Baza je ažurirana 29.05.2023. 

zaključno sa NN 56/23

NN 156/2022 (30.12.2022.), Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2525

Na temelju članka 12. stavka 9. i članka 13. stavka 3. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (»Narodne novine«, br. 15/13., 108/13. – ispravak, 115/16., 127/17. i 121/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. prosinca 2022. donijela

UREDBU

O NAČINU IZRAČUNA I VISINAMA SASTAVNICA ZA IZRAČUN POSEBNOG POREZA NA MOTORNA VOZILA

Uvodna odredba

Članak 1.

Ovom Uredbom se utvrđuje način izračuna i visine sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila.

Obračun posebnog poreza na motorna vozila za osobne automobile i ostala motorna vozila konstruirana prvenstveno za prijevoz osoba te »pick-up« vozila

Članak 2.

(1) Posebni porez na motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točaka 1. i 3. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (»Narodne novine«, br. 15/13., 108/13. – ispravak, 115/16., 127/17. i 121/19.; u daljnjem tekstu: Zakon) te druga motorna vozila prenamijenjena u takva motorna vozila koja su prvi puta registrirana do 31. prosinca 2020. plaća se prema prosječnoj emisiji ugljičnog dioksida (CO2) ovisno o vrsti goriva koje vozilo koristi za pogon i prodajnoj cijeni motornog vozila prema izrazu PP = (VN + PC) + (ON + EN), u kojem je:

PP – posebni porez u eurima

VN – vrijednosna naknada u eurima

PC – naknada koja se utvrđuje na način da se od prodajne cijene motornog vozila oduzme najniži iznos za skupinu kojoj motorno vozilo pripada prema Tablici 1 i tako dobiveni iznos pomnoži s postotkom utvrđenim za skupinu kojoj motorno vozilo pripada prema Tablici 1

ON – osnovna naknada u eurima prema Tablici 2 ili Tablici 3

EN – naknada koja se utvrđuje na način da se od iznosa prosječne emisije ugljičnog dioksida (CO2) motornog vozila oduzme najniži iznos za skupinu kojoj motorno vozilo pripada prema Tablici 2 ili Tablici 3 i tako dobiveni iznos pomnoži s pripadajućim iznosom u eurima za jedan g/km CO2.

Tablica 1

 

 

Prodajna cijena motornog vozila u EUR

VN u EUR

%

prva skupina

0,00

13.272,28

0

 

druga skupina

13.272,29

19.908,42

0

 

treća skupina

19.908,43

26.544,56

265,45

3,00

četvrta skupina

26.544,57

33.180,70

464,53

5,00

peta skupina

33.180,71

39.816,84

796,34

7,00

šesta skupina

39.816,85

46.452,98

1.260,87

9,00

sedma skupina

46.452,99

53.089,12

1.858,12

11,00

osma skupina

53.089,13

59.725,26

2.588,10

13,00

deveta skupina

59.725,27

66.361,40

3.450,79

14,00

deseta skupina

66.361,41

72.997,54

4.379,85

15,00

jedanaesta skupina

72.997,55

79.633,69

5.375,27

16,00

dvanaesta skupina

79.633,70

 

6.437,05

17,00

 

 

Tablica 2 – dizelsko gorivo

 

 

Emisija CO2 (g/km)

ON u EUR

Iznos u EUR za 1 g/km CO2

prva skupina

70

do

85

24,55

7,30

druga skupina

85

do

120

134,05

23,23

treća skupina

120

do

140

947,10

152,63

četvrta skupina

140

do

170

3.999,70

165,90

peta skupina

170

do

200

8.976,70

179,18

šesta skupina

200

do

 

14.352,10

192,45

 

 

Tablica 3      – benzin, ukapljeni naftni plin, prirodni plin i druga goriva osim dizelskog

 

 

Emisija CO2 (g/km)

ON u EUR

Iznos u EUR za 1 g/km CO2

prva skupina

75

do

90

12,61

4,65

druga skupina

90

do

120

82,36

17,92

treća skupina

120

do

140

619,96

59,73

četvrta skupina

140

do

170

1.814,56

92,91

peta skupina

170

do

200

4.601,86

159,27

šesta skupina

200

do

 

9.379,96

172,54

 

 

(2) Iznos prosječne emisije ugljičnog dioksida (CO2) iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se na temelju certifikata o sukladnosti (COC dokumenta), potvrde proizvođača prema podatku o iznosu prosječne emisije ugljičnog dioksida (CO2) u kombiniranoj vožnji, izjave o sukladnosti ili potvrde o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila prema podatku o iznosu prosječne emisije ugljičnog dioksida (CO2) u kombiniranoj vožnji izraženom sukladno Novom europskom ciklusu vožnje (»New European Driving Cycle«) (u daljnjem tekstu: NEDC) ili sukladno koreliranom NEDC-u, ako je motorno vozilo homologirano sukladno Globalno usklađenom ispitnom postupku za laka vozila (»Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure«, u daljnjem tekstu: WLTP).

(3) Posebni porez na motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točaka 1. i 3. Zakona te druga motorna vozila prenamijenjena u takva motorna vozila koja su prvi puta registrirana od 1. siječnja 2021. plaća se prema prosječnoj emisiji ugljičnog dioksida (CO2) ovisno o vrsti goriva koje vozilo koristi za pogon i prodajnoj cijeni motornog vozila prema izrazu PP = (VN + PC) + (ON + EN), u kojem je:

PP – posebni porez u eurima

VN – vrijednosna naknada u eurima

PC – naknada koja se utvrđuje na način da se od prodajne cijene motornog vozila oduzme najniži iznos za skupinu kojoj motorno vozilo pripada prema Tablici 4 i tako dobiveni iznos pomnoži s postotkom utvrđenim za skupinu kojoj motorno vozilo pripada prema Tablici 4

ON – osnovna naknada u eurima prema Tablici 5 ili Tablici 6

EN – naknada koja se utvrđuje na način da se od iznosa prosječne emisije ugljičnog dioksida (CO2) motornog vozila oduzme najniži iznos za skupinu kojoj motorno vozilo pripada prema Tablici 5 ili Tablici 6 i tako dobiveni iznos pomnoži s pripadajućim iznosom u eurima za jedan g/km CO2.

Tablica 4

 

 

Prodajna cijena motornog vozila u EUR

VN u EUR

%

prva skupina

0,00

13.272,28

0

 

druga skupina

13.272,29

19.908,42

0

 

treća skupina

19.908,43

26.544,56

0

 

četvrta skupina

26.544,57

33.180,70

398,17

3,00

peta skupina

33.180,71

39.816,84

597,25

5,00

šesta skupina

39.816,85

46.452,98

929,06

7,00

sedma skupina

46.452,99

53.089,12

1.393,59

9,00

osma skupina

53.089,13

59.725,26

1.990,84

11,00

deveta skupina

59.725,27

66.361,40

2.720,82

13,00

deseta skupina

66.361,41

72.997,54

3.583,51

15,00

jedanaesta skupina

72.997,55

79.633,69

4.578,93

16,00

dvanaesta skupina

79.633,70

 

5.640,71

17,00

 

 

 

Tablica 5 – dizelsko gorivo

 

 

Emisija CO2 (g/km)

ON u EUR

Iznos u EUR za 1 g/km CO2

prva skupina

95

do

125

11,28

13,94

druga skupina

125

do

155

429,48

24,55

treća skupina

155

do

190

1.165,98

146,00

četvrta skupina

190

do

215

6.275,98

165,90

peta skupina

215

do

255

10.423,48

179,18

šesta skupina

255

do

 

17.590,68

205,72

 

 

Tablica 6      – benzin, ukapljeni naftni plin, prirodni plin i druga goriva osim dizelskog

 

 

Emisija CO2 (g/km)

ON u EUR

Iznos u EUR za 1 g/km CO2

prva skupina

95

do

125

3,32

5,97

druga skupina

125

do

155

182,42

18,58

treća skupina

155

do

175

739,82

73,66

četvrta skupina

175

do

200

2.213,02

96,22

peta skupina

200

do

240

4.618,52

129,40

šesta skupina

240

do

 

9.794,52

218,99

 

 

(4) Iznos prosječne emisije ugljičnog dioksida (CO2) iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se na temelju certifikata o sukladnosti (COC dokumenta), potvrde proizvođača prema podatku o iznosu prosječne emisije ugljičnog dioksida (CO2) u kombiniranoj vožnji, izjave o sukladnosti ili potvrde o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila prema podatku o iznosu prosječne emisije ugljičnog dioksida (CO2) u kombiniranoj vožnji izraženom sukladno WLTP-u.

(5) Na motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točke 3. Zakona te druga motorna vozila prenamijenjena u motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točke 3. Zakona, a koja se razvrstavaju u tarifnu oznaku KN 8704 posebni porez se plaća prema izrazu PP = (S x KS), u kojem je:

PP – posebni porez u eurima

S – snaga motora u kilovatima (kW)

KS – koeficijent snage motora u iznosu od 29,86 eura.

Obračun posebnog poreza na motorna vozila za motocikle i »ATV« vozila

Članak 3.

Posebni porez na motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točaka 2. i 4. Zakona te druga motorna vozila prenamijenjena u takva motorna vozila plaća se prema izrazu PP = (O x KO), u kojem je:

PP – posebni porez u eurima

O – obujam motora u kubičnim centimetrima (cm³) prema Tablici 7

KO – koeficijent obujma motora prema Tablici 7 koji se uvećava ovisno o razini emisije ispušnih plinova na način da se za razinu emisije ispušnih plinova: EURO III uvećava za 0,66, EURO II uvećava za 1,33 i EURO I uvećava za 1,99.

Tablica 7 – obujam motora

 

Obujam motora u kubičnim centimetrima

KO

51

do

125

0,53

126

do

300

0,80

301

do

700

0,93

701

do

1.000

1,06

1.001

do

 

1,33

 

 

Prestanak važenja

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila (»Narodne novine«, broj 148/20.).

Stupanje na snagu

Članak 5.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023.

Klasa: 022-03/22-03/86 Urbroj: 50301-05/16-22-5 Zagreb, 29. prosinca 2022.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić