Marijanci

3.882,00

14.912,00

18.794,00

 

 

341.

Općina

Podravska Moslavina

2.329,00

6.930,00

9.259,00

 

 

342.

Općina

Magadenovac

4.659,00

15.129,00

19.788,00

 

 

343.

Općina

Viljevo

7.143,00

27.396,00

34.539,00

 

 

344.

Općina

Drenje

8.075,00

35.787,00

43.862,00

 

 

345.

Općina

Gorjani

3.261,00

12.159,00

15.420,00

 

 

346.

Općina

Levanjska Varoš

5.590,00

20.819,00

26.409,00

 

 

347.

Općina

Punitovci

3.416,00

10.520,00

13.936,00

 

 

348.

Općina

Satnica Đakovačka

4.503,00

16.399,00

20.902,00

 

 

349.

Općina

Semeljci

14.442,00

66.572,00

81.014,00

 

 

350.

Općina

Strizivojna

5.746,00

26.353,00

32.099,00

 

 

351.

Općina

Trnava

5.124,00

18.004,00

23.128,00

 

 

352.

Općina

Viškovci

3.572,00

7.121,00

10.693,00

 

 

353.

Općina

Valpovo

21.585,00

0,00

21.585,00

 

 

354.

Općina

Belišće

28.883,00

0,00

28.883,00

 

 

355.

Općina

Bizovac

10.404,00

0,00

10.404,00

 

 

356.

Općina

Petrijevci

5.901,00

0,00

5.901,00

 

 

357.

Općina

Đurđenovac

15.994,00

68.971,00

84.965,00

 

 

358.

Općina

Feričanci

5.124,00

0,00

5.124,00

 

 

359.

Općina

Donja Motičina

3.416,00

10.922,00

14.338,00

 

 

360.

Općina

Koška

10.249,00

37.648,00

47.897,00

 

 

361.

Općina

Podgorač

15.218,00

70.129,00

85.347,00

15.

ŠIBENSKO-KNINSKA

362.

Grad

Drniš

27.175,00

0,00

27.175,00

 

 

363.

Grad

Knin

75.779,00

0,00

75.779,00

 

 

364.

Grad

Skradin

5.746,00

27.736,00

33.482,00

 

 

365.

Grad

Šibenik

36.803,00

0,00

36.803,00

 

 

366.

Grad

Vodice

8.541,00

0,00

8.541,00

 

 

367.

Općina

Bilice

1.708,00

0,00

1.708,00

 

 

368.

Općina

Biskupija

11.336,00

39.477,00

50.813,00

 

 

369.

Općina

Civljane

4.969,00

14.813,00

19.782,00

 

 

370.

Općina

Ervenik

12.423,00

37.737,00

50.160,00

 

 

371.

Općina

Kijevo

932,00

2.434,00

3.366,00

 

 

372.

Općina

Kistanje

58.698,00

239.289,00

297.987,00

 

 

373.

Općina

Murter-Kornati

1.708,00

0,00

1.708,00

 

 

374.

Općina

Pirovac

2.019,00

0,00

2.019,00

 

 

375.

Općina

Primošten

1.553,00

0,00

1.553,00

 

 

376.

Općina

Promina

2.950,00

0,00

2.950,00

 

 

377.

Općina

Rogoznica

2.019,00

0,00

2.019,00

 

 

378.

Općina

Ružići

6.677,00

24.922,00

31.599,00

 

 

379.

Općina

Tisno

2.795,00

0,00

2.795,00

 

 

380.

Općina

Tribunj

2.019,00

0,00

2.019,00

 

 

381.

Općina

Unešić

6.211,00

19.639,00

25.850,00

16.

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

382.

Grad

Ilok

12.578,00

0,00

12.578,00

 

 

383.

Grad

Otok

7.920,00

28.562,00

36.482,00

 

 

384.

Grad

Vinkovci

34.163,00

0,00

34.163,00

 

 

385.

Grad

Vukovar

27.796,00

0,00

27.796,00

 

 

386.

Grad

Županja

11.957,00

0,00

11.957,00

 

 

387.

Općina

Andrijaševci

3.882,00

0,00

3.882,00

 

 

388.

Općina

Babina Greda

4.969,00

17.554,00

22.523,00

 

 

389.

Općina

Bogdanovci

2.795,00

10.385,00

13.180,00

 

 

390.

Općina

Borovo

5.124,00

19.988,00

25.112,00

 

 

391.

Općina

Bošnjaci

6.988,00

25.020,00

32.008,00

 

 

392.

Općina

Cerna

4.348,00

0,00

4.348,00

 

 

393.

Općina

Gradište

3.572,00

13.516,00

17.088,00

 

 

394.

Općina

Drenovci

14.442,00

53.519,00

67.961,00

 

 

395.

Općina

Gunja

12.733,00

51.884,00

64.617,00

 

 

396.

Općina

Ivankovo

8.230,00

0,00

8.230,00

 

 

397.

Općina

Jarmina

1.708,00

0,00

1.708,00

 

 

398.

Općina

Lovas

1.553,00

0,00

1.553,00

 

 

399.

Općina

Markušica

7.920,00

28.553,00

36.473,00

 

 

400.

Općina

Negoslavci

1.553,00

6.195,00

7.748,00

 

 

401.

Općina

Njemci

8.385,00

31.207,00

39.592,00

 

 

402.

Općina

Nuštar

4.659,00

0,00

4.659,00

 

 

403.

Općina

Privlaka

3.882,00

12.657,00

16.539,00

 

 

404.

Općina

Stari Jankovci

9.472,00

37.115,00

46.587,00

 

 

405.

Općina

Stari Mikanovci

2.795,00

0,00

2.795,00

 

 

406.

Općina

Štitar

2.640,00

9.584,00

12.224,00

 

 

407.

Općina

Tompojevci

2.019,00

6.971,00

8.990,00

 

 

408.

Općina

Tordinci

3.261,00

0,00

3.261,00

 

 

409.

Općina

Tovarnik

3.727,00

0,00

3.727,00

 

 

410.

Općina

Trpinja

11.025,00

39.853,00

50.878,00

 

 

411.

Općina

Vođinci

1.708,00

0,00

1.708,00

 

 

412.

Općina

Vrbanja

5.590,00

19.072,00

24.662,00

17.

SPLITSKO-DALMATINSKA

413.

Grad

Hvar

1.553,00

0,00

1.553,00

 

 

414.

Grad

Imotski

7.764,00

0,00

7.764,00

 

 

415.

Grad

Kaštela

27.796,00

0,00

27.796,00

 

 

416.

Grad

Komiža

3.882,00

0,00

3.882,00

 

 

417.

Grad

Makarska

7.454,00

0,00

7.454,00

 

 

418.

Grad

Omiš

11.957,00

0,00

11.957,00

 

 

419.

Grad

Sinj

18.013,00

0,00

18.013,00

 

 

420.

Grad

Solin

15.684,00

0,00

15.684,00

 

 

421.

Grad

Split

144.882,00

0,00

144.882,00

 

 

422.

Grad

Stari Grad

1.553,00

0,00

1.553,00

 

 

423.

Grad

Supetar

2.174,00

0,00

2.174,00

 

 

424.

Grad

Trilj

7.298,00

0,00

7.298,00

 

 

425.

Grad

Trogir

9.472,00

0,00

9.472,00

 

 

426.

Grad

Vis

2.019,00

0,00

2.019,00

 

 

427.

Grad

Vrgorac

14.286,00

0,00

14.286,00

 

 

428.

Grad

Vrlika

2.640,00

0,00

2.640,00

 

 

429.

Općina

Baška Voda

932,00

0,00

932,00

 

 

430.

Općina

Bol

466,00

0,00

466,00

 

 

431.

Općina

Brela

621,00

0,00

621,00

 

 

432.

Općina

Cista Provo

5.435,00

19.067,00

24.502,00

 

 

433.

Općina

Dicmo

1.553,00

0,00

1.553,00

 

 

434.

Općina

Dugi Rat

4.037,00

0,00

4.037,00

 

 

435.

Općina

Dugopolje

4.037,00

0,00

4.037,00

 

 

436.

Općina

Gradac

2.019,00

0,00

2.019,00

 

 

437.

Općina

Hrvace

1.087,00

0,00

1.087,00

 

 

438.

Općina

Jelsa

2.174,00

0,00

2.174,00

 

 

439.

Općina

Klis

3.572,00

0,00

3.572,00

 

 

440.

Općina

Lećevica

3.261,00

10.532,00

13.793,00

 

 

441.

Općina

Lokvičići

1.708,00

6.618,00

8.326,00

 

 

442.

Općina

Lovreć

3.106,00

11.037,00

14.143,00

 

 

443.

Općina

Marina

5.280,00

0,00

5.280,00

 

 

444.

Općina

Milna

621,00

0,00

621,00

 

 

445.

Općina

Muć

7.298,00

0,00

7.298,00

 

 

446.

Općina

Nerežišća

1.242,00

0,00

1.242,00

 

 

447.

Općina

Okrug

1.863,00

0,00

1.863,00

 

 

448.

Općina

Otok

3.572,00

0,00

3.572,00

 

 

449.

Općina

Podbablje

7.454,00

28.407,00

35.861,00

 

 

450.

Općina

Podgora

1.553,00

0,00

1.553,00

 

 

451.

Općina

Podstrana

3.416,00

0,00

3.416,00

 

 

452.

Općina

Postira

1.398,00

0,00

1.398,00

 

 

453.

Općina

Prgomet

2.174,00

7.053,00

9.227,00

 

 

454.

Općina

Primorski Dolac

932,00

0,00

932,00

 

 

455.

Općina

Proložac

5.746,00

24.901,00

30.647,00

 

 

456.

Općina

Pučišća

1.708,00

0,00

1.708,00

 

 

457.

Općina

Runovići

4.193,00

17.947,00

22.140,00

 

 

458.

Općina

Seget

3.882,00

0,00

3.882,00

 

 

459.

Općina

Selca

1.398,00

0,00

1.398,00

 

 

460.

Općina

Sutivan

466,00

0,00

466,00

 

 

461.

Općina

Šestanovac

2.640,00

15.706,00

18.346,00

 

 

462.

Općina

Sućuraj

0,00

0,00

0,00

 

 

463.

Općina

Šolta

776,00

0,00

776,00

 

 

464.

Općina

Tučepi

776,00

0,00

776,00

 

 

465.

Općina

Zagvozd

3.261,00

11.618,00

14.879,00

 

 

466.

Općina

Zadvarje

0,00

0,00

0,00

 

 

467.

Općina

Zmijavci

2.329,00

0,00

2.329,00

18.

ISTARSKA

468.

Grad

Buzet

1.087,00

0,00

1.087,00

 

 

469.

Grad

Labin

4.969,00

0,00

4.969,00

 

 

470.

Grad

Novigrad

2.485,00

0,00

2.485,00

 

 

471.

Grad

Pazin

2.950,00

0,00

2.950,00

 

 

472.

Grad

Poreč

10.870,00

0,00

10.870,00

 

 

473.

Grad

Pula

55.903,00

0,00

55.903,00

 

 

474.

Grad

Rovinj

7.609,00

0,00

7.609,00

 

 

475.

Grad

Umag

9.007,00

0,00

9.007,00

 

 

476.

Općina

Bale

621,00

0,00

621,00

 

 

477.

Općina

Barban

932,00

0,00

932,00

 

 

478.

Općina

Brtonigla

1.087,00

0,00

1.087,00

 

 

479.

Općina

Buje

6.211,00

0,00

6.211,00

 

 

480.

Općina

Cerovlje

466,00

0,00

466,00

 

 

481.

Općina

Fažana

1.553,00

0,00

1.553,00

 

 

482.

Općina

Funtana

776,00

0,00

776,00

 

 

483.

Općina

Gračišće

776,00

0,00

776,00

 

 

484.

Općina

Grožnjan

621,00

0,00

621,00

 

 

485.

Općina

Kanfanar

621,00

0,00

621,00

 

 

486.

Općina

Karojba

776,00

0,00

776,00

 

 

487.

Općina

Kaštelir-Labinci

776,00

0,00

776,00

 

 

488.

Općina

Kršan

2.329,00

0,00

2.329,00

 

 

489.

Općina

Lanišće

932,00

0,00

932,00

 

 

490.

Općina

Ližnjan

621,00

0,00

621,00

 

 

491.

Općina

Lupoglav

621,00

0,00

621,00

 

 

492.

Općina

Marčana

1.242,00

0,00

1.242,00

 

 

493.

Općina

Medulin

1.242,00

0,00

1.242,00

 

 

494.

Općina

Motovun

621,00

0,00

621,00

 

 

495.

Općina

Oprtalj

1.087,00

0,00

1.087,00

 

 

496.

Općina

Pićan

466,00

0,00

466,00

 

 

497.

Općina

Raša

3.261,00

0,00

3.261,00

 

 

498.

Općina

Sveti Lovreč

466,00

0,00

466,00

 

 

499.

Općina

Sveta Nedelja

1.087,00

0,00

1.087,00

 

 

500.

Općina

Sveti Petar u Šumi

466,00

0,00

466,00

 

 

501.

Općina

Svetvinčenat

621,00

0,00

621,00

 

 

502.

Općina

Tar-Vabriga

466,00

0,00

466,00

 

 

503.

Općina

Tinjan

776,00

0,00

776,00

 

 

504.

Općina

Višnjan

2.329,00

0,00

2.329,00

 

 

505.

Općina

Vižinada

776,00

0,00

776,00

 

 

506.

Općina

Vodnjan

4.503,00

0,00

4.503,00

 

 

507.

Općina

Vrsar

1.553,00

0,00

1.553,00

 

 

508.

Općina

Žminj

621,00

0,00

621,00

19.

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

509.

Grad

Dubrovnik

28.573,00

0,00

28.573,00

 

 

510.

Grad

Korčula

1.553,00

0,00

1.553,00

 

 

511.

Grad

Metković

24.690,00

0,00

24.690,00

 

 

512.

Grad

Opuzen

2.174,00

0,00

2.174,00

 

 

513.

Grad

Ploče

8.075,00

0,00

8.075,00

 

 

514.

Općina

Blato

1.087,00

0,00

1.087,00

 

 

515.

Općina

Dubrovačko primorje

1.242,00

0,00

1.242,00

 

 

516.

Općina

Janjina

621,00

0,00

621,00

 

 

517.

Općina

Kula Norinska

2.485,00

0,00

2.485,00

 

 

518.

Općina

Konavle

4.193,00

0,00

4.193,00

 

 

519.

Općina

Orebić

1.398,00

0,00

1.398,00

 

 

520.

Općina

Pojezerje

776,00

1.392,00

2.168,00

 

 

521.

Općina

Slivno

4.193,00

0,00

4.193,00

 

 

522.

Općina

Trpanj

466,00

0,00

466,00

 

 

523.

Općina

Vela Luka

621,00

0,00

621,00

 

 

524.

Općina

Zažablje

1.863,00

4.180,00

6.043,00

 

 

525.

Općina

Župa dubrovačka

2.174,00

0,00

2.174,00

 

 

526.

Općina

Mljet

1.553,00

0,00

1.553,00

 

 

527.

Općina

Ston

1.553,00

0,00

1.553,00

 

 

528.

Općina

Smokvica

466,00

0,00

466,00

 

 

529.

Općina

Lumbarda

0,00

0,00

0,00

 

 

530.

Općina

Lastovo

0,00

0,00

0,00

20.

MEĐIMURSKA

531.

Grad

Čakovec

37.734,00

0,00

37.734,00

 

 

532.

Grad

Mursko Središće

8.541,00

0,00

8.541,00

 

 

533.

Grad

Prelog

2.795,00

0,00

2.795,00

 

 

534.

Općina

Belica

1.553,00

0,00

1.553,00

 

 

535.

Općina

Dekanovec

0,00

0,00

0,00

 

 

536.

Općina

Domašinec

3.261,00

0,00

3.261,00

 

 

537.

Općina

Donja Dubrava

2.174,00

0,00

2.174,00

 

 

538.

Općina

Donji Kraljevec

2.174,00

0,00

2.174,00

 

 

539.

Općina

Donji Vidovec

2.019,00

0,00

2.019,00

 

 

540.

Općina

Goričan

2.795,00

0,00

2.795,00

 

 

541.

Općina

Gornji Mihaljevac

2.640,00

0,00

2.640,00

 

 

542.

Općina

Kotoriba

7.143,00

0,00

7.143,00

 

 

543.

Općina

Mala Subotica

15.529,00

0,00

15.529,00

 

 

544.

Općina

Nedelišće

32.921,00

0,00

32.921,00

 

 

545.

Općina

Orehovica

9.162,00

0,00

9.162,00

 

 

546.

Općina

Podturen

6.056,00

0,00

6.056,00

 

 

547.

Općina

Pribislavec

15.063,00

0,00

15.063,00

 

 

548.

Općina

Selnica

3.106,00

0,00

3.106,00

 

 

549.

Općina

Strahoninec

1.553,00

0,00

1.553,00

 

 

550.

Općina

Sveta Marija

1.398,00

0,00

1.398,00

 

 

551.

Općina

Sveti Juraj na Bregu

3.261,00

0,00

3.261,00

 

 

552.

Općina

Sveti Martin na Muri

2.019,00

0,00

2.019,00

 

 

553.

Općina

Šenkovec

466,00

0,00

466,00

 

 

554.

Općina

Štrigova

3.882,00

0,00

3.882,00

 

 

555.

Općina

Vratišinec

1.087,00

0,00

1.087,00

21.

GRAD ZAGREB

556.

Grad

Zagreb

225.785,00

0,00

225.785,00

UKUPNO

4.161.494,00

3.565.081,00

7.726.575,00

 

 

 

 

PRILOG 2

NAZIV JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE: ______________________________

Ime i prezime kontakt osobe:

Broj telefona i e-adresa:

ZAHTJEV ZA DOZNAKU SREDSTAVA ZA TROŠKOVE STANOVANJA ZA ___________ 2023.

 

OPIS

Iznos sredstava za isplatu

Troškovi ogrjeva korisnicima ZMN koji se griju na drva

 

Ostali troškovi stanovanja

 

UKUPNO

0,00

 

 

Mjesto i datum:

Ime i prezime: _______________________ (potpis i pečat)

 

 

 

Copyright © Ante Borić