Baza je ažurirana 22.062024. 

zaključno sa NN 74/24

NN 3/2023 (5.1.2023.), Pravilnik o naknadi troškova za poslove umjeravanja u nacionalnom umjernom laboratoriju za masu i gustoću

Državni zavod za mjeriteljstvo

45

Na temelju članka 47. stavka 4. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine« broj 74/14, 111/18, 114/22), glavna ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O NAKNADI TROŠKOVA ZA POSLOVE UMJERAVANJA U NACIONALNOM UMJERNOM LABORATORIJU ZA MASU I GUSTOĆU

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se visina i način plaćanja ­naknade za obavljanje poslova umjeravanja u Nacionalnom umjernom laboratoriju za masu i gustoću koje sukladno Zakonu o mjeriteljstvu (»Narodne novine« broj 74/14, 111/18, 114/2022) obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu: Zavod).

(2) Visina naknade za obavljanje poslova umjeravanja iz stavka 1. ovoga članka obračunava se prema iznosu u tablici u Dodatku 1. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 2.

Poslovi koje obavlja Nacionalni umjerni laboratorij za masu i gustoću za koje se plaća naknada su:

– umjeravanja etalona mase i osiguravanje njihove sljedivosti prema međunarodnim etalonima i

– umjeravanja iz područja gustoće i osiguravanje njihove sljedivosti prema međunarodnim etalonima.

Članak 3.

(1) Naknade iz članka 1. stavka (2) ovog Pravilnika plaća podnositelj zahtjeva.

(2) Naknadu za obavljanje poslova umjeravanja iz članka 2. ovog Pravilnika koje obavlja Zavod, podnositelj zahtjeva uplaćuje na račun državnog proračuna Republike Hrvatske.

(3) Naknade utvrđene u Dodatku 1. ovog Pravilnika podnositelj zahtjeva uplaćuje u roku od trideset dana od dana izdavanja računa.

Članak 4.

Za obavljanje poslova umjeravanja koji nisu obuhvaćeni Dodatkom 1., naknada se plaća po započetom radnom satu.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-02/02 Urbroj: 558-05/1-22-03 Zagreb, 2. siječnja 2023.

Glavna ravnateljica Brankica Novosel, v. r.

DODATAK 1.

VISINA NAKNADE ZA OBAVLJANJE POSLOVA UMJERAVANJA MASE I GUSTOĆE U NACIONALNOM UMJERNOM LABORATORIJU ZA MASU I GUSTOĆU

 

1. Umjeravanje mase utega

Razred utega

Metoda

Nominalna masa

Jedinična cijena (EUR)

E1

OIML R 111-1

Diseminacija

1 mg – 1 kg

120,00

E1

OIML R 111-1

Izravna usporedba

1 mg – 1 kg

80,00

E2

OIML R 111-1

Izravna usporedba

1 mg – 1 kg

40,00

2 kg – 10 kg

50,00

F1

OIML R 111-1

Izravna usporedba

1 mg – 1 kg

30,00

2 kg – 20 kg

40,00

F2

OIML R 111-1

Izravna usporedba

1 mg – 1 kg

30,00

2 kg – 20 kg

40,00

 

 

 

2. Umjeravanje mase garniture utega

Razred utega

Metoda

Nominalna masa

Jedinična cijena (EUR)

E1

OIML R 111-1

Diseminacija

1 mg – 1 kg

110,00

E1

OIML R 111-1

Izravna usporedba

1 mg – 1 kg

70,00

E2

OIML R 111-1

Izravna usporedba

1 mg – 1 kg

35,00

2 kg – 10 kg

40,00

F1

OIML R 111-1

Izravna usporedba

1 mg – 1 kg

20,00

2 kg – 20 kg

35,00

F2

OIML R 111-1

Izravna usporedba

1 mg – 1 kg

20,00

2 kg – 20 kg

35,00

 

 

 

3. Umjeravanje gustoće i volumena

Naziv usluge

Metoda

Jedinična cijena (EUR)

Napomena

Umjeravanje gustoće tekućina,

od 500 kg/m3 do 2000 kg/m3

Metoda oscilirajuće U-cijevi

Denzitometar

200,00

Do 5 mjernih temperatura

40,00

Svaka dodatna mjerna temperatura

Umjeravanje gustoće i volumena utega, mase od 1 g do 1 kg

OIML R 111-1

Hidrostatsko vaganje

135,00

Cijena za jedan uteg

120,00

Cijena za jedan uteg (garnitura utega)

Umjeravanje hidrometara (areometara), od 500 kg/m3 do 2000 kg/m3

Hidrostatsko vaganje

70,00

Po mjernoj točki

 

 

 

4. Naknada za ostale poslove

Po započetom radnom satu

Cijena (EUR)

30,00

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić